Miasto szczęśliwe. Jak zmieniać nasze życie, zmieniając nasze miasta

2017-06-30 12:00 Tekst: Maciej Hawrylak
Miasto szczęśliwe. Jak zmieniać nasze życie, zmieniając nasze miasta
Autor: archiwum serwisu Charles Montgomery, Miasto szczęśliwe. Jak zmieniać nasze życie, zmieniając nasze miasta, Wysoki Zamek 2015

Z luźnych zapisków Charlesa Mongomery’ego wynika znana konstatacja, iż najpierw budujemy miasta, kształtując je, a potem te wykształcone struktury mają istotny wpływ na kolejne pokolenia. Warto czytać takie opracowania, nawet gdy stawiane w nich problemy nie są już tak odkrywcze. Warto czytać głównie ze względu na bardzo przystępny sposób ukazania paradoksu mieszkania w mieście. Chcemy mieszkać na wsi, a żyć jak w mieście. Ten dylemat funkcjonowania we wspólnocie i jednocześnie korzystania z natury jest jednym z wielu, jakie należy brać pod uwagę tworząc nowe miejsca – recenzja Macieja Hawrylaka.

Książka porusza ważny problem relacji miast i społeczeństw w nich mieszkających. Z luźnych zapisków autora wynika znana konstatacja, iż najpierw budujemy miasta, kształtując je, a potem te wykształcone struktury mają istotny wpływ na kolejne pokolenia. Warto czytać takie opracowania, nawet gdy stawiane w nich problemy nie są już tak odkrywcze. Warto czytać głównie ze względu na bardzo przystępny sposób ukazania paradoksu mieszkania w mieście. Chcemy mieszkać na wsi, a żyć jak w mieście. Ten dylemat funkcjonowania we wspólnocie i jednocześnie korzystania z natury jest jednym z wielu, jakie należy brać pod uwagę tworząc nowe miejsca. Pytania związane ze stylem życia, sposobem budowania struktur i przestrzeni miejskich oraz korzystania z zasobów są immanentnie związane z decyzjami mającymi wpływ na ostateczne odczucie zadowolenia i szczęścia. Nie tylko jednostki, ale także całego społeczeństwa. Jest to istotne szczególnie dzisiaj – w dobie poszukiwania równowagi między aspektami ważnymi lokalnie i globalnie.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum