Muzeum Architektury w hotelu Cracovia – relacja z warsztatów

2017-06-30 11:44 Tekst: Agnieszka Skolimowska
Muzeum Architektury
Autor: archiwum serwisu Prowadzący warsztaty. Od lewej: architekci Fernando Menis, Jakub S. Bil wykładowca Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego, Ewa P. Porębska, redaktor naczelna „A-m”, Marek Cyunel wykładowca Politechniki Krakowskiej, Fot. Bartek Barczyk

Studenci z 13 polskich uczelni wzięli udział w warsztatach poświęconych dawnemu hotelowi Cracovia. Zorganizowała je redakcja „A-m” w ramach naszej tegorocznej inicjatywy Innowacje w architekturze 2017. Pod okiem hiszpańskiego architekta Fernando Menisa powstało 78 projektów przystosowania budynku do funkcji muzeum dizajnu i architektury – pisze Agnieszka Skolimowska. W numerze także prezentacja 20 najciekawszych projektów wytypowanych przez prowadzących warsztaty i redaktor naczelną „A-m” na wystawę powarsztatową, którą można było oglądać w dawnym hotelu Cracovia oraz fotorelacja Bartka Barczyka.

Dawny hotel Cracovia to jeden z najważniejszych przykładów modernistycznej architektury Krakowa. W grudniu ubiegłego roku zaprojektowany przez Witolda Cęckiewicza obiekt z połowy lat 60. został zakupiony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przekazany Muzeum Narodowemu w Krakowie, w celu utworzenia nowego oddziału placówki poświęconego architekturze i dizajnowi. Wydarzenie to poprzedziła długa, bo trwająca kilka lat batalia o zachowanie nieużytkowanego od 2011 roku budynku (szczegółowo przedstawiliśmy ją w dziale O tym się mówi w nr 3/2017). Budynek został zakupiony w grudniu ubiegłego roku. Było to działanie opiniotwórcze – przez ten gest chcemy pokazać, że architektura, która dla wielu osób jest czymś niechcianym, dzięki znalezieniu dla niej nowej funkcji może stać się bardzo ważnym elementem miastotwórczym a jej adaptacja istotnym zadaniem architektonicznym. W naszym mieście Cracovia ma też szczególne znaczenie z uwagi na kontekst urbanistyczny. Jest jednym z najbardziej eksponowanych budynków w centrum miasta, wokół niego znajduje się plac i tereny zielone. To wszystko powoduje, że obiekt i jego otoczenie mogą stać się jednym z symboli Krakowa, nowym rynkiem, gdzie koncentruje się życie kulturalne i turystyka, a przede wszystkim miejscem pokazywania architektury – mówił Andrzej Szczerski, zastępca dyrektora ds naukowych Muzeum Narodowego w Krakowie przed rozpoczęciem warsztatów studenckich poświęconych dostosowaniu hotelu Cracovia do nowych funkcji, odbywających się na Politechnice Krakowskiej 19 maja 2017 roku.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum