Zagłębiowski Park Sportowy

2016-03-31 11:38
Zagłębinowski park sportowy
Autor: archiwum serwisu Aby nadać jednolity charakter wszystkim obiektom sportowym, architekci zaproponowali obłożenie ich elewacji drewnianymi elementami o przekroju ok. 60 x 300 mm. Il. Materiały prasowe

Biuro JSK Architekci wygrało konkurs na opracowanie koncepcji Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu.

Konkurs w imieniu władz miasta zorganizował katowicki SARP. Opracowanie obejmować miało ponad 17-hektarowy obszar przy tzw. Górce Środulskiej we wschodniej części miasta. Uczestnicy musieli zaproponować zespół, w którego skład wchodziłby stadion piłkarski dla ok. 12 000 kibiców, hala sportowa dla ok. 3000 osób oraz kryte lodowisko dla ok. 2500 osób. Zwyciężyła praca JSK Architekci. W celu integracji obiektów z parkowym otoczeniem autorzy zaprojektowali bryły o łagodnych, miękkich formach, których elewacje pokrywałyby pionowe elementy drewniane. Te pełnić mają funkcję osłon przeciwsłonecznych, a jednocześnie symbolicznie nawiązywać do początków miasta, którego nazwa pochodzi od porastających niegdyś okolicę borów sosnowych. Najważniejsza była dla nas lokalizacja. To tereny zielone, miejsce rekreacji. Zakładamy, że stadion, hala i lodowisko muszą się w ten krajobraz wpasować. Natura to motyw przewodni. Zaproponowaliśmy trzy niezależne bryły, gdyż park będzie budowany etapami. Między stadionem, halą i lodowiskiem znajdzie się przestrzeń parkowa, która będzie służyła mieszkańcom – mówił tuż po ogłoszeniu wyników Piotr Bury z JSK Architekci. Budynki rozmieszczono w taki sposób, aby zapewnić do nich swobodny dostęp z oddzielonej od strefy ruchu kołowego przestrzeni publicznej. W obrębie tej przestrzeni wykształtowane zostały dwa place wejściowe: pomiędzy stadionem i lodowiskiem oraz między stadionem i halą. Powierzchnia zabudowy wynieść ma 45 750 m2.

Rozpoczęcie realizacji: 2017

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum