Amazing City: Łódź – ostatnie nieodkryte miasto

2017-03-31 11:54 Tekst: Marek Janiak
Amazing City: Łódź – ostatnie nieodkryte miasto
Autor: archiwum serwisu AMAZING CITY: ŁÓDŹ – OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO, URZĄD MIASTA ŁODZI 2014

Liczący 18 stron folder demaskuje nieprawdziwość mitów o Łodzi jako szarym, „nijakim”, bezwartościowym mieście. Wciąż istnieje tu ok. 300 fabryk, z których rewitalizacji poddano już blisko 50. Nie ma do tej pory przekonującej odpowiedzi, co nakazywało bezdusznym kapitalistom budować tak piękne i wystawne obiekty służące przecież tylko produkcji. Mamy też w Łodzi 25 okazałych pałaców i 150 niezwykłych willi fabrykanckich. Większość mieści w sobie ważne społecznie i kulturowo instytucje – recenzja Marka Janiaka.

Liczący 18 stron folder demaskuje nieprawdziwość mitów o Łodzi jako szarym, „nijakim”, bezwartościowym mieście. W latach 90. XIX wieku rozwijała się ona najszybciej w Europie. Po dynamicznym rozwoju pozostała architektoniczno-urbanistyczna struktura z kamienicami, ulicami, podwórkami, placami, parkami. To największy obszar historycznego miasta w Polsce, liczący 1600 ha.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum