Warsztaty, wykłady i ogólnopolski konkurs

2017-02-17 6:45
Innowacje w architekturze. Warsztaty, wykłady i ogólnopolski konkurs
Autor: archiwum serwisu Innowacje w architekturze

Rok 2017 redakcja „A-m” ogłosiła Rokiem Innowacji. Celem wydarzenia jest wspieranie innowacyjnych projektów, sposobów pracy, produktów i uczelni w szerokim rozumieniu tego pojęcia

Rok 2017 redakcja miesięcznika „Architektura-murator” ogłosiła Rokiem Innowacji.

Cel: wspieranie innowacyjnych projektów, sposobów pracy, produktów, uczelni, w szerokim, nowoczesnym rozumieniu słowa innowacyjny: Architektoniczna innowacja nie powinna polegać wyłącznie na etyce, musi mieć sens, Antoine Picon, „Architecture, Innovation and Tradition”, 2013

ELEMENTY WYDARZENIA: KONKURS INNOWACYJNA PRACOWNIA 2017 I INNOWACYJNY PROJEKT / REALIZACJA 2017

Zgłoszeń do konkursu dokonują członkowie Komitetu Innowacyjności i zainteresowani architekci, projektanci, urbaniści. Formularz zgłoszeniowy i szczegóły na stronie: www.innowacjewarchitekturze.pl. Nagrody główne w obu konkursowych kategoriach wynoszą 10 000 zł.

WARSZTATY

Każdy z warsztatów składa się z wykładu wybitnego architekta, który następnie poprowadzi zajęcia ze studentami według autorskiego pomysłu.

GALA INNOWACYJNOŚCI

Nagrody zostaną wręczone w trakcie uroczystej Gali Innowacyjności w listopadzie 2017 roku.

NASI EKSPERCI: KOMITET INNOWACYJNOŚCI

Komitet Innowacyjności powołany został przez miesięcznik „Architektura-murator” w celu promowania idei INNOWACJI W ARCHITEKTURZE. Jego członkowie wyróżniają się znaczącą działalnością dydaktyczną, projektową, a także cieszą uznaniem wśród studentów.

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele 25 uczelni architektonicznych w kraju: dr inż. arch. Jakub S. Bil (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), dr hab. Anna Bochenek prof. UTP (Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy), dr inż. arch. Janusz Faron (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu), dr inż. arch. Marcin Giedrowicz (Politechnika Poznańska), dr inż. arch. Adam Jakimowicz (Politechnika Białostocka), mgr inż. arch. Anna Jędrysko (Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu), mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk (Uniwersytet Zielonogórski), mgr. inż. arch. Michał Kaczmarzyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie), dr hab. inż. arch. Lucjan Wacław Kamionka (Politechnika Świętokrzyska), dr inż. arch. Krzysztof Koszewski (Politechnika Warszawska), dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski (Politechnika Lubelska), mgr inż. arch. Jerzy Łątka (Politechnika Wrocławska), dr inż. arch. Farid Nassery (Politechnika Krakowska), dr inż. arch. Grzegorz Pęczek (Sopocka Szkoła Wyższa), mgr inż. arch. Michał Piasecki (School of Form w Poznaniu), dr inż. arch. Ksenia Piątkowska (Politechnika Gdańska), dr inż. arch. Paweł Rubinowicz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), dr hab. inż. arch. Adam Rybka (Politechnika Rzeszowska), dr sztuk plastycznych Łukasz Sarnat (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu), dr hab. inż. arch. Michał Stangel (Politechnika Śląska), mgr inż. arch. Karol Szparkowski (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie), mgr inż. arch. Piotr Śmierzewski (Politechnika Koszalińska), mgr inż. arch. Mariusz Tenczyński (Politechnika Opolska), dr inż. arch. Michał Tomaszewicz (Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi), dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski (Politechnika Łódzka).

Sponsorzy główni:

Sponsor technologiczny:

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum