Rewitalizacja łaźni łańcuszkowej w Zabrzu

2017-02-23 11:01 Tekst: Anna Syska
Łaźnia łańcuszkowa w Zabrzu, brama
Autor: archiwum serwisu Architekci zastąpili przybudówkę od strony wschodniej prostą w formie, ceglaną bramą wejściową. Fot. Tomasz Zakrzewski / archifolio.pl

Ingerencje w zabytkową tkankę architekci ograniczyli do minimum. Dzięki umiejętnemu połączeniu nowych aranżacji z częścią pierwotnego wyposażenia, stworzyli obiekt, który ma szansę stać się główną atrakcją turystyczną miasta – o wspólnej realizacji Konior Studio i OVO Grąbczewscy pisze Anna Syska.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przygotowując się do udostępnienia zwiedzającym Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, czyli kilkukilometrowej trasy turystycznej pod centrum miasta, wyremontowało budynek dawnej łaźni kopalni Królowa Luiza z zamiarem wykorzystania go jako punktu recepcyjnego. Placówka postawiła przed architektami dość karkołomne zadanie, rozpisując przetarg jednocześnie na projekt adaptacji obiektu, wykonanie prac budowlanych oraz projekt i budowę kładki łączącej łaźnię z pozostałą częścią zespołu (sic!). W efekcie wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez konsorcjum firm projektowych i wykonawczych z Gliwickim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego na czele oraz pracownią Konior Studio, która do współpracy zaprosiła zespół OVO Grąbczewscy Architekci.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum