The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century

2017-02-23 11:13 Tekst: Magdalena Kozień-Woźniak
The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century
Autor: archiwum serwisu The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century, red. Bernard Tschumi, Irene Cheng, The Monacelli Press 2003

Książka, pod redakcją Bernarda Tschumiego i Irene Cheng, to zbiór 60 krótkich esejów, niemal manifestów, odnoszących się do teraźniejszości i poszukujących strategii na przyszłość. Zebrane są w ośmiu grupach tematycznych, wskazującą na określone zderzenia i relacje występujące w architekturze współczesnej – recenzja Magdaleny Kozień-Woźniak.

Początek nowego XXI wieku przyniósł falę rozważań o kierunkach i celach architektury. W 2003 roku odbyła się na Uniwersytecie Kolumbii wpisująca się w ten nurt konferencja, która zgromadziła kilkudziesięciu światowej sławy architektów, historyków, teoretyków, krytyków architektury. Podniesiono wiele istotnych pytań. Czy należy krytykować budynki znane raczej z tego, jak wyglądają, niż z tego, co wnoszą do architektury?

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum