O konstrukcji ICE Kraków – Jerzy Gundelach i Włodzimierz Jędrychowski

2015-02-19 19:39 Tekst: Jerzy Gundelach,Włodzimierz Jędrychowski
Centrum Kongresowe ICE w Krakowie
Autor: archiwum serwisu Centrum Kongresowe w Krakowie, proj. Ingarden & Ewý Architekci, fot. Bartosz Makowski

W przypadku tego projektu istotna była możliwość modelowania wielu niekonwencjonalnych, skomplikowanych geometrycznie rozwiązań konstrukcyjnych. W biurze stworzyliśmy dokładny, bogaty w detale, trójwymiarowy model konstrukcyjny całego obiektu, który wraz z upływem czasu został uszczegółowiony tak, by na końcu stać się idealną komputerową wersją gotowego budynku. Praca na modelu odbywała się w trybie multi-user, co znacznie ułatwiało współpracę i pozwalało łatwo skoordynować połączenia pomiędzy licznymi segmentami konstrukcji. W modelach poszczególnych fragmentów załączone były elementy instalacji i technologii scenicznej – piszą konstruktorzy budynku Jerzy Gundelach i Włodzimierz Jędrychowski.

Przed autorami projektu konstrukcji centrum kongresowego postawiono szereg trudnych zagadnień, począwszy od złożonych warunków geotechnicznych, poprzez skomplikowaną technologię sceniczną i sam kształt obiektu, a na problemach związanych z akustyką skończywszy.

Powyżej poziomu płyty fundamentowej budynek podzielono na cztery segmenty dylatacyjne: zaplecze, salę teatralną, salę audytoryjną oraz foyer. W obliczeniach konstrukcji żelbetowych uwzględniono fazowanie robót związanych ze wznoszeniem obiektu po wykonaniu ściany szczelinowej i palowania. Dla każdej kondygnacji przeprowadzono obliczenia przestrzenne z uwzględnieniem rzeczywistych warunków podparcia konstrukcji.

Na etapie zamknięcia stanu zero oraz stanu surowego przeprowadzono obliczenia pod obciążeniem wynikającym z oparcia ściany szczelinowej o stropy kondygnacji podziemnych oraz pod obciążeniem montażowym wszystkich stropów, a także obciążono konstrukcję możliwymi oddziaływaniami termicznymi. W fazie eksploatacji konstrukcję przeanalizowano dla następujących przypadków obciążeniowych: pełny zestaw obciążeń stałych, zmiennych, klimatycznych pochodzących od całości konstrukcji oraz przeciążenia od elementów usztywniających pochodzących od sił poziomych i parcia gruntu na ścianę szczelinową.

Ponadto przeanalizowano konstrukcję w sytuacji zaistnienia wyporu wody, która może dostać się pod płytę fundamentową oraz w sytuacji zalania podziemnej części budynku wodą powodziową. Obliczenia konstrukcji obiektu prowadzono dwutorowo: w modelu przestrzennym z uwzględnieniem rzeczywistych warunków podparcia służącym przede wszystkim do analizy elementów pionowych, tj. słupów, ścian i trzonów; w modelach płaskich poszczególnych stropów pozwalających szczegółowo przeanalizować obciążenia grawitacyjne i uwzględnić otworowanie.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum