Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

2015-02-20 18:42 Tekst: Dariusz Gryta
Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu
Autor: archiwum serwisu Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu w trakcie budowy, proj. Kuryłowicz & Associates, fot. BP Inter-System

Sale koncertowe zaprojektowano tu jako niezależne kubatury, oddylatowane od reszty obiektu. Aby wyeliminować przenoszenie dźwięków przez elementy konstrukcji, bryły wsparto na specjalnie zaprojektowanych wibroizolatorach z naturalnego kauczuku – o realizacji powstającego w centrum Wrocławia Narodowego Forum Muzyki pisze Dariusz Gryta z pracowni Kuryłowicz & Associates.

Będący w końcowej fazie realizacji (połowa lutego 2015) budynek Narodowego Forum Muzyki usytuowany jest w centralnej części Wrocławia, w niedalekim sąsiedztwie Rynku, na terenie bezpośrednio przylegającym do Promenady Staromiejskiej ciągnącej się malowniczo wzdłuż linii fosy. Obiekt, widoczny dobrze z kilku kierunków, stanowi główny element kształtujący przestrzeń nowego placu Wolności.

Sam plac oraz jego otoczenie podlegają obecnie gruntownym przekształceniom obejmującym przebudowę dróg i realizację nowych obiektów. Miejsce to zyska jednak odpowiednią rangę dopiero wówczas, gdy zbyt szerokie otwarcia placu zostaną przymknięte projektowanymi budynkami przyległymi od strony zachodniej do Opery Wrocławskiej oraz planowaną zabudową wzdłuż ulic Zamkowej i Heleny Modrzejewskiej.

Nawierzchnia placu została zaprojektowana z granitu z lokalnych kamieniołomów i ukształtowana w taki sposób, aby umożliwiać przeprowadzanie na nim miejskich imprez plenerowych. Zastosowane rozwiązania techniczne, w tym terenowe złącza kablowe, pozwolą na przesyłanie sygnału audio i wideo z estrad bezpośrednio do pomieszczeń reżyserek dźwięku umieszczonych w budynku. W obrębie terenu wyznaczono też specjalne, uzbrojone w infrastrukturę stanowiska dla wozów transmisyjnych.

Geometria placu, której czytelność utrudnia niekompletna zabudowa wokół, została skorygowana poprzez oświetlenie rozmieszczone symetrycznie wzdłuż dłuższych boków. Drogowy i pieszy układ komunikacyjny, zaplanowany przede wszystkim do obsługi gmachu i parkingu podziemnego, został ściśle powiązany z sąsiadującą infrastrukturą i wynika z wprowadzenia ruchu kołowego pod powierzchnię placu. Zaprojektowany tunel ma dwa pasy ruchu – jeden przeznaczono dla dużych ciężarówek obsługujących wyłącznie NFM i autokarów z gośćmi, drugi łączy garaż z przyległymi ulicami: Krupniczą, Zamkową i Świdnicką.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum