Młoda generacja wątpi i eksperymentuje

2015-02-19 14:05 Tekst: Łukasz Wojciechowski
New Generations
Autor: archiwum serwisu Po prawej - Gianpiero Venturini, prezes stowarzyszenia New Generations, po lewej - Carlo Venegoni, wiceprezes. Fot.: Nicola Marfisi

Celem naszego projektu badawczego jest analiza wpływu światowego kryzysu gospodarczego na młode pokolenie architektów. Recesja miała inne formy oddziaływania w różnych częściach Europy, a sposób radzenia sobie z nią w poszczególnych państwach istotnie wpłynął na strukturę biur architektonicznych. We Włoszech na przykład uderzyła od razu w najsłabszy punkt – większość architektów już borykała się z depresją gospodarczą. Młodzi projektanci – podobnie jak w innych krajach – skierowali się ku eksperymentom, na przykład niektóre pracownie rozszerzyły pole działania, angażując się w projekty kulturalne i wydawnicze – z pomysłodawcami festiwalu New Generations we Florencji, Gianpiero Venturini i Carlo Venegoni, rozmawia Łukasz Wojciechowski.

Od 26 do 30 listopada 2014 roku trwała we Florencji druga edycja festiwalu New Generations. Jej temat brzmiał Futurologia – przyszłość zawodu. Spotkania takie jak to we Florencji, ale też strona www. newgenerationsweb.com stanowić mają platformę wymiany idei i doświadczeń, służąc nawiązaniu współpracy między młodymi architektami z całej Europy. Na pytania odpowiadają organizatorzy i pomysłodawcy projektu New Generations.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum