Leśny Ogród Botaniczny w Gdyni

2015-02-21 15:57 Tekst: Tomasz Żylski
Leśny Ogród Botaniczny w Gdyni
Autor: archiwum serwisu Leśny Ogród Botaniczny w Gdyni. Projektanci z pracowni Garden City zaproponowali m.in. 650-metrową drewnianą kładkę biegnącą kilka metrów nad ziemią. Il. dzięki uprzejmości pracowni

Projekt trzech nowych ścieżek edukacyjnych na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego opracowało biuro Garden City.

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania 50-hektarowego terenu wchodzącego w obręb Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z uwzględnieniem jego walorów edukacyjno-rekreacyjnych zorganizowało Nadleśnictwo Gdańsk.

Naszą ideą było zaprojektowanie przestrzeni pozwalającej na kształtowanie właściwych relacji człowieka z przyrodą, niezależnie od jego wieku. Szczególną grupą, do której miał trafić program ogrodu byli jego najmłodsi użytkownicy. Odmienna percepcja świata dziecka i dorosłego człowieka wymusiła potraktowanie Leśnego Ogrodu Botanicznego jako miejsca zabaw dla wszystkich, zatopionego w pełnej tajemnic i niezwykłości naturze – tłumaczą autorzy.

Zaproponowali wyznaczenie trzech tras dydaktycznych: „szlaku wśród koron drzew”, który tworzyłaby ponad 650-metrowa drewniana kładka biegnąca kilka metrów nad ziemią, „szlaku Alicji w zaczarowanym lesie”, którego atrakcję stanowiłyby m.in. przeskalowane modele występujących lokalnie grzybów i owadów oraz „szlaku wśród korzeni drzew”, który dzięki przekryciu fragmentów ścieżki pancernymi szybami oferowałby możliwość obserwacji podziemnego życia lasu.

Obecnie teren Leśnego Ogrodu Botanicznego odwiedza około 5 tysięcy osób rocznie. Są to głównie grupy szkolne uczestniczące w organizowanych przez nadleśnictwo warsztatach ekologicznych. Inwestycja ma się zakończyć dopiero w 2025 roku.

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI: 2015

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum