Nowa Brama Szczepina we Wrocławiu

2017-12-28 9:30
Nowa Brama Szczepina we Wrocławiu
Autor: archiwum serwisu Głównym celem zaproponowanej przez autorów nowej zabudowy jest domknięci pasa zieleni oraz wzbogacenie istniejącej oferty usługowej.

Architekci Piotr Woldan, Joanna Janikowska i Michał Romański zwyciężyli w konkursie studialnym na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów między Odrą a ulicą Legnicką we Wrocławiu.

Wrocławski SARP rozstrzygnął kolejną edycję konkursu studialnego organizowanego w ramach projektu Akupunktura Miasta. Tym razem zadaniem uczestników było opracowanie możliwych scenariuszy przemian urbanistycznych 4-hektarowego obszaru ograniczonego ulicami Legnicka, Szczepińska, plac św. Mikołaja, Zachodnia, Rybacka i Środkowa. Lokalizacja na styku zwartej zabudowy śródmieścia i modernistycznego osiedla Szczepin zainspirowała autorów zwycięskiej koncepcji do potraktowania tego terenu jako przedpola i strefy wjazdowej do osiedla. Swój projekt nazwali więc Bramą Szczepina, proponując podzielenie całego założenia na trzy części: centralny plac oraz usytuowane po jego bokach rekreacyjne skwery, jeden wzdłuż ul. Środkowej, drugi wzdłuż ul. Rybackiej. W zachodniej części placu zaplanowali budynek usługowy o charakterystycznej, owalnej formie. Skwer przy ul. Środkowej miałby zachować obecny zielony charakter, powiększono jedynie istniejące tu niewielkie wzniesienie oraz dodano mniejsze, które zamykałoby kompozycję od południa, a zarazem odgradzało od planowanego budynku. Obiekt ten, o funkcji mieszkalnej z usługowymi parterami, ma za zadanie przede wszystkim odizolować akustycznie obszar zielony od hałaśliwej ul. Legnickiej – tłumaczą architekci. Drugi skwer, położony bliżej rzeki, zaprojektowali jako otoczony żywopłotem ogród z różnorodną roślinnością.

Projekt konkursowy: 2017

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum