Kotor Architectural Prison Summer School – relacja z warsztatów w Czarnogórze

2017-12-28 9:30
Kotor Architectural Prison Summer School
Autor: archiwum serwisu Projekt Broken light. Autorzy: Sonja Jnkov, Dina Prnjat, Nemanja Mitrovic, Janz Omerzu; For. Lika Boskovic; dzięki uprzejmości organizatorów spotkania

Warsztaty studenckie Kotor Architectural Prison Summer School zorganizowano już po raz szósty, a hasło, jakie przyświecało tegorocznemu spotkaniu to TYMCZASOWOŚĆ. Odnosi się ono do szerszego w skali Czarnogóry zjawiska wykorzystania zabytkowych przestrzeni jako miejsc czasowych akcji i wydarzeń, które mogą przyczynić się do włączenia ich na nowo w życie miast. Temat ten jest też próbą odpowiedzi na problemy, z jakimi mierzy się cała Europa – deficytem mieszkań oraz falą migracji z miejsc dotkniętych wojną (Ukraina, Afryka) – podsumowuje Agata Skórka, studentka WA Politechniki Poznańskiej.

Nadmorski Kotor w Czarnogórze, podobnie, jak większość terenów na tym wybrzeżu Adriatyku, znajdował się kiedyś pod panowaniem weneckim. Zabytkowe miasto na samym krańcu Boki Kotorskiej, było jedną z najlepiej chronionych twierdz w czasach świetności Imperium Weneckiego. Przylegające ściśle do stromego zbocza mury świadczą o obronnym charakterze miasta. Całość, z imponującą bramą wejściową nie została zdobyta, opierając się nawet najazdom osmańskim.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum