Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych

2018-10-02 13:34 Tekst: Marta A. Urbańska
Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych
Autor: archiwum serwisu Jan Gehl, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, przeł. Marta A. Urbańska, RAM 2009

Książka Jana Gehla, wydana oryginalnie w 1971 roku, jest fundamentalną krytyką modernizmu w jego naj-bardziej ponurym aspekcie. Autor jest praktykiem, guru przywracania miast mieszkańcom, ruchowi pieszemu i rowerowemu. Od Kopenhagi po Nowy Jork wdrożone koncepcje Gehla przyczyniły się do restytucji trady-cyjnie żywej funkcji ulic, placów, przestrzeni półpublicznych i publicznych – recenzja Marty A. Urbańskiej.

Po poprzednich dawkach fantazji, romantyki i baroku, Życie między budynkami Jana Gehla może wydać się lekturą purystyczną. Wedle ślicznego bon motu purysty Ozenfanta, to łyk zimnej wody po zbyt wielu koktajlach. Nie uciekniemy jednak od paradoksu godnego Potockiego: książka Duńczyka, wydana oryginalnie w 1971 roku, jest fundamentalną krytyką modernizmu w jego najbardziej ponurym aspekcie.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum