Nagroda BDA-SARP – wyniki dorocznej polsko-niemieckiej nagrody integracyjnej

2018-10-02 13:33
Nagroda BDA-SARP – wyniki dorocznej polsko-niemieckiej nagrody integracyjnej
Autor: archiwum serwisu

Prezentujemy wyniki konkursu o doroczną polsko-niemiecką nagrodę integracyjną BDA-SARP, której finał wraz z towarzyszącymi mu warsztatami odbył się w dniach 28 czerwca – 1 lipca 2018 r. w Berlinie.

Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA – SARP jest kontynuacją organizowanego przez 19 lat konkursu na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie architektury przemysłowej, w którym brali udział młodzi architekci z Polski i Niemiec pod nazwą Nagroda Waltera Henna. Obecnie nagroda przyznawana jest pracy dyplomowej magisterskiej, której przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości. Finał nagrody odbywa się każdego roku na przełomie maja i czerwca, naprzemienne w Polsce lub Niemczech i trwa 4 dni. W trakcie wydarzenia uczestnicy biorą udział w warsztatach architektonicznych i prezentują prace dyplomowe przed polsko-niemieckim jury. Celem nagrody jest integracja środowiska młodych architektów z Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, a także wspieranie wzajemnych kontaktów przez upowszechnianie efektów działań twórczych.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum