O koncepcji nowego Cedetu Andrzej M. Chołdzyński i Wojciech Grabianowski

2018-10-02 13:31 Tekst: Andrzej M. Chołdzyński, Wojciech Grabianowski
Cedet
Autor: archiwum serwisu Widok od strony narożnika Al. Jerozolimskich i ul. Kruczej. Od tej strony budynek wygląda niemal identycznie jak po ukończeniu budowy na początku lat 50. Szklane elewacje o zaokrąglonych narożnikach wydają się połączeniem funkcjonalizmu Le Corbusiera z ekspresjonistycznymi projektami Ericha Mendelsohna; Fot. Marcin Czechowicz

Przebudowa i rozbudowa CEDET-u, poprzedzona jego wpisem do rejestru zabytków, jest jednym z nielicznych takich przedsięwzięć przeprowadzonych pod ścisłym nadzorem konserwatora i obejmujących wykonany w monolitycznej technologii żelbetowej, modernistyczny budynek wzniesiony w Polsce po II wojnie światowej – piszą Andrzej M. Chołdzyński i Wojciech Grabianowski.

W 2004 roku właściciel budynku wraz z Andrzejem M. Chołdzyńskim rozpoczęli prace zmierzające do rewitalizacji budynku. MIędzy innymi dzięki ich staraniom w 2006 roku gmach wpisano do rejestru zabytków. Rozbudowa została zaplanowana zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi otrzymanymi w 2008 roku, w tym z zaleceniem odtworzenia XIX-wiecznej pierzei ulicy Brackiej. Według nas należało także odwzorować sylwetę, detale i elewację głównego gmachu, wkomponować projekt w istniejącą tkankę śródmiejską, nawiązać do detali, tektoniki oraz gabarytów otaczającej zabudowy, respektować historyczne linie ulic, a w szczególności Brackiej, której układ urbanistyczny wpisany jest do rejestru zabytków. CEDET łączy funkcje handlowe z najwyższej klasy biurami. Gmach składa się aktualnie z dwóch części – starannie odrestaurowanego w swej sylwecie, elewacjach i tektonice dawnego domu handlowego oraz całkowicie nowego budynku u zbiegu ulic Brackiej i Kruczej. Oba obiekty spojone są wąskim łącznikiem. W wielokondygnacyjnym budynku zabytkowym został urządzony dziedziniec pozwalający na właściwe oświetlenie otaczających go biur.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum