Enklawa przyrodnicza Bobrowisko w Starym Sączu

2018-10-02 13:48 Tekst: Urszula Forczek-Brataniec
Enklawa przyrodnicza w Starym Sączu
Autor: archiwum serwisu Bryły czatowni mają nieregularne, dynamiczne kształty; na zdjęciu widoczna dwupoziomowa altana; Fot. Maciej Jeżyk

W widłach Dunajca i Popradu wybudowano obserwatorium bobrów. Wyeksponowano teren, który kiedyś był eksploatowany przez człowieka, a na który teraz powróciła przyroda. Obiekt zbudowany jest z sekwencji kładek zwieńczonych dwiema altanami obserwacyjnymi. Pomosty wprowadzają nas w przestrzeń mokradła. O enklawie przyrodniczej Bobrowisko w Starym Sączu pisze Urszula Forczek-Brataniec.

Z samochodu trzeba wysiąść nieco wcześniej. Do enklawy przyrodniczej Bobrowisko w Starym Sączu  prowadzi ścieżka wijąca się wśród lasu, trzcin i zarośli. Czasami dochodzi do brzegu rzeki, otwierając widoki na dolinę otoczoną pasmami wzgórz. Można tu zobaczyć mewy stojące na kamienistych wyspach i kaczki dające się porwać wartkiemu nurtowi wody. Dzięki odległości, jaka dzieli obiekt od parkingu i okolicznych atrakcji, odwiedzający jest zmuszony do spaceru. W ten sposób zostaje mu podarowany czas. Ta chwila pozwala rozejrzeć się wokół, wejść na ścieżkę i poczuć pod stopami grunt pozbawiony pośrednich warstw. Obserwowanie przyrody intryguje, jest ciekawe i coraz bardziej popularne. Towarzysząc człowiekowi od zawsze, przybiera różne formy, również przestrzenne. Rozwój techniki stwarza wciąż nowe możliwości, powstają filmy przyrodnicze, a nawet transmisje online, np. z gniazda bociana lub żerowiska dzików. Powoduje to wzrost zainteresowania naturą, a jednocześnie chęć jej bezpośredniego doświadczania. Przejawia się to w rozwoju charakterystycznych form. Niemal na całym świecie budowane są wieże, tunele czy pomosty umożliwiające zbliżenie się do siedlisk ptaków.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum