Uniwersytet Zielonogórski

2022-01-25 18:29 Tekst: Adrianna Maksymczak, opracowanie: Weronika Konior
Uniwersytet Zielonogórski
Autor: Adrianna Maksymczak 1 | Budynek WBAiIŚ UZ od strony ul. prof. Z. Szafrana

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować poszczególne wydziały w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Studia podyplomowe:

gospodarka nieruchomościami, stosowanie eurokodów w budownictwie

Praktyki:

Podczas studiów I stopnia odbywają się dwa obowiązkowe cykle praktyk studenckich. W znalezieniu praktyk zawodowych pomaga uczelnia wraz z Biurem Karier. Praktyka budowlana: w semestrze czwartym, po zaliczeniu semestru trzeciego, czas trwania: 3 tygodnie; praktyka projektowa: w semestrze szóstym, po zaliczeniu semestru piątego, czas trwania: 3 tygodnie.

Wyjazdy zagraniczne/programy:

Uniwersytet uczestniczy w programach wymiany zagranicznej – Erasmus+ oraz krajowej – Program Mobilności Studentów MOST. Działa również w programie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, który pozwala na realizacje projektów z partnerami z grupy Wyszehradzkiej. Współpracuje też z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Wyjazdy studyjne:

W każdym roku akademickim studenci mają możliwość udziału w wyjazdach studyjnych, organizowanych przez wydział lub społeczność kół naukowych. W semestrze 2021/2022 studenci wizytowali Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku w ramach współpracy z Katedrą Architektury i Designu Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Łucku i projektu Odkrywanie wspólnego ukraińsko-polskiego dziedzictwa architektonicznego z okresu 1921-1939 na terytorium Wołynia oraz uczestniczyli w architourze Żary-Złotniki. W latach poprzednich były organizowane: Architour Katowice (2020), Architour Warszawa (2019), Architour Cottbus (2019).

Współpraca:

Uniwersytet Zielonogórski uczestniczy w wielu projektach, pracach badawczych czy też wydarzeniach o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym. Dzięki temu ma bogatą sieć kontaktów.

IAiU WBAiIŚ za swój cel obrał rozwój architektury, urbanistyki i ich potencjału w zielonogórskim subregionie, w związku z tym współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi czy instytucjami, takimi jak: IARP – Lubuska Okręgowa Izba Architektów, SARP Zielona Góra, Komisje Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku (Ukraina), Santander Universidades Polska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Wrocławska, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Efektami wspólnej pracy są międzynarodowe lub ogólnopolskie konferencje (np. Mój piękny Habitat, 2016), warsztaty, wystawy, wydawnictwa oraz wyjazdy studyjno-naukowe (np. Feeding The Planet, Energy For Life – Mediolan Expo 2015).

Uniwersytet Zielonogórski ma rozległe kontakty międzynarodowe. W ciągu całych studiów można wykorzystać trzy semestry mobilności w ramach programu Erasmus – dwa na studiach I stopnia i jeden na studiach II stopnia. Koordynator wydziałowy pozostaje z kandydatami w stałym kontakcie i monitoruje na bieżąco, które uczelnie są gotowe na przyjęcie studentów. Wydział prowadzi wymianę zagraniczną przede wszystkim z uczelniami Unii Europejskiej oraz Ukrainą i Turcją, organizując wspólne kursy, warsztaty i wycieczki studyjne. Ze względu na bliskie sąsiedztwo z Niemcami kraj ten stał się miejscem pracy dla wielu absolwentów, ta współpraca ma zatem charakter priorytetowy – studenci uczestniczą w wymianie naukowej w ramach wspólnych projektów.

Spis treści Architektura 02/2022
przegląd

Znana w okresie PRL-u modernistyczna dzielnica wczasowa Jaszowiec potrzebuje dziś odnowy, aby odzyskać należny jej blask. Póki co aktualny stan zabudowy wzbudza kontrowersje wśród urzędników, turystów i mieszkańców. Na ponownym spełnieniu marzeń o sławie malowniczej doliny zależy włodarzom Ustronia. Wobec ogromnego wyzwania Miasto Ustroń wraz z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej zorganizowały w październiku 2021 roku konferencję naukową Dzielnica wczasowa Ustroń-Jaszowiec – ochrona dziedzictwa powojennego.

Projekt Build Back Better miał na celu dzielenie się wiedzą i zdobywanie umiejętności w zakresie naturalnego budownictwa i jego adaptacji do lokalnych warunków [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA Z REALIZACJI PROJEKTU].

Trzynasta edycja Warszawy w budowie pod hasłem Jak robić szkołę? była jedną z najbardziej profesjonalnie zrealizowanych w historii tego festiwalu.

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. uroczystość wręczenia Honorowej Nagrody SARP. Publikujemy też kolejny felieton założycielek inicjatywy Bal architektek.

Przegląd najciekawszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu Analog, K3Xmore, RS Architektura Krajobrazu, Projektownia, Lab 3 Architekci, Maćków Pracownia Projektowa.

realizacje

Większość budynków była w katastrofalnym stanie, dlatego najpierw je zabezpieczono oraz zebrano elementy, które mogły zostać ponownie użyte – o realizacji pracowni Bulak Projekt piszą Marcin Szczelina oraz Joanna Aleksandrowicz [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Z dystopijnej scenerii terenów po zburzonej hucie wyłonił się nowoczesny budynek muzeum, który harmonijnie łączy historię z nowoczesnością – o realizacji pracowni BLANK_architekci pisze Justyna Swoszowska.

Wartością założenia jest jego otwartość. Architekci starali się wskrzesić rolę społeczną podwórek praskich, pełniących niegdyś zróżnicowane funkcje – o realizacji pracowni Decorum Architekci/AZT Architekci pisze Jerzy S. Majewski.

Obiekt przyczynia się do kształtowania poczucia ładu przestrzennego, budowania tożsamości miejsca, postaw proekologicznych i społecznych – o realizacji pracowni New Architekci pisze Magdalena Wąsowicz [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

technika

Wyzwanie stanowiło zadaszenie o dużej rozpiętości, wykonane z wiązek bambusa tworzących konstrukcję w postaci wzajemnie przenikających się łuków parabolicznych – o realizacji IBUKU pisze Wiktor Kowalski [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ ORAZ FILMY Z BUDOWY].

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej dr hab. inż. arch. Urszuli Forczek-Brataniec z Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, prof. PK.

konteksty

Bądźmy świadomi, jakie są zalety naturalnego budowania. Beton możemy tylko przemielić, a ściana ze słomy może być kompostowana albo służyć dalej. Stare budynki z gliny daje się przerobić na tynki lub nawet na nową konstrukcję. W taką właśnie stronę ma iść rewolucja w budownictwie, i to już po prostu mamy. O wyzwaniach i możliwościach architektury low-tech – odkrywanej dziś w Polsce na nowo – mówią przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego.

Światowe wystawy od dawna nie służą już tylko prezentacji osiągnięć naukowych i możliwości technicznych poszczególnych krajów. Są raczej okazją do wypromowania subiektywnych opowieści o własnej kulturze, historii i gospodarce. Publikujemy krótki przewodnik po najciekawszych pawilonach na Expo w Dubaju, które można oglądać jeszcze do końca marca.

praktyka

Najbardziej charakterystycznym elementem przebudowy stacji jest nowe zadaszenie, którego geometrię kształtuje konstrukcja nośna, słupy w formie liter X i Y oraz świetliki zlokalizowane nad międzytorzem – o wyzwaniach związanych z realizacją stacji Warszawa Zachodnia piszą Oliwia Dec-Wolszczak oraz Marcin Wolszczak [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ Z BUDOWY].

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów

Wyposażenie łazienek. Nowości rynkowe wiodących marek

Wyposażenie kuchni. Nowości rynkowe wiodących marek

kolumny studenckie

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować poszczególne wydziały w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Studia na kierunku architektura są jednymi z najbardziej interdyscyplinarnych studiów przygotowujących specjalistów do projektowania i zarządzania w zakresie architektury – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Uniwersytecie Zielonogórskim, piszą ambasadorki „A-m” – Adrianna Maksymczak i Kornelia Markuszewska.

24 czerwca 2021 roku ogłoszone zostały wyniki XXI edycji konkursu dla studentów 4. semestru studiów na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej: „Architektura betonowa – Gra brył – Dom w krajobrazie”. Prezentujemy wyróżnione prace, zaś wirtualna wystawa konkursowa dostępna jest na stronie: https://kpa.arch.pk.edu.pl.

zawód architekt

Historia daje budynkom życie. Gdy są nowe, trzeba poczekać, by je ludzie ożywili. A tematy historyczne bywają fascynujące. O realizacji Cukrowni Żnin, a także innych rewitalizacjach pracowni Bulak Projekt z Markiem Bulakiem rozmawia Maja Mozga-Górecka.

z archiwum architektury

„Budownictwo samorzutne zaspokaja pierwiastkowe potrzeby życiowe człowieka (…). Tworzy nowe układy funkcjonalne. Wynajduje nowe konstrukcje”. Tak pisał w zamieszczonym w „Architekturze” nr 4/1963 artykule „Architektura samorzutna” Jan Minorski, prowadzący pracę badawczą nt. zagospodarowania przestrzennego obszarów podmiejskich. W cyklu „Z archiwum” przypominamy ów materiał, wraz z tekstem Andrzeja Rzymkowskiego „Samorzutne budownictwo mieszkaniowe w południowych regionach Polski” z „Architektury” nr 11/1964. O komentarz do obu archiwalnych publikacji poprosiliśmy Annę Zawadzką-Sobieraj – wspólniczkę w pracowni architektury ekologicznej mech.build, pełnomocniczkę ds. budownictwa naturalnego OW SARP, członkinię Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego [ARTYKUŁ JANA MINORSKIEGO TYLKO W WYDANIU CYFROWYM].

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum