Co się wydarzyło

2022-01-25 18:48
Uroczystość wręczenia Honorowej Nagrody SARP
Autor: Fot. Dariusz Gackowski Uroczystość wręczenia Honorowej Nagrody SARP

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. uroczystość wręczenia Honorowej Nagrody SARP. Publikujemy też kolejny felieton założycielek inicjatywy Bal architektek.

Honorowa Nagroda SARP 2021

Kapituła Honorowej Nagrody SARP 2021, składająca się z laureatów lat ubiegłych, czyli Romualda Loeglera, Ryszarda Jurkowskiego, Andrzeja Bulandy i Zbigniewa Maćkowa oraz prezesa SARP Bohdana (Bisia) Lisowskiego, to prestiżowe wyróżnienie przyznała profesor Ewie Kuryłowicz, wiceprezes i generalnej projektantce w pracowni Kuryłowicz & Associates. Architektkę doceniono m.in. za twórcze osiągnięcia w architekturze przepełnione empatią dla użytkowników, działalność dydaktyczną wspierającą pokolenia młodych architektów i wielowymiarową społeczną aktywność. Uroczystość wręczenia nagrody połączona z otwarciem wystawy prezentującej dorobek laureatki odbyła się 10 grudnia w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie. Laudację na część Ewy Kuryłowicz napisał Witold Cęckiewicz, laureat Honorowej Nagrody SARP z 1980. W imieniu profesora odczytał ją Bohdan (Biś) Lisowski: Zdumiewający jest zakres dokonań Ewy Kuryłowicz. Od umiarkowanych w wielkości, a dopracowanych w detalu rezydencji, poprzez nowe, różne w skali zespoły mieszkaniowe świetnie wpisane w istniejący krajobraz lub projektowane i zintegrowana z nim środowisko. Biurowcom nadaje humanistyczny wyraz, a budowlom poświęconym kulturze godny i monumentalny charakter. Czytelność idei odbierana w tych projektach, nadana jej forma, świadczą o nieprzeciętnym talencie, a kompleksowa realizacja, o charakterze niepodatnym na kompromisy.

Czytaj też: Kropla drąży skałę: Ewa Kuryłowicz |

W swoim tekście pochwalnym Witold Cęckiewicz zwracał też uwagę na dorobek naukowy i dydaktyczny laureatki. Ewa Kuryłowicz jest bowiem nie tylko czynną architektką, ale też kierowniczką Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na WA PW, recenzentką wielu prac doktorskich i habilitacyjnych, promotorką ponad 120 dyplomów magisterskich i 50 inżynierskich, z których ponad 10 otrzymało nagrody krajowe i uczelniane. Należy też do prekursorów nauczania o projektowaniu uniwersalnym na polskich uczelniach. W latach 2005-2008 była ekspertką ACE ds. projektowania uniwersalnego, w latach 1996-2012 konsultantką UW w tej dziedzinie. W 2013 roku powołała do życia Fundację imienia Stefana Kuryłowicza, która co roku organizuje cieszący się dużą renomą program stypendialny Teoria i Praktyka. Honorowa Nagroda SARP to wyraz najwyższego uznania środowiska polskich architektów dla twórczości i postawy społecznej. Ewa Kuryłowicz jest jej 56. laureatką i trzecią kobietą, która wyróżnienie otrzymała samodzielnie, po Jadwidze Grabowskiej-Hawrylak (1974) i Halinie Skibniewskiej (1978). Podczas uroczystości tradycyjnie przyznane zostały również medale SARP Bene Merentibus za zasługi dla rozwoju polskiej architektury. Tym razem otrzymali je: architekt i akwarelista Tytus Brzozowski za propagowanie architektury w oryginalnych formach malarskich w różnej skali – od rysunku do murali miejskich, współzałożyciel spółki Carolina Medical Center Jan Majdecki za wieloletnie działania, które doprowadziły do uratowania i rewaloryzacji zabytkowego pensjonatu Abrama Gurewicza w Otwocku (proj. Grupa 5 Architekci, „A-m” 07/2021) oraz czeski architekt i wykładowca Vladimír Šlapeta za niestrudzoną, opartą na dogłębnej wiedzy popularyzację twórczych osiągnięć polskich architektów XX wieku prowadzoną w Republice Czeskiej i na szeregu europejskich uczelni architektonicznych. (red)

Spis treści Architektura 02/2022
przegląd

Znana w okresie PRL-u modernistyczna dzielnica wczasowa Jaszowiec potrzebuje dziś odnowy, aby odzyskać należny jej blask. Póki co aktualny stan zabudowy wzbudza kontrowersje wśród urzędników, turystów i mieszkańców. Na ponownym spełnieniu marzeń o sławie malowniczej doliny zależy włodarzom Ustronia. Wobec ogromnego wyzwania Miasto Ustroń wraz z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej zorganizowały w październiku 2021 roku konferencję naukową Dzielnica wczasowa Ustroń-Jaszowiec – ochrona dziedzictwa powojennego.

Projekt Build Back Better miał na celu dzielenie się wiedzą i zdobywanie umiejętności w zakresie naturalnego budownictwa i jego adaptacji do lokalnych warunków [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA Z REALIZACJI PROJEKTU].

Trzynasta edycja Warszawy w budowie pod hasłem Jak robić szkołę? była jedną z najbardziej profesjonalnie zrealizowanych w historii tego festiwalu.

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. uroczystość wręczenia Honorowej Nagrody SARP. Publikujemy też kolejny felieton założycielek inicjatywy Bal architektek.

Przegląd najciekawszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu Analog, K3Xmore, RS Architektura Krajobrazu, Projektownia, Lab 3 Architekci, Maćków Pracownia Projektowa.

realizacje

Większość budynków była w katastrofalnym stanie, dlatego najpierw je zabezpieczono oraz zebrano elementy, które mogły zostać ponownie użyte – o realizacji pracowni Bulak Projekt piszą Marcin Szczelina oraz Joanna Aleksandrowicz [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Z dystopijnej scenerii terenów po zburzonej hucie wyłonił się nowoczesny budynek muzeum, który harmonijnie łączy historię z nowoczesnością – o realizacji pracowni BLANK_architekci pisze Justyna Swoszowska.

Wartością założenia jest jego otwartość. Architekci starali się wskrzesić rolę społeczną podwórek praskich, pełniących niegdyś zróżnicowane funkcje – o realizacji pracowni Decorum Architekci/AZT Architekci pisze Jerzy S. Majewski.

Obiekt przyczynia się do kształtowania poczucia ładu przestrzennego, budowania tożsamości miejsca, postaw proekologicznych i społecznych – o realizacji pracowni New Architekci pisze Magdalena Wąsowicz [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

technika

Wyzwanie stanowiło zadaszenie o dużej rozpiętości, wykonane z wiązek bambusa tworzących konstrukcję w postaci wzajemnie przenikających się łuków parabolicznych – o realizacji IBUKU pisze Wiktor Kowalski [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ ORAZ FILMY Z BUDOWY].

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej dr hab. inż. arch. Urszuli Forczek-Brataniec z Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, prof. PK.

konteksty

Bądźmy świadomi, jakie są zalety naturalnego budowania. Beton możemy tylko przemielić, a ściana ze słomy może być kompostowana albo służyć dalej. Stare budynki z gliny daje się przerobić na tynki lub nawet na nową konstrukcję. W taką właśnie stronę ma iść rewolucja w budownictwie, i to już po prostu mamy. O wyzwaniach i możliwościach architektury low-tech – odkrywanej dziś w Polsce na nowo – mówią przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego.

Światowe wystawy od dawna nie służą już tylko prezentacji osiągnięć naukowych i możliwości technicznych poszczególnych krajów. Są raczej okazją do wypromowania subiektywnych opowieści o własnej kulturze, historii i gospodarce. Publikujemy krótki przewodnik po najciekawszych pawilonach na Expo w Dubaju, które można oglądać jeszcze do końca marca.

praktyka

Najbardziej charakterystycznym elementem przebudowy stacji jest nowe zadaszenie, którego geometrię kształtuje konstrukcja nośna, słupy w formie liter X i Y oraz świetliki zlokalizowane nad międzytorzem – o wyzwaniach związanych z realizacją stacji Warszawa Zachodnia piszą Oliwia Dec-Wolszczak oraz Marcin Wolszczak [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ Z BUDOWY].

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów

Wyposażenie łazienek. Nowości rynkowe wiodących marek

Wyposażenie kuchni. Nowości rynkowe wiodących marek

kolumny studenckie

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować poszczególne wydziały w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Studia na kierunku architektura są jednymi z najbardziej interdyscyplinarnych studiów przygotowujących specjalistów do projektowania i zarządzania w zakresie architektury – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Uniwersytecie Zielonogórskim, piszą ambasadorki „A-m” – Adrianna Maksymczak i Kornelia Markuszewska.

24 czerwca 2021 roku ogłoszone zostały wyniki XXI edycji konkursu dla studentów 4. semestru studiów na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej: „Architektura betonowa – Gra brył – Dom w krajobrazie”. Prezentujemy wyróżnione prace, zaś wirtualna wystawa konkursowa dostępna jest na stronie: https://kpa.arch.pk.edu.pl.

zawód architekt

Historia daje budynkom życie. Gdy są nowe, trzeba poczekać, by je ludzie ożywili. A tematy historyczne bywają fascynujące. O realizacji Cukrowni Żnin, a także innych rewitalizacjach pracowni Bulak Projekt z Markiem Bulakiem rozmawia Maja Mozga-Górecka.

z archiwum architektury

„Budownictwo samorzutne zaspokaja pierwiastkowe potrzeby życiowe człowieka (…). Tworzy nowe układy funkcjonalne. Wynajduje nowe konstrukcje”. Tak pisał w zamieszczonym w „Architekturze” nr 4/1963 artykule „Architektura samorzutna” Jan Minorski, prowadzący pracę badawczą nt. zagospodarowania przestrzennego obszarów podmiejskich. W cyklu „Z archiwum” przypominamy ów materiał, wraz z tekstem Andrzeja Rzymkowskiego „Samorzutne budownictwo mieszkaniowe w południowych regionach Polski” z „Architektury” nr 11/1964. O komentarz do obu archiwalnych publikacji poprosiliśmy Annę Zawadzką-Sobieraj – wspólniczkę w pracowni architektury ekologicznej mech.build, pełnomocniczkę ds. budownictwa naturalnego OW SARP, członkinię Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego [ARTYKUŁ JANA MINORSKIEGO TYLKO W WYDANIU CYFROWYM].

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum