Stalowa 39 / Warszawa

2022-01-25 18:40 Tekst: Jerzy S. Majewski, zdjęcia: Marcin Czechowicz
Osiedle Stalowa 39
Autor: Marcin Czechowicz 11 | Widok na budynki od strony podwórka. Projektanci starali się wprowadzić tu sporo zieleni oraz zachować istniejące drzewa. Z prawej opuszczona, zabytkowa oficyna kamienicy Pachulskiego

Wartością założenia jest jego otwartość. Architekci starali się wskrzesić rolę społeczną podwórek praskich, pełniących niegdyś zróżnicowane funkcje – o realizacji pracowni Decorum Architekci/AZT Architekci pisze Jerzy S. Majewski.

Ukończony w 2020 roku kompleks mieszkaniowy przy ulicy Stalowej 39 na Nowej Pradze w Warszawie tworzy jedną z najbardziej atrakcyjnych przestrzeni półpublicznych wzdłuż osi ulicy Stalowej. Budynki o elewacjach licowanych wypalaną, jasną cegłą stanowią integralny fragment tkanki miejskiej. Harmonijnie wtopiły się w dominującą tu zabudowę z XIX i pierwszej połowy XX wieku. Bramami, pasażem i wewnętrznymi dziedzińcami wiodą piesze przejścia od Stalowej do ulicy Strzeleckiej, zaś dążeniem projektantów było takie zagospodarowanie miejsca, aby stworzyć z niego centralny obszar wypoczynku i aktywności społecznej mieszkańców z pobliskiego sąsiedztwa. Zamiar się powiódł, a realizacja paradoksalnie padła ofiarą sukcesu. Upodobali ją sobie jako miejsce wieczornych posiedzeń okoliczni mieszkańcy o obyczajach dość gwałtownych. Jak mówi Zbigniew Tomaszczyk z pracowni AZT Architekci, otwartość zespołu w tej części miasta okazała się o kilka lat przedwczesna i dziś rozważane są pomysły ogrodzenia wnętrza kompleksu i zamykania go na noc.

Czytaj też: Nowy Strzeszyn / Poznań |

Projektowanie w zdegradowanych w czasach PRL-u rejonach Starej czy Nowej Pragi to zadanie z pogranicza architektury i socjologii. Można tworzyć w tym miejscu zamknięte i ogrodzone enklawy. Projektanci i inwestorzy kompleksu przy Stalowej 39 postąpili inaczej, maksymalnie integrując nową zabudowę z krajobrazem kulturowym Pragi. Ta część dzielnicy po otwarciu stacji metra Szwedzka szybko się zmienia, a nowe inwestycje zapełniają puste place powstałe z reguły w wyniku powojennych wyburzeń. W przypadku Stalowej 39 historia jest nieco odmienna. Plac ten nigdy nie był zabudowany, lecz stanowił niegdyś rozległą przestrzeń bazaru ujętą architektonicznym obramieniem w postaci, zachowanych do dziś, unikatowych budynków przy Stalowej 37 oraz 41. Historia miejsca wiąże się z przedsiębiorcą Józefem Pachulskim, który w latach 1911-1914 pod numerami 37 i 41 zbudował domy dla robotników. Budynki nie wypełniły pierzei ulicy, lecz obramiały boki posesji, otwierając się na rozciągający się pomiędzy nimi plac-uliczkę, ciągnącą się na przedłużeniu ulicy Czynszowej aż po Strzelecką. Od strony Strzeleckiej pod nr 26 stanął jeszcze jeden dom, a z kamienicą przy Stalowej połączyło go długie boczne skrzydło o starannie opracowanej fasadzie i z rzędem sklepów w przyziemiu. Czteropiętrowe, eklektyczne budynki zamiast tanich dekoracji z gipsu otrzymały wykończenie z białego i czerwonego klinkieru. Pomiędzy budynkami ulokowano targowisko, które ciągnęło się przez całe podwórko. Pośrodku wznosiły się stragany przeplatane rzędami ław. Plac z bazarem był też miejscem dziecięcych zabaw i spotkań mieszkańców. Targowisko odżyło po wojnie i funkcjonowało aż do początku lat 70. Nieremontowane budynki zamieniły się w rudery. Dziś budynek pod nr 41 stoi pusty i czeka na lepsze czasy.

Czytaj też: Oliva Koncept / Gdańsk |

Zbigniew Tomaszczyk mówi, że schematyczny układ straganów i ław na targowisku uwidoczniony na przedwojennym fotoplanie architekci starali się zapisać w geometrycznym rysunku posadzek z płyt betonowych. Istotą projektu było takie ukształtowanie podwórek, by zachować płynność przejścia pomiędzy Stalową a Strzelecką i jednocześnie stworzyć atrakcyjną przestrzeń pomiędzy budynkami. Jak mówi architekt, początkowo rozważano przywrócenie na dziedzińcu dawnej funkcji targowiska. Rachunek ekonomiczny zadecydował o wprowadzeniu tu zabudowy mieszkaniowej z usługami. Całość tworzą dwa oddzielne budynki: mniejszy, w formie kostki, od strony Strzeleckiej oraz drugi, przypominający nieco rzutem literę F. Przykleja się on jednym bokiem do ściany szczytowej kamienicy pod nr 41, a dłuższym ze skrzydeł ciągnie się wzdłuż pasażu na przedłużeniu ulicy Czynszowej. Partery od Stalowej, Strzeleckiej i na przedłużeniu Czynszowej przeznaczono na sklepy, co jest działaniem miastotwórczym. Nowe budynki zaprojektowano przy tym z kulturą i z uwzględnieniem zaleceń konserwatorskich. Są współczesne, ale wpisują się w krajobraz kulturowy skalą, sposobem wykończenia elewacji z użyciem cegły klinkierowej, a także układem funkcjonalnym oraz przestrzennym. Podobnie jak w domach Pachulskiego mamy tu dużą ilość niewielkich mieszkań – o powierzchni od 30 m2. Na ostatnich, cofniętych kondygnacjach (podobnie jak w przyziemiu i loggiach balkonowych obłożonych płytami włókno-cementowymi) znalazły się większe apartamenty.

Z punktu widzenia interesu społeczności Nowej Pragi wartością założenia jest jego otwartość. Priorytetem dla projektantów było zachowanie przejścia przez zabudowaną posesję. Wiedzie ono zarówno pasażem na przedłużeniu Czynszowej, jak i przez podwórko ukształtowane jako sekwencja małych placyków, nanizanych na kolejny pasaż wzdłuż skrzydła zabytkowej, choć dziś opuszczonej kamienicy pod nr 41. Architekci, projektując podwórko, starali się wskrzeszać rolę społeczną obszernych podwórek praskich, pełniących niegdyś zróżnicowane funkcje miejsca spotkań mieszkańców, zabaw dziecięcych czy ogrodów użytkowych. Wypełnione zielenią podwórko ma też stanowić przedłużenie powierzchni małych mieszkań.

Czytaj też: Osiedle Aleja Dębowa we Wrocławiu |

Ciekawym ewokowaniem bliskiej przeszłości jest globus do dziecięcych wspinaczek ustawiony na placu zabaw. Podobny wyobrażony był na muralu na ścianie szczytowej kamienicy nr 41 i zasłonięty nowym budynkiem.

Nad wszystkimi budynkami architekci zaprojektowali dachy zielone z roślinami zdolnymi do przetrwania suszy.

Jedynym poważniejszym mankamentem jest jednokondygnacyjny garaż podziemny na 50 samochodów. Nie dało się go zrealizować pod całą zabudową, ponieważ od strony Strzeleckiej przebiega tunel metra. Budynek w tej części posadowiono na specjalnym fundamentowaniu, niejako zawieszonym ponad tunelem.

Kompleks przy Strzeleckiej to dobry przykład rewitalizacji i kolejna wartościowa architektonicznie realizacja, która zmienia oblicze Nowej Pragi bez zatracania jej tożsamości.

Spis treści Architektura 02/2022
przegląd

Znana w okresie PRL-u modernistyczna dzielnica wczasowa Jaszowiec potrzebuje dziś odnowy, aby odzyskać należny jej blask. Póki co aktualny stan zabudowy wzbudza kontrowersje wśród urzędników, turystów i mieszkańców. Na ponownym spełnieniu marzeń o sławie malowniczej doliny zależy włodarzom Ustronia. Wobec ogromnego wyzwania Miasto Ustroń wraz z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej zorganizowały w październiku 2021 roku konferencję naukową Dzielnica wczasowa Ustroń-Jaszowiec – ochrona dziedzictwa powojennego.

Projekt Build Back Better miał na celu dzielenie się wiedzą i zdobywanie umiejętności w zakresie naturalnego budownictwa i jego adaptacji do lokalnych warunków [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA Z REALIZACJI PROJEKTU].

Trzynasta edycja Warszawy w budowie pod hasłem Jak robić szkołę? była jedną z najbardziej profesjonalnie zrealizowanych w historii tego festiwalu.

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. uroczystość wręczenia Honorowej Nagrody SARP. Publikujemy też kolejny felieton założycielek inicjatywy Bal architektek.

Przegląd najciekawszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu Analog, K3Xmore, RS Architektura Krajobrazu, Projektownia, Lab 3 Architekci, Maćków Pracownia Projektowa.

realizacje

Większość budynków była w katastrofalnym stanie, dlatego najpierw je zabezpieczono oraz zebrano elementy, które mogły zostać ponownie użyte – o realizacji pracowni Bulak Projekt piszą Marcin Szczelina oraz Joanna Aleksandrowicz [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Z dystopijnej scenerii terenów po zburzonej hucie wyłonił się nowoczesny budynek muzeum, który harmonijnie łączy historię z nowoczesnością – o realizacji pracowni BLANK_architekci pisze Justyna Swoszowska.

Wartością założenia jest jego otwartość. Architekci starali się wskrzesić rolę społeczną podwórek praskich, pełniących niegdyś zróżnicowane funkcje – o realizacji pracowni Decorum Architekci/AZT Architekci pisze Jerzy S. Majewski.

Obiekt przyczynia się do kształtowania poczucia ładu przestrzennego, budowania tożsamości miejsca, postaw proekologicznych i społecznych – o realizacji pracowni New Architekci pisze Magdalena Wąsowicz [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

technika

Wyzwanie stanowiło zadaszenie o dużej rozpiętości, wykonane z wiązek bambusa tworzących konstrukcję w postaci wzajemnie przenikających się łuków parabolicznych – o realizacji IBUKU pisze Wiktor Kowalski [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ ORAZ FILMY Z BUDOWY].

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej dr hab. inż. arch. Urszuli Forczek-Brataniec z Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, prof. PK.

konteksty

Bądźmy świadomi, jakie są zalety naturalnego budowania. Beton możemy tylko przemielić, a ściana ze słomy może być kompostowana albo służyć dalej. Stare budynki z gliny daje się przerobić na tynki lub nawet na nową konstrukcję. W taką właśnie stronę ma iść rewolucja w budownictwie, i to już po prostu mamy. O wyzwaniach i możliwościach architektury low-tech – odkrywanej dziś w Polsce na nowo – mówią przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego.

Światowe wystawy od dawna nie służą już tylko prezentacji osiągnięć naukowych i możliwości technicznych poszczególnych krajów. Są raczej okazją do wypromowania subiektywnych opowieści o własnej kulturze, historii i gospodarce. Publikujemy krótki przewodnik po najciekawszych pawilonach na Expo w Dubaju, które można oglądać jeszcze do końca marca.

praktyka

Najbardziej charakterystycznym elementem przebudowy stacji jest nowe zadaszenie, którego geometrię kształtuje konstrukcja nośna, słupy w formie liter X i Y oraz świetliki zlokalizowane nad międzytorzem – o wyzwaniach związanych z realizacją stacji Warszawa Zachodnia piszą Oliwia Dec-Wolszczak oraz Marcin Wolszczak [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ Z BUDOWY].

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów

Wyposażenie łazienek. Nowości rynkowe wiodących marek

Wyposażenie kuchni. Nowości rynkowe wiodących marek

kolumny studenckie

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować poszczególne wydziały w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Studia na kierunku architektura są jednymi z najbardziej interdyscyplinarnych studiów przygotowujących specjalistów do projektowania i zarządzania w zakresie architektury – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Uniwersytecie Zielonogórskim, piszą ambasadorki „A-m” – Adrianna Maksymczak i Kornelia Markuszewska.

24 czerwca 2021 roku ogłoszone zostały wyniki XXI edycji konkursu dla studentów 4. semestru studiów na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej: „Architektura betonowa – Gra brył – Dom w krajobrazie”. Prezentujemy wyróżnione prace, zaś wirtualna wystawa konkursowa dostępna jest na stronie: https://kpa.arch.pk.edu.pl.

zawód architekt

Historia daje budynkom życie. Gdy są nowe, trzeba poczekać, by je ludzie ożywili. A tematy historyczne bywają fascynujące. O realizacji Cukrowni Żnin, a także innych rewitalizacjach pracowni Bulak Projekt z Markiem Bulakiem rozmawia Maja Mozga-Górecka.

z archiwum architektury

„Budownictwo samorzutne zaspokaja pierwiastkowe potrzeby życiowe człowieka (…). Tworzy nowe układy funkcjonalne. Wynajduje nowe konstrukcje”. Tak pisał w zamieszczonym w „Architekturze” nr 4/1963 artykule „Architektura samorzutna” Jan Minorski, prowadzący pracę badawczą nt. zagospodarowania przestrzennego obszarów podmiejskich. W cyklu „Z archiwum” przypominamy ów materiał, wraz z tekstem Andrzeja Rzymkowskiego „Samorzutne budownictwo mieszkaniowe w południowych regionach Polski” z „Architektury” nr 11/1964. O komentarz do obu archiwalnych publikacji poprosiliśmy Annę Zawadzką-Sobieraj – wspólniczkę w pracowni architektury ekologicznej mech.build, pełnomocniczkę ds. budownictwa naturalnego OW SARP, członkinię Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego [ARTYKUŁ JANA MINORSKIEGO TYLKO W WYDANIU CYFROWYM].

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum