Zygmunt Bauman, Między chwilą a pięknem. O sztuce w rozpędzonym świecie

2014-12-17 18:51 Tekst: Łukasz Zagała
Między chwilą a pięknem
Autor: archiwum serwisu ZYGMUNT BAUMAN, MIĘDZY CHWILĄ A PIĘKNEM. O SZTUCE W ROZPĘDZONYM ŚWIECIE, WYDAWNICTWO OFFICYNA 2010

Eseje Baumana wprowadzają nas w świat pełen przyspieszenia, superpozycji i chaosu. Przywołują instalacje między innymi Grzegorza Klamana i Mirosława Bałki w kontekście współczesnego miasta i relacji międzyludzkich – recenzja Łukasza Zagały.

Ten zbiór esejów znanego socjologa i filozofa, ojca koncepcji płynnej nowoczesności, jest bezsprzecznie reprezentantem drugiego typu polecanych przeze mnie książek. Tu ilustracje są bardziej elementem nawigacyjnym pozwalającym po przerwie, która z uwagi na charakter tekstu zdarza się często, powrócić do czytanego fragmentu.

Eseje dotyczą współczesnej sztuki, a przede wszystkim sztuki wizualnej i jej relacji ze współczesnością.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum