Honorowa Nagroda SARP 2014

2015-01-01 13:10 Tekst: (red.)
Małgorzata Domicz, Antoni Domicz
Autor: archiwum serwisu Małgorzata i Antoni Domicz

Uroczystość wręczenia ubiegłorocznej nagrody Małgorzacie Pizio-Domicz i Antoniemu Domiczowi odbyła się 13 grudnia i połączona była z prezentacją dorobku opolskiego biura, które na koncie ma tak znane i często nagradzane budynki jak: Centrum Edukacji Artystycznej Artpunkt, Muzeum Śląska Opolskiego, Centrum Konferencyjne Urzędu Marszałkowskiego, Ośrodek Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, Galeria Cybisa czy Biblioteka Diecezjalna Caritas. Antoni Domicz jest współpracownikiem „Architektury-murator” i jednym z jurorów tegorocznej edycji konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE

Honorową Nagrodę SARP – najbardziej prestiżowe polskie wyróżnienie architektoniczne – stowarzyszenie przyznało w 2014 roku architektom Małgorzacie Pizio- Domicz i Antoniemu Domiczowi. Kapituła, w której skład weszli laureaci poprzednich edycji nagrody – Michał Baryżewski, Jacek Ewý, Marcin Sadowski, Grzegorz Stiasny oraz prezes SARP Mariusz Ścisło – ogłosiła nazwiska laureatów już we wrześniu, jednak uroczystość jej wręczenia odbyła się 13 grudnia i połączona była z prezentacją dorobku opolskiego biura. Małgorzata Pizio-Domicz (dyplom Instytut Architektury Politechniki Poznańskiej 1980) i Antoni Domicz (dyplom Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 1978) prowadzą samodzielną działalność projektową pod szyldem M. i A. Domicz – pracownia architektury od 1990 roku. Są autorami wielu opolskich budynków, w tym tak znanych i często nagradzanych jak: Centrum Edukacji Artystycznej Artpunkt („A-m” 4/2011), Muzeum Śląska Opolskiego („A-m” 10/2008), Centrum Konferencyjne Urzędu Marszałkowskiego („A-m” 7/2005), Ośrodek Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej („A-m” 7/2004), Galeria Cybisa („A-m” 10/2001), Biblioteka Diecezjalna Caritas („A-m” 10/2001), ale także obiektów w miejscowościach pod Opolem – w tym domów jednorodzinnych w Dzikowie, Komprachcicach i Chmielowicach oraz budynku biurowego w Brzeziu. Kilka ich realizacji powstało jako adaptacje i rozbudowy starszych, często powojennych budynków. Zdobywali pierwsze nagrody w ważnych krajowych konkursach, w tym na projekt rozbudowy Muzeum Architektury we Wrocławiu (2006) i zagospodarowania Wyspy Bolko oraz nabrzeży Odry i Młynówki w Opolu (2007). Te dwie ich prace na razie nie doczekały się realizacji. Antoni Domicz jest także współpracownikiem „Architekturymurator”. Ustanowiona w 1966 roku Honorowa Nagroda SARP przyznawana jest za całokształt twórczości. W uzasadnieniu Kapituły czytamy, że Domiczowie otrzymują to wyróżnienie za: Świadectwo, że realizacja dzieła architektonicznego może być nieodmiennie wycyzelowanym poematem na cześć umiaru, prostoty i wyszukanej estetycznej wstrzemięźliwości / Promocję architektonicznej jakości i szeroko pojmowanej architektonicznej kultury w swoim mieście – Opolu – miejscu, które nie należy do największych aglomeracji kraju, a któremu, tak jak każdemu z polskich miast należy się uczciwa, współczesna architektura / Stawianie sobie, swoim klientom, odbiorcom i kolegom po fachu wysokich wymagań co do standardu przestrzeni z jakich korzystamy, jakości architektury i jej estetycznego wyrazu / Umiejętność pracy z istniejącą substancją budowlaną, której nieodmiennie okazują należny szacunek, skromnie kryjąc swój idealizm i mozół pracy, i której efektem jest godna naśladownictwa architektura.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum