Building Berlin. The Latest Architecture in and out of the Capital, red. Louis Back

2014-12-17 18:34 Tekst: Łukasz Zagała
Building Berlin
Autor: archiwum serwisu BUILDING BERLIN. THE LATEST ARCHITECTURE IN AND OUT OF THE CAPITAL VOL.III, RED. LOUIS BACK, BRAUN PUBLISHING AG, ARCHITEKTENKAMMER BERLIN 2014

Książka stanowi bogato ilustrowany przegląd berlińskich realizacji z lat 2012-2013, których cechą wspólną jest skromność i umiar. To wartości nie do przecenienia zwłaszcza we współczesnym polskim krajobrazie architektonicznym – recenzja Łukasza Zagały.

Książki dotykające spraw związanych z przestrzenią i architekturą dzielę na dwa typy: takie, w których w większości oglądam ilustracje oraz takie, które czytam, a ilustracje są drugorzędne, w zasadzie zupełnie nie przeszkadza mi jak ich nie ma, ponieważ trzeba wtedy uruchomić wyobraźnię, nawet jeśli jej projekcja nie jest zgodna z zamierzeniem autora. Building Berlin to zdecydowanie książka reprezentująca typ pierwszy.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum