Works and Projects

2017-09-29 14:32 Tekst: Krzysztof Chwalibóg
Alvaro Siza
Autor: archiwum serwisu Alvaro Siza, Works and Projects, Electa/Centro Galego de Arte Contamporanea 1995

Álvaro Siza jest prawdziwym mistrzem architektury skromnej, oszczędnej, a przez to jeszcze silniej przemawiającej do obserwatora. Potrafi precyzyjnie odczuć genius loci w odniesieniu do bardzo różnych kontekstów kulturowych. Świadczą o tym jego realizacje portugalskie, berlińskie czy holenderskie. Ta książka to świetna szkoła dobrej architektury, cenna w czasach dyktatu technologii – recenzja Krzysztofa Chwaliboga.

Warto sięgnąć do publikacji znanego portugalskiego architekta Álvaro Sizy, aby przypomnieć sobie jego idee. Z perspektywy czasu są one tak samo aktualne, jak przed laty, a we współczesnym rozgardiaszu komercyjnej estetyki nawet bardziej. Jedną z podstawowych cech przyjaznej przestrzeni jest właściwa relacja budynku z jego otoczeniem. Na tę relację składają się elementy takie, jak skala, charakter form, barwa, materiał. Siza jest prawdziwym mistrzem architektury skromnej, oszczędnej, a przez to jeszcze silniej przemawiającej do obserwatora.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum