DIVERCITY – Festiwal Miast we Wrocławiu

2017-09-29 14:20
DIVERCITY – Festiwal Miast we Wrocławiu
Autor: archiwum serwisu

Najciekawsze inicjatywy i pomysły na miasto prezentowane podczas tegorocznej konferencji DiverCITY3. W tym numerze projekt Otwarte Sąsiedztwo, działania Laboratorium Architektury 60+ oraz rozmowa z holenderskim urbanistą Paulem Goedknegtem.

DiverCITY3. Pomysł na miasto. KONFERENCJA

Już 3 października we Wrocławiu rozpocznie się dwudniowa konferencja DiverCITY3, organizowana wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju, Miasto Wrocław oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych. Prelegentami będą polscy i zagraniczni eksperci zajmujący się szeroko rozumianą polityką miejską. Jak czytamy w programie konferencji, europejskie miasta stoją dzisiaj przed wieloma wyzwaniami. Z jednej strony zmiany demograficzne, społeczne, kulturowe, gospodarcze i środowiskowe wymagają szukania nowych rozwiązań i perspektyw, z drugiej ważne jest zachowanie tożsamości, tradycji i historii, które budują wizerunek miasta i sprawiają, że mieszkańcy identyfikują się ze swoim miejscem życia oraz chcą się angażować dla jego dobra. Pytania stawiane w ramach cyklu DiverCITY krążą wokół jakości życia w mieście i sposobów jej kształtowania. Podczas pierwszej edycji wydarzenia dyskutowano o „mieście dla wszystkich” i „mikrozmianach”, rok temu o angażowaniu podmiotów prywatnych w finansowanie działań rewitalizacyjnych i zachęcaniu lokalnych społeczności do aktywności na rzecz poprawy jakości środowiska miejskiego. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest Pomysł na miasto. Uczestnicy będą więc rozmawiać o tym, jak powinna wyglądać przestrzeń zurbanizowana, jakie są oczekiwania wobec życia w mieście i jakimi środkami można te oczekiwania realizować. Aby ukierunkować dyskusje, przewidziano następujące panele tematyczne: Miasto mieszkańców, Przyjazna przestrzeń, Ruch w mieście i Zielone miasto. Spotkanie ma być okazją do zbudowana trwałych relacji między przedstawicielami samorządów, ruchów miejskich i mieszkańców oraz architektami, urbanistami, konserwatorami zabytków i deweloperami. W założeniu organizatorów ma przyczynić się do stworzenia stałej platformy wymiany doświadczeń, dyskusji i pozyskiwania wiedzy o mieście dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką. W kolejnych numerach „Architektury-murator” będziemy publikować najciekawsze inicjatywy i pomysły na miasto, które zostaną omówione na konferencji. W tym numerze o współzarządzaniu przestrzenią miejską w partnerstwie publiczno-społecznym na przykładzie projektu Otwarte Sąsiedztwo piszą aktywiści Andrzej Górz i Wojciech Matejko. Publikujemy też rozmowę z Paulem Goedknegtem, miejskim urbanistą z holenderskiego Nijmegen, które zdobyło tytuł Zielonej Stolicy Europy 2018, oraz krótki tekst na temat inicjatyw podejmowanych przez Fundację Laboratorium Architektury 60+, która jest jedną z pierwszych organizacji tego typu zajmujących się potrzebami seniorów w Polsce. Projekt DiverCITY3 stanowi efekt współpracy z partnerami norweskimi w ramach realizacji programu miejskiego finansowanego z funduszy norweskich i EOG.

3-4 PAŹDZIERNIKA

Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1

http://divercity3.pl

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum