Plac Kolegiacki – o okolicznościach realizacji biurowca Za Bramką Tomasz Żylski

2017-09-29 12:26 Tekst: Tomasz Żylski
Plac Kolegiacki – o okolicznościach realizacji biurowca Za Bramką Tomasz Żylski
Autor: archiwum serwisu Pocztówka placu Kolegiackiego z końca XIX wieku; w 1895 roku w jego wschodniej części wzniesiono parterową rotundę publicznej łaźni, uzupełniając tym samym targową dotąd funkcję rynku; Il. archiwum regulaminu Konkursu na "Koncepcję rewaloryzacji pl. Kolegiackiego w Poznaniu"

Budowa biurowca z trzypoziomowym garażem podziemnym przy ulicy Za Bramką w Poznaniu związana jest z planowaną od dawna rewitalizacją pobliskiego placu Kolegiackiego. Władze miasta przystąpiły do realizacji, by zlikwidować wreszcie parking na placu i uporządkować jego przestrzeń – pisze Tomasz Żylski

Poznańska ulica Za Bramka wzięła nazwę od jednej z furt w okalających niegdyś Stary Rynek murach miejskich. Wiodła tędy droga od nieistniejącej dziś kolegiaty św. Marii Magdaleny, stanowiącej jeden z największych gotyckich kościołów na terenie ówczesnej Polski, na pobliski cmentarz Wszystkich Świętych, od XV wieku będący główną nekropolią miasta. Po kilku pożarach, które pod koniec XVIII stulecia trawiły świątynię, obiekt ostatecznie rozebrano, urządzając w jego miejscu niewielki plac, określany mianem Nowego Rynku (dziś plac Kolegiacki). W 1895 roku w jego wschodniej części wzniesiono parterową rotundę publicznej łaźni, uzupełniając tym samym targową dotąd funkcję rynku. W ostatnich latach ten tętniący kiedyś życiem fragment poznańskiej starówki pełnił głównie rolę parkingu dla interesantów znajdującego się tu Urzędu Miasta. Rewaloryzację placu zakładał już wprawdzie plan miejscowy dla tego obszaru z 2002 roku, ale do realizacji przystąpiono dopiero trzy lata temu. Likwidację miejsc parkingowych poprzedzić miała budowa publicznego garażu przy pobliskiej ulicy Za Bramką. Zadanie to powierzono Wielkopolskiemu Centrum Wspierania Inwestycji: miejskiej spółce, która zarządza też Poznańskim Parkiem Technologiczno- Przemysłowym.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum