Wartości w architekturze – podsumowanie

2021-12-22 14:52 Tekst: Weronika Konior, Tomasz Fudala, zdjęcia: Marcin Czechowicz
Wartości w architekturze 1
Autor: Marcin Czechowicz 1, 2 | Od lewej: prowadzący dyskusję - Tomasz Fudala oraz paneliści: Marcin Szczelina, Anna Dudzińska, Grzegorz Stiasny, Hubert Trammer, Ewa P. Porębska, Anna Cymer

Czy istnieje architektura ponadczasowa? Jakie jej cechy uznawane są za szczególnie istotne? Czy i jak kryteria oceny tej dziedziny zmieniają się w czasie? W cieniu globalnej pandemii i rosnącej wiedzy o zmianach klimatycznych toczyły się dyskusje z wiodącymi polskimi architektami, o tym, co w architekturze najcenniejsze. Podsumowujemy ostatnie, piąte spotkanie Wartości w architekturze i cały tak zatytułowany cykl zorganizowany przez „Architekturę-murator” w 2021 roku.

Wartości w architekturze – o cyklu spotkań Weronika Konior

W roku 2021 redakcja „Architektury-murator” zorganizowała cykl pięciu dyskusji pod hasłem Wartości w architekturze z wiodącymi polskimi architektami o tym, co w architekturze najcenniejsze. Spotkania, prowadzone przez uznane autorytety – kuratorów, dziennikarzy, aktywistów – ukazują wyzwania współczesnej architektury na tle ostatnich kilkudziesięciu lat.

W trakcie wydarzeń uczestnicy starali się odpowiedzieć na następujące pytania: Czy istnieje architektura ponadczasowa? Jakie cechy architektury uznawane są za szczególnie istotne? Czy i jak kryteria oceny zmieniają się w czasie? W jaki sposób tradycja, nauczanie, przełomowe momenty historyczne, ale także moda, technika, finanse, a przede wszystkim osobiste doświadczenia wpływają na twórczość w dziedzinie architektury?

Pierwsza dyskusja cyklu Wartości w architekturze zatytułowana Nasz przyjaciel Demiurg odbyła się 20 kwietnia w siedzibie warszawskiej pracowni APA Wojciechowski Architekci. Do udziału w spotkaniu, które moderowała redaktor naczelna „A-m” Ewa P. Porębska, zaprosiliśmy architektów: Roberta Koniecznego – szefa biura KWK Promes, Dorotę Sibińską – współzałożycielkę pracowni xystudio i Szymona Wojciechowskiego – prezesa zarządu APA Wojciechowski Architekci. Jak stwierdzili uczestnicy debaty, architekt często przekracza swoje zawodowe obowiązki w poczuciu misji edukacyjnej, potrzeby naprawy świata, która tkwi w tym zawodzie. Powinien myśleć globalnie, działać lokalnie.

Drugą dyskusję: Priorytety w architekturze zorganizowaliśmy 13 maja w siedzibie warszawskiej pracowni JEMS Architekci. Rozmowę prowadziła dziennikarka i reporterka Anna Dudzińska, a udział w spotkaniu wzięli: Urszula Forczek-Brataniec – architektka i architektka krajobrazu, profesor w Katedrze Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej oraz współtwórczyni pracowni eM4, Zbigniew Maćkow – wrocławski architekt, założyciel Maćków Pracownia Projektowa i Maciej Miłobędzki – współtwórca biura JEMS Architekci. Nie ma prostych rozwiązań, ale nie ma też radykalnych. Dla Ziemi nie ma już czasu. Szukanie priorytetów to chyba najważniejsze zadanie dla architektów – podsumowała Anna Dudzińska. Jednym z nich może być mądre sięganie w przeszłość przy równoczesnym wykorzystywaniu nowych technologii.

Trzecia dyskusja, pod hasłem Przestrzeń publiczna, miała miejsce 10 czerwca w siedzibie redakcji „Architektury-murator”. Do udziału w rozmowie, którą moderował Marcin Szczelina, krytyk i kurator architektury, zaprosiliśmy: Agnieszkę Labus – architektkę i urbanistkę, prezeskę Fundacji Laboratorium Architektury 60+, adiunkt na WAPŚ, Ewę Kuryłowicz – generalną projektant i wiceprezes Kuryłowicz & Associates, profesor Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na WAPW i Łukasza Pancewicza – urbanistę, nauczyciela akademickiego na WAPG, współzałożyciela biura A2P2. Podjęli między innymi tak aktualny dziś w Polsce temat „betonowania” przestrzeni publicznych i sposobów planowania w skali całego miasta zgodnego z rzeczywistymi potrzebami. Prowadzący podsumował dyskusję cytatem z książki Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast Josepha Rykwerta: Wszystkie procesy w mieście, nawet najgorsze, można zdiagnozować, określić, nie jest to żadna wiedza tajemna, za decyzjami stoją konkretne działania i ludzie.

Czwarta dyskusja cyklu, pt. Szkoła architektury, odbyła się 21 października w Zodiaku Warszawskim Pawilonie Architektury. W spotkaniu wzięli udział cenieni, doświadczeni dydaktycy: Magdalena Kozień-Woźniak – dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Jerzy Łątka – wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Gabriela Rembarz – adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, a rozmowę poprowadził Hubert Trammer – architekt, publicysta, uczestnik okrągłego stołu Nowego Europejskiego Bauhausu, przez wiele lat nauczyciel akademicki na Politechnice Lubelskiej. Mówiono przede wszystkim o szkole architektury jako wspólnocie, empatii i interdyscyplinarności. Odpowiedzialność, kreatywność i odwaga to część cech, które powinien nabyć absolwent, aby stawić czoła wyzwaniom stojącym przed współczesną architekturą. Proces kształcenia na uczelniach musi być powiązany ze zmianami, które zachodzą na świecie, w środowisku i w społeczeństwie.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią cztery dyskusje były zamknięte dla publiczności i transmitowane w internecie. W drugiej części każdego ze spotkań brali udział online dodatkowi specjalni goście. Jedynie piąta debata odbyła się z udziałem niewielkiej, kilkudziesięcioosobowej publiczności, która miała możliwość uczestniczyć w podsumowującej rozmowie 25 listopada w Centralnym Domu Technologii w Warszawie.

Partnerem głównym cyklu była firma Reynaers Aluminium, której przedstawiciele podkreślali podczas spotkań, że w misję firmy od lat wpisane jest podnoszenie walorów architektonicznych budynków na całym świecie oraz udoskonalanie panujących w nich warunków pracy i życia. Udaje nam się to osiągać we współpracy z naszymi partnerami, m.in. architektami, inwestorami i producentami. Wartości, którymi się niezmiennie kierujemy, to szacunek, lojalność, doskonałość oraz innowacyjność. Tak samo ważne, jak tworzenie niezawodnych systemów aluminiowych, jest dla nas wsparcie dla podmiotów z nami współpracujących. Ogromną wartością jest dla nas także ścisła współpraca z architektami na każdym etapie projektu – mówili przedstawiciele firmy.

Spis treści Architektura 01/2022
przegląd

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. wystawę Mistrzowie Architektury w Pradze. Publikujemy też kolejny felieton Łukasza Harata i założycielek inicjatywy Bal architektek.

Recenzujemy najciekawsze nowe książki poświęcone architekturze. W tym miesiącu Hanna Faryna-Paszkiewicz pisze o „Architekturze i zwierzętach” Joanny Gellner i Mateusza Boczara, Michał Stangel o „Miejskim gruncie” Rafała Matyi, a Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak o „ArchiKodzie” Czesław Bieleckiego [W WYDANIU CYFROWYM DO POBRANIA FRAGMENTY KSIĄŻEK „ARCHITEKTURA I ZWIERZĘTA” ORAZ „ARCHIKOD”].

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy, w tym miesiącu m.in. festiwal MIASTOmovie i wystawę prezentującą księgozbiór Bohdana Paczowskiego.

realizacje

Instalacja, składająca się z tysięcy trójkątnych elementów symbolizujących lecące ptaki, wyraża polską otwartość na międzynarodową wymianę myśli i idei – o realizacji pracowni WXCA piszą Aleksander Asanowicz oraz Tomasz Żylski.

Realizacja, po jubilersku dopracowana w detalach, w nieoczywisty sposób wiąże różne światy form – o realizacji Biura Projektów Lewicki Łatak pisze Janusz Sepioł [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA WOJCIECHA KRYŃSKIEGO].

Układ istniejącego na działce brzozowego gaju zdefiniował meandry gęstej, nastawionej na sąsiedztwo urbanistyki tego poznańskiego osiedla – o realizacji pracowni Insomia pisze Agnieszka Rumież [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ PRZEMYSŁAWA TURLEJA ORAZ DODATKOWE RYSUNKI].

Budynek i otoczenie samorządowego żłobka w Adamowie zaprojektowano ze znajomością percepcji dzieci i troską o ograniczenie zbędnych bodźców – o realizacji pracowni xystudio pisze Tomasz Michalak [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA OD XYSTUDIO].

technika

Budynek realizuje założenia planu miejscowego – maksymalnie wypełnia działkę, zachowując jednocześnie kameralność i odpowiednie doświetlenie – o realizacji MVRDV pisze Wiktor Kowalski [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej dr inż. arch. Agnieszki Błażko z Katedry Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, doc. PG.

konteksty

Mikroalgi to jeden z najstarszych organizmów na naszej planecie. Są w stanie usunąć część zanieczyszczeń z przestrzeni miejskiej. Pracujemy z różnymi rodzajami mikroorganizmów. Interesuje nas, jak działają i w jaki sposób te procesy można zintegrować z architekturą – mówi Claudia Pasquero z londyńskiego biura ecoLogicStudio. Rozmową z nią otwieramy nowy cykl na łamach „A-m” – Technologie architektury przyszłości.

Czy istnieje architektura ponadczasowa? Jakie jej cechy uznawane są za szczególnie istotne? Czy i jak kryteria oceny tej dziedziny zmieniają się w czasie? W cieniu globalnej pandemii i rosnącej wiedzy o zmianach klimatycznych toczyły się dyskusje z wiodącymi polskimi architektami, o tym, co w architekturze najcenniejsze. Podsumowujemy ostatnie, piąte spotkanie Wartości w architekturze i cały tak zatytułowany cykl zorganizowany przez „Architekturę-murator” w 2021 roku.

praktyka

Nietypowym elementem budynku jest sferyczne planetarium zlokalizowane w centralnej części holu. Monolityczna konstrukcja została wsparta na dwóch podciągach żelbetowych, dzięki czemu sprawia wrażenie lewitującej kuli – o wyzwaniach związanych z realizacją Morskiego Centrum Nauki pisze Piotr Płaskowicki [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA ORAZ FILM Z ETAPU BUDOWY].

Czy możliwe jest zaprojektowanie budynku, który będzie całkowicie niepalny? Zapewne tak, ale trudno liczyć na to, że spełni on oczekiwania inwestora dotyczące np. komfortu [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów

Malarstwo, rzeźba i tapety jak dzieła sztuki – do przestrzeni publicznych oraz prywatnych

Malarstwo, rzeźba i tapety jak dzieła sztuki – do przestrzeni publicznych oraz prywatnych

kolumny studenckie

Program studiów zmienia się nieustannie, nadążając za najnowszymi trendami i eksperymentalnymi metodami projektowymi – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Gdańskiej, piszą: Agata Biernacik, Jakub Depka, Julia Krystosiak, Krzysztof Płudowski, Dominika Wodeńko i Aleksandra Wróbel [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować poszczególne wydziały w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.

zawód architekt

Wystawa światowa to jest czas, gdy można zwrócić uwagę na daną technologię, edukować opinię publiczną, poszerzać horyzonty. O Expo 2020 w Dubaju oraz projekcie polskiego pawilonu autorstwa pracowni WXCA z Martą Sękulską-Wrońską rozmawia Maja Mozga-Górecka.

z archiwum architektury

Przy okazji prezentacji pawilonu Polski na Expo 2020 w Dubaju przypominamy historię polskiego udziału w wystawach światowych. W cyklu „Z archiwum” publikujemy opracowany na Expo 1958 w Brukseli, lecz niezrealizowany projekt polskiego pawilonu oraz podsumowanie owej wystawy, wraz ze współczesnym komentarzem Natalii Paszkowskiej [TYLKO W WYDANIU CYFROWYM].

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum