Politechnika Gdańska

2021-12-22 14:49 Tekst: Agata Biernacik, Jakub Depka, Julia Krystosiak, Krzysztof Płudowski, Dominika Wodeńko, Aleksandra Wróbel, opracowanie: Weronika Konior
WAPG 1
Autor: Jakub Depka 1 | Gmach główny WAPG

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować poszczególne wydziały w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.

Praktyki na kierunku architektura:

I stopień: praktyka budowlana – po 2. sem., 80 godzin; praktyka ruralistyczna – projekt – po 2. sem.; inwentaryzacja wybranego obiektu historycznego – 4. sem.; praktyka przeddyplomowa – po 6. sem.; 80 godzin; II stopień: praktyka przeddyplomowa – po 2. sem., 160 godzin.

Praktyki na kierunku gospodarka przestrzenna: I stopień: praktyka przeddyplomowa – po 5. sem., 80 godzin; II stopień: praktyka przeddyplomowa – po 2. sem., 100 godzin.

Na stronie wydziału zamieszczane są aktualne oferty praktyk, a także okazyjnie na korytarzach Politechniki wywieszane są ogłoszenia. Studenci mają jednak dowolność w wyborze miejsca praktykowania. Część studentów wykorzystuje możliwość odbycia praktyki zagranicznej w ramach programu ERASMUS+.

Wyjazdy studyjne: są uzupełnieniem poszczególnych przedmiotów, uczą postrzegania przestrzeni miasta w kontekście interesujących studentów zagadnień. Przykładowo w ostatnich latach odbyły się wyjazdy studyjne do: Hamburga HafenCity, Lipska, Rotterdamu, Dessau, Lincolnu czy też polskich miast, np. Iławy.

Wyjazdy zagraniczne/programy: Erasmus/Erasmus+, wyjazdy studyjne (np. kilka lat temu studenci oddolnie zainicjowali program „GUT to see DELFT”, dzięki któremu odwiedzili jeden z najlepszych wydziałów architektury w Europie – na Uniwersytecie Technicznym w Delft). W ramach wymian międzynarodowych studenci mogą pobierać nauki na uczelniach w takich państwach, jak Niemcy, Francja, RPA czy Turcja.

Warsztaty/wydarzenia: wiele wydarzeń skierowanych do studentów WA organizuje Wydziałowa Rada Studentów (otrzęsiny, bale inżyniera, konkursy projektowe, wykłady okolicznościowe itp.), oprócz tego studenci angażują się w organizację ogólnopolskich wydarzeń okołoarchitektonicznych, m.in. odbywających się od 2010 roku warsztatów „Architektour”, „Open House”, nowo zainicjowanych w tym roku warsztatów „Projekt Stocznia”. W partnerstwie z okręgową Izbą Architektów tworzone są różnego rodzaju wystawy, np. w ostatnim czasie nt. szkoły Bauhausu oraz sylwetki architekta Lecha Zaleskiego.

Kursy, szkolenia: cyklicznie Wydziałowa Rada Studentów wraz z partnerami organizuje certyfikowane kursy projektowe, m.in. z programu ArchiCad oraz Revit (o różnym stopniu zaawansowania) ze zniżką dla studentów WAPG. Oprócz tego programem studiów jest objętych wiele kursów z programów projektowych i graficznych – są to m.in. Sketch Up, AutoCAD, Corel (na kierunku gospodarka przestrzenna) oraz dodatkowo Revit (na kierunku architektura). Studenci WA mogą również korzystać z oferty kursów i szkoleń organizowanych przez inne wydziały PG oraz Samorząd Studentów. Obejmują one często kompetencje miękkie, takie jak umiejętność autoprezentacji, samoorganizacji, a także – szczególnie cenne dla nowych studentów – podstawy programów graficznych: Adobe Photoshop oraz Adobe Illustrator.

Wybrane przedmioty:

projekt architektoniczno-urbanistyczny, pracownia plastyczna, techniki komputerowe – integracja procesów projektowania; projektowanie ruralistyczne; historia architektury polskiej; ekonomika projektowania.

Seminaria obieralne: Fabrykacja w architekturze; Designing Artificial Lighting for Interior Spaces – from Theory to Practice; Historyczne rzemiosła w architekturze; HighPerformance Timber Building Construction; Waterfront design.

Kadra wydziału:

Kadra nauczycieli akademickich zatrudniona jest w siedmiu katedrach: Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej (19 osób); Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych (19 osób); Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków (brak informacji); Projektowania Środowiskowego (10 osób); Sztuk Wizualnych (17 osób); Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego (15 osób); Urbanistyki i Planowania Regionalnego (24 osoby).

Wybrane realizacje nauczycieli akademickich:

projekt budynku ECS w Gdańsku – dr inż. arch. Wojciech Targowski, prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz; Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – mgr inż. arch. Jacek Droszcz, dr inż. arch. Bazyli Domsta; Pomorska Kolej Metropolitalna – dr inż. arch. Gabriela Rembarz.

Działania w przestrzeni miasta o znaczeniu metropolitalnym: Gdyński Szlak Modernizmu – dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska; Inicjatywa Miasto – dr inż. arch. Piotr Czyż.

Wybrani nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, dr inż. arch. Gabriela Rembarz, dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska, dr inż. arch. Bartosz Manikowski, dr inż. arch. Anna Wancław, dr inż. arch. Robert Juchnevic, dr inż. arch. Kalina Juchnevic, mgr inż. arch. Kacper Radziszewski, dr inż. arch. Roman Ruczyński, dr inż. arch. Piotr Czyż, mgr inż. arch Michał Malewczyk.

Koła naukowe: na WAPG funkcjonuje obecnie siedem kół naukowych. Są to: Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna (BUA), Koło Naukowe Hulaj Urban Squad (HUS), Koło Naukowe SARP Młodzi, Naukowe Turystyczne Koło Studentów Architektury – TXA, Studenckie Koło naukowe „TUP Młodzi", Studenckie Politechniczne Koło Grafiki i Designu „Design Reality”, Studenckie Wydziałowe Koło Naukowe „The Beauty of StructureS” (BOSS).

Akredytacje:

aktualna akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej na ocenę wyróżniającą obowiązuje do 2025 roku. Akredytacja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych obejmuje od 2020 roku kierunek architektury (studia I i II stopnia). W 2018 roku WAPG otrzymał również akredytację Komisji Akredytacyjnej RIBA (Royal Institute of British Architects), dodatkowo całą Politechnikę Gdańską obowiązuje akredytacja EUA-IEP (European University Association – Institutional Evaluation Programme).

Spis treści Architektura 01/2022
przegląd

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. wystawę Mistrzowie Architektury w Pradze. Publikujemy też kolejny felieton Łukasza Harata i założycielek inicjatywy Bal architektek.

Recenzujemy najciekawsze nowe książki poświęcone architekturze. W tym miesiącu Hanna Faryna-Paszkiewicz pisze o „Architekturze i zwierzętach” Joanny Gellner i Mateusza Boczara, Michał Stangel o „Miejskim gruncie” Rafała Matyi, a Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak o „ArchiKodzie” Czesław Bieleckiego [W WYDANIU CYFROWYM DO POBRANIA FRAGMENTY KSIĄŻEK „ARCHITEKTURA I ZWIERZĘTA” ORAZ „ARCHIKOD”].

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy, w tym miesiącu m.in. festiwal MIASTOmovie i wystawę prezentującą księgozbiór Bohdana Paczowskiego.

realizacje

Instalacja, składająca się z tysięcy trójkątnych elementów symbolizujących lecące ptaki, wyraża polską otwartość na międzynarodową wymianę myśli i idei – o realizacji pracowni WXCA piszą Aleksander Asanowicz oraz Tomasz Żylski.

Realizacja, po jubilersku dopracowana w detalach, w nieoczywisty sposób wiąże różne światy form – o realizacji Biura Projektów Lewicki Łatak pisze Janusz Sepioł [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA WOJCIECHA KRYŃSKIEGO].

Układ istniejącego na działce brzozowego gaju zdefiniował meandry gęstej, nastawionej na sąsiedztwo urbanistyki tego poznańskiego osiedla – o realizacji pracowni Insomia pisze Agnieszka Rumież [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ PRZEMYSŁAWA TURLEJA ORAZ DODATKOWE RYSUNKI].

Budynek i otoczenie samorządowego żłobka w Adamowie zaprojektowano ze znajomością percepcji dzieci i troską o ograniczenie zbędnych bodźców – o realizacji pracowni xystudio pisze Tomasz Michalak [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA OD XYSTUDIO].

technika

Budynek realizuje założenia planu miejscowego – maksymalnie wypełnia działkę, zachowując jednocześnie kameralność i odpowiednie doświetlenie – o realizacji MVRDV pisze Wiktor Kowalski [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej dr inż. arch. Agnieszki Błażko z Katedry Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, doc. PG.

konteksty

Mikroalgi to jeden z najstarszych organizmów na naszej planecie. Są w stanie usunąć część zanieczyszczeń z przestrzeni miejskiej. Pracujemy z różnymi rodzajami mikroorganizmów. Interesuje nas, jak działają i w jaki sposób te procesy można zintegrować z architekturą – mówi Claudia Pasquero z londyńskiego biura ecoLogicStudio. Rozmową z nią otwieramy nowy cykl na łamach „A-m” – Technologie architektury przyszłości.

Czy istnieje architektura ponadczasowa? Jakie jej cechy uznawane są za szczególnie istotne? Czy i jak kryteria oceny tej dziedziny zmieniają się w czasie? W cieniu globalnej pandemii i rosnącej wiedzy o zmianach klimatycznych toczyły się dyskusje z wiodącymi polskimi architektami, o tym, co w architekturze najcenniejsze. Podsumowujemy ostatnie, piąte spotkanie Wartości w architekturze i cały tak zatytułowany cykl zorganizowany przez „Architekturę-murator” w 2021 roku.

praktyka

Nietypowym elementem budynku jest sferyczne planetarium zlokalizowane w centralnej części holu. Monolityczna konstrukcja została wsparta na dwóch podciągach żelbetowych, dzięki czemu sprawia wrażenie lewitującej kuli – o wyzwaniach związanych z realizacją Morskiego Centrum Nauki pisze Piotr Płaskowicki [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA ORAZ FILM Z ETAPU BUDOWY].

Czy możliwe jest zaprojektowanie budynku, który będzie całkowicie niepalny? Zapewne tak, ale trudno liczyć na to, że spełni on oczekiwania inwestora dotyczące np. komfortu [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów

Malarstwo, rzeźba i tapety jak dzieła sztuki – do przestrzeni publicznych oraz prywatnych

Malarstwo, rzeźba i tapety jak dzieła sztuki – do przestrzeni publicznych oraz prywatnych

kolumny studenckie

Program studiów zmienia się nieustannie, nadążając za najnowszymi trendami i eksperymentalnymi metodami projektowymi – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Gdańskiej, piszą: Agata Biernacik, Jakub Depka, Julia Krystosiak, Krzysztof Płudowski, Dominika Wodeńko i Aleksandra Wróbel [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować poszczególne wydziały w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.

zawód architekt

Wystawa światowa to jest czas, gdy można zwrócić uwagę na daną technologię, edukować opinię publiczną, poszerzać horyzonty. O Expo 2020 w Dubaju oraz projekcie polskiego pawilonu autorstwa pracowni WXCA z Martą Sękulską-Wrońską rozmawia Maja Mozga-Górecka.

z archiwum architektury

Przy okazji prezentacji pawilonu Polski na Expo 2020 w Dubaju przypominamy historię polskiego udziału w wystawach światowych. W cyklu „Z archiwum” publikujemy opracowany na Expo 1958 w Brukseli, lecz niezrealizowany projekt polskiego pawilonu oraz podsumowanie owej wystawy, wraz ze współczesnym komentarzem Natalii Paszkowskiej [TYLKO W WYDANIU CYFROWYM].

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum