Czytelnia

2021-12-22 14:57 Hanna Faryna-Paszkiewicz, Michał Stangel, Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak, Czesław Bielecki

Recenzujemy najciekawsze nowe książki poświęcone architekturze. W tym miesiącu Hanna Faryna-Paszkiewicz pisze o „Architekturze i zwierzętach” Joanny Gellner i Mateusza Boczara, Michał Stangel o „Miejskim gruncie” Rafała Matyi, a Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak o „ArchiKodzie” Czesław Bieleckiego [W WYDANIU CYFROWYM DO POBRANIA FRAGMENTY KSIĄŻEK „ARCHITEKTURA I ZWIERZĘTA” ORAZ „ARCHIKOD”].

Architektura zwierząt i ludzi

Książka zaczyna się opowieścią o przewadze architektonicznego świata zwierząt nad światem człowieka. O pierwotnym, animalistycznym instynkcie dominującym nad wyuczoną ludzką wiedzą o prawach tektoniki i stabilności, o sposobach wyważania ciężaru, o zawartości struktury budowlanego spoiwa, zmyślnych systemach walki z drobnoustrojami (szczególnie ptaki, w trosce o potomstwo, stosują biobójcze elementy zwalczające patogeny w gniazdach), i o tym jak termity czy pieski preriowe opanowały wieki temu technikę wentylacji podziemnych korytarzy. Autorzy z pokorą podkreślają, że to ludzie skorzystali z obserwacji świata zwierząt. Podglądali inżynierskie wysiłki bobrów (dziś nierzadko postrzegane jako niszczycielskie), „blokowiska” terminów z systemem szybów wznoszonych z materiału twardego jak cement i z osobnymi salami do uprawy jadalnych grzybów, pszczele struktury ze multiplikowanych woskowych komór czy osy, które opanowały produkcję… papieru i z niego tworzą gniazda. Budowlany (nie architektoniczny) świat człowieka i ten zwierzęcy współistnieją równolegle. Przy czym człowiek, wielekroć znudzony kostiumem swojej siedziby, szuka co pewien czas nowego stylu, podczas gdy zwierzęta tkwią w tradycji. Niemniej książka mówi o wielu punktach styku tych dwóch światów na płaszczyźnie niezależności i zależności, z rosnącą przez wieki przewagą naszego gatunku. Nietrudno o wniosek, że to ciągle jeden świat, lecz teraz góruje nad nim człowiek wyposażony w broń palną, wnyki i pułapki, w pomysły na tzw. wiwaria, zwierzyńce, menażerie, i w rozrywkę typu cyrk, korrida, walki kogutów czy wyścigi… ślimaków, w potrzebę hodowli, w stajnie dla kolekcji koni i w woliery dla rzadkich ptaków. I tu gdzieś rodzi się myśl o architekturze, o ubraniu urody zwierząt w przyciągające wzrok budowle. Stąd w książce uwaga poświęcona amfiteatralnym budynkom korrid, przemyślnym, piętrowym gołębnikom, stajniom czy projektowanym dla konkretnych gatunków obiektom w ogrodach zoologicznych. Słynny wybieg dla pingwinów w londyńskim zoo projektu Bertholda Lubetkina był milowym krokiem na rzecz „spersonifikowania” miejsc obserwacji zwierząt pozbawionych wolności. Pojemny tytuł książki usprawiedliwia wycieczki autorów podążających licznymi tropami. Na przykład urbanistycznym, czy mówiącym o ludzkich systemach komunikacyjnych, najczęściej zabójczych dla migrujących zwierząt. Niemniej, w świadomości niektórych pojawia się myśl, że oto najwyższy czas na spłatę długu za podpowiedzi sprzed wieków o budowie kopców termitów, mrowisk lub podziemnych wentylowanych korytarzy. Przytaczane w książce pomysły jak wesprzeć współlokatorów Ziemi wydają się kroplą w morzu ich potrzeb, nieproporcjonalną wobec niepohamowanych apetytów człowieka na zawłaszczenie terenów. Nalepianie sylwetek ptaków na dźwiękochłonnych barierach autostrad, niekoszone łąki w miastach czy tuby wzmacniające głosy ptaków niemogące przebić się przez miejski hałas, są szlachetne w założeniu, ale czy wystarczające? Ubranie ich dziś w hasło o posthumanizmie nie nadrobi strat w świecie zwierząt, które, tak jak i człowiek, mają ruchliwość we krwi, potrzebę różnorodności i plany dalekich podróży do ciepłych krajów. Hanna Faryna-Paszkiewicz

Fragment książki do pobrania TU.

Spis treści Architektura 01/2022
przegląd

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. wystawę Mistrzowie Architektury w Pradze. Publikujemy też kolejny felieton Łukasza Harata i założycielek inicjatywy Bal architektek.

Recenzujemy najciekawsze nowe książki poświęcone architekturze. W tym miesiącu Hanna Faryna-Paszkiewicz pisze o „Architekturze i zwierzętach” Joanny Gellner i Mateusza Boczara, Michał Stangel o „Miejskim gruncie” Rafała Matyi, a Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak o „ArchiKodzie” Czesław Bieleckiego [W WYDANIU CYFROWYM DO POBRANIA FRAGMENTY KSIĄŻEK „ARCHITEKTURA I ZWIERZĘTA” ORAZ „ARCHIKOD”].

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy, w tym miesiącu m.in. festiwal MIASTOmovie i wystawę prezentującą księgozbiór Bohdana Paczowskiego.

realizacje

Instalacja, składająca się z tysięcy trójkątnych elementów symbolizujących lecące ptaki, wyraża polską otwartość na międzynarodową wymianę myśli i idei – o realizacji pracowni WXCA piszą Aleksander Asanowicz oraz Tomasz Żylski.

Realizacja, po jubilersku dopracowana w detalach, w nieoczywisty sposób wiąże różne światy form – o realizacji Biura Projektów Lewicki Łatak pisze Janusz Sepioł [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA WOJCIECHA KRYŃSKIEGO].

Układ istniejącego na działce brzozowego gaju zdefiniował meandry gęstej, nastawionej na sąsiedztwo urbanistyki tego poznańskiego osiedla – o realizacji pracowni Insomia pisze Agnieszka Rumież [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ PRZEMYSŁAWA TURLEJA ORAZ DODATKOWE RYSUNKI].

Budynek i otoczenie samorządowego żłobka w Adamowie zaprojektowano ze znajomością percepcji dzieci i troską o ograniczenie zbędnych bodźców – o realizacji pracowni xystudio pisze Tomasz Michalak [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA OD XYSTUDIO].

technika

Budynek realizuje założenia planu miejscowego – maksymalnie wypełnia działkę, zachowując jednocześnie kameralność i odpowiednie doświetlenie – o realizacji MVRDV pisze Wiktor Kowalski [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej dr inż. arch. Agnieszki Błażko z Katedry Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, doc. PG.

konteksty

Mikroalgi to jeden z najstarszych organizmów na naszej planecie. Są w stanie usunąć część zanieczyszczeń z przestrzeni miejskiej. Pracujemy z różnymi rodzajami mikroorganizmów. Interesuje nas, jak działają i w jaki sposób te procesy można zintegrować z architekturą – mówi Claudia Pasquero z londyńskiego biura ecoLogicStudio. Rozmową z nią otwieramy nowy cykl na łamach „A-m” – Technologie architektury przyszłości.

Czy istnieje architektura ponadczasowa? Jakie jej cechy uznawane są za szczególnie istotne? Czy i jak kryteria oceny tej dziedziny zmieniają się w czasie? W cieniu globalnej pandemii i rosnącej wiedzy o zmianach klimatycznych toczyły się dyskusje z wiodącymi polskimi architektami, o tym, co w architekturze najcenniejsze. Podsumowujemy ostatnie, piąte spotkanie Wartości w architekturze i cały tak zatytułowany cykl zorganizowany przez „Architekturę-murator” w 2021 roku.

praktyka

Nietypowym elementem budynku jest sferyczne planetarium zlokalizowane w centralnej części holu. Monolityczna konstrukcja została wsparta na dwóch podciągach żelbetowych, dzięki czemu sprawia wrażenie lewitującej kuli – o wyzwaniach związanych z realizacją Morskiego Centrum Nauki pisze Piotr Płaskowicki [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA ORAZ FILM Z ETAPU BUDOWY].

Czy możliwe jest zaprojektowanie budynku, który będzie całkowicie niepalny? Zapewne tak, ale trudno liczyć na to, że spełni on oczekiwania inwestora dotyczące np. komfortu [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów

Malarstwo, rzeźba i tapety jak dzieła sztuki – do przestrzeni publicznych oraz prywatnych

Malarstwo, rzeźba i tapety jak dzieła sztuki – do przestrzeni publicznych oraz prywatnych

kolumny studenckie

Program studiów zmienia się nieustannie, nadążając za najnowszymi trendami i eksperymentalnymi metodami projektowymi – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Gdańskiej, piszą: Agata Biernacik, Jakub Depka, Julia Krystosiak, Krzysztof Płudowski, Dominika Wodeńko i Aleksandra Wróbel [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować poszczególne wydziały w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.

zawód architekt

Wystawa światowa to jest czas, gdy można zwrócić uwagę na daną technologię, edukować opinię publiczną, poszerzać horyzonty. O Expo 2020 w Dubaju oraz projekcie polskiego pawilonu autorstwa pracowni WXCA z Martą Sękulską-Wrońską rozmawia Maja Mozga-Górecka.

z archiwum architektury

Przy okazji prezentacji pawilonu Polski na Expo 2020 w Dubaju przypominamy historię polskiego udziału w wystawach światowych. W cyklu „Z archiwum” publikujemy opracowany na Expo 1958 w Brukseli, lecz niezrealizowany projekt polskiego pawilonu oraz podsumowanie owej wystawy, wraz ze współczesnym komentarzem Natalii Paszkowskiej [TYLKO W WYDANIU CYFROWYM].

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum