Pawilon Polski na Expo w Dubaju

2021-12-22 14:57 Opinie: Aleksander Asanowicz, Tomasz Żylski, zdjęcia: PAIH, WXCA
Pawilon w Dubaju 1
Autor: PAIH 1 | Po zmierzchu pawilon Polski jest efektownie iluminowany. Białe, trójkątne elementy wyobrażające ptaki w intrygujący sposób odbijają światło

Instalacja, składająca się z tysięcy trójkątnych elementów symbolizujących lecące ptaki, wyraża polską otwartość na międzynarodową wymianę myśli i idei – o realizacji pracowni WXCA piszą Aleksander Asanowicz oraz Tomasz Żylski.

Konkurs na polski pawilon

Zwycięska koncepcja biura WXCA w największym stopniu odnosiła się do mobilności i zrównoważonego rozwoju.

Za pierwszą, odnotowywaną przez Międzynarodowe Biuro Wystaw Światowych w Paryżu, wystawę światową, zorganizowaną w celu zaprezentowania postępu, zwłaszcza w dziedzinie przemysłu i technologii, uznaje się Wielką Wystawę Przemysłu Wszystkich Narodów (The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations), która odbywała się w Londynie od 1 maja do 11 października 1851 roku w specjalnie wybudowanym na to wydarzenie Pałacu Kryształowym. Zaprojektowany przez Josepha Paxtona i wzniesiony w Hyde Parku budynek wykonany był z żeliwnych i szklanych prefabrykatów. Po zakończeniu Expo został, zgodnie z planem, rozebrany i odbudowany w Sydenham Hill w południowym Londynie. W następnych dziesięcioleciach służył m.in. jako sala koncertowa czy muzeum.

Pałac Kryształowy, choć stał się ikoną nowoczesnej architektury, nie przetrwał – zniszczony został przez pożar w 1936 roku, a następnie rozebrany. Kolejne wystawy światowe pozostawiły jednak po sobie trwałe architektoniczne dziedzictwo w postaci budowli, które stały się, jak wieża Eiffla w Paryżu czy Atomium w Brukseli, symbolami miast – ich organizatorów. Czasem zmieniały także ich charakter przestrzenny – przekształcały tereny bezwartościowe w wysokiej jakości przestrzenie publiczne, funkcjonujące nadal po zakończeniu Expo.

Polska nie ma bogatej historii obecności na wystawach światowych prezentujących dokonania w różnych dziedzinach nauki i przemysłu. Ponieważ w początkowych latach organizacji Expo postanowiono, że swoje osiągnięcia mogą przedstawiać wyłącznie reprezentacje państwowe, do czasu powstania II Rzeczypospolitej polscy twórcy uczestniczyli w wystawach pod flagami innych krajów. Expo w Chicago w 1933 roku było więc pierwszym wydarzeniem, kiedy to nasz kraj mógł zaprezentować się samodzielnie. Mimo skromnych początków niebawem pojawiły się sukcesy – na Expo zorganizowanym w 1937 roku w Paryżu polscy wystawcy zdobyli 78 nagród grand prix oraz łącznie 146 złotych, srebrnych i brązowych medali, a pawilon polski, autorstwa Stanisława Brukalskiego, Bohdana Lacherta, Bohdana Pniewskiego i Józefa Szanajcy, wyróżniony został jako jeden z trzech najlepszych obiektów.

Po II wojnie światowej z powodu uwarunkowań politycznych nie uczestniczyliśmy w tych międzynarodowych wydarzeniach. I choć w planach był nasz udział w Expo 1958 w Brukseli, nie doszedł on do skutku. Warto jednak wspomnieć, że w związku z pierwotnymi planami SARP i ZPAP zorganizowały konkurs na projekt polskiego pawilonu. Zwycięskie opracowanie zespołu: Tadeusz Babicz, Wojciech Fangor, Zbigniew Ihnatowicz, Jerzy Sołtan, Lech Tomaszewski, przy współpracy Jana Hempla oraz Henryka i Małgorzaty Marconich, zostało następnie z przyczyn finansowych zmodyfikowane do wersji o trzykrotnie okrojonym budżecie. Nowa propozycja, autorstwa Zbigniewa Ihnatowicza, Jerzego Sołtana, Wacława Zalewskiego, przy współpracy Wojciecha Fangora, nie została zrealizowana ze względu na rezygnację Polski z udziału w Expo. Projekt tego pawilonu przypominamy w cyklu „Z archiwum Architektury”, publikowanym w wydaniu cyfrowym.

Powrót Polski na wystawy światowe okazał się możliwy dopiero po przemianach zapoczątkowanych w 1989 roku. Pierwszą okazją było Expo w Sewilli w 1992 roku, a pierwszy po wojnie samodzielny polski pawilon, projektu Wojciecha Obtułowicza wraz z zespołem, powstał w Hanowerze w 2000 roku. Polska ekspozycja pod względem oglądalności zajęła wówczas czwarte miejsce. Byliśmy, z sukcesami, obecni także na kolejnych wystawach światowych: w 2005 roku w Aichi w Japonii, gdzie zrealizowano pawilon autorstwa pracowni Ingarden i Ewý, w 2010 roku w Szanghaju, z pawilonem projektu biura WWAA, a także w 2015 roku w Mediolanie, gdzie powstał pawilon zaprojektowany przez biuro 2pm architekci.

Czytaj też: Expo 2015 – architektura globalnej uczty |

W ciągu 170 lat historii wystaw światowych diametralnie zmieniły się ich znaczenie i charakter: od prezentowania potencjału produkcyjnego, przez podkreślanie statusu poszczególnych krajów, dostarczanie wyrafinowanej rozrywki, po zwracanie uwagi na negatywne zjawiska w świecie i potrzebę rozwoju zrównoważonego. Dzisiaj udział w Expo jest w dużej mierze także narzędziem promocji kraju czy zwiększania zysków z turystyki.

Nawiązujące do współdziałania hasło Connecting minds, creating the future trwającej właśnie pierwszej w historii wystawy światowej w kraju arabskim składa się z trzech podtematów: szanse (Opportunity), mobilność (Mobility) i zrównoważony rozwój (Sustainability). W ogłoszonym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu konkursie na opracowanie projektu pawilonu polskiego oraz ekspozycji na Expo w Dubaju jednym z wymagań było, by zaproponowana koncepcja w najkorzystniejszy sposób realizowała założenia udziału Polski w wystawie, ze szczególnym uwzględnieniem podtematów: zrównoważony rozwój i mobilność.

Konkurs, zorganizowany we współpracy z SARP-em, ogłoszony został w lipcu 2018 roku. Chęć udziału wyraziło 68 pracowni, 55 zakwalifikowano, a ostatecznie w krótkim, bo trwającym tylko od 19 lipca do 20 września, regulaminowym czasie nadesłanych zostało 30 projektów. Prace konkursowe miały zawierać projekt wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz – co mogło stanowić utrudnienie – koncepcję i scenariusz ekspozycji wewnętrznej. Maksymalny łączny koszt realizacji nie mógł przekroczyć kwoty 40 mln zł brutto.

Jury, w którego skład weszli architekci: Włodzimierz Mucha (przewodniczący), Henryk Łaguna, Ewa P. Porębska i Grzegorz Stiasny, architekt krajobrazu Marek Szaniawski, a także przedstawiciele PAIH: Tomasz Pisula, Aleksandra Frelek oraz Monika Dyląg-Sajór, ogłosiło swoją decyzję na początku października. 

Pierwszą nagrodę – w wysokości 50 tys. zł brutto – jednogłośnie przyznano pracowni WXCA. Jak mówił Tomasz Pisula, ówczesny prezes PAIH, zwycięska koncepcja w największym stopniu nawiązywała do mobilności i zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój jest obecny w projekcie poprzez połączenie w bryle pawilonu naturalnego i odnawialnego zasobu, jakim jest drewno, z bardzo nowoczesną formą architektoniczną. Architektura pawilonu odnosi się także w sposób czytelny do hasła mobilności, zarówno poprzez motyw Polski, jako siedliska naturalnego dla większości gatunków europejskich ptaków migrujących, poprzez nawiązanie do przepływu idei oraz do stosunków handlowych – podsumowywał.

Spis treści Architektura 01/2022
przegląd

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. wystawę Mistrzowie Architektury w Pradze. Publikujemy też kolejny felieton Łukasza Harata i założycielek inicjatywy Bal architektek.

Recenzujemy najciekawsze nowe książki poświęcone architekturze. W tym miesiącu Hanna Faryna-Paszkiewicz pisze o „Architekturze i zwierzętach” Joanny Gellner i Mateusza Boczara, Michał Stangel o „Miejskim gruncie” Rafała Matyi, a Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak o „ArchiKodzie” Czesław Bieleckiego [W WYDANIU CYFROWYM DO POBRANIA FRAGMENTY KSIĄŻEK „ARCHITEKTURA I ZWIERZĘTA” ORAZ „ARCHIKOD”].

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy, w tym miesiącu m.in. festiwal MIASTOmovie i wystawę prezentującą księgozbiór Bohdana Paczowskiego.

realizacje

Instalacja, składająca się z tysięcy trójkątnych elementów symbolizujących lecące ptaki, wyraża polską otwartość na międzynarodową wymianę myśli i idei – o realizacji pracowni WXCA piszą Aleksander Asanowicz oraz Tomasz Żylski.

Realizacja, po jubilersku dopracowana w detalach, w nieoczywisty sposób wiąże różne światy form – o realizacji Biura Projektów Lewicki Łatak pisze Janusz Sepioł [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA WOJCIECHA KRYŃSKIEGO].

Układ istniejącego na działce brzozowego gaju zdefiniował meandry gęstej, nastawionej na sąsiedztwo urbanistyki tego poznańskiego osiedla – o realizacji pracowni Insomia pisze Agnieszka Rumież [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ PRZEMYSŁAWA TURLEJA ORAZ DODATKOWE RYSUNKI].

Budynek i otoczenie samorządowego żłobka w Adamowie zaprojektowano ze znajomością percepcji dzieci i troską o ograniczenie zbędnych bodźców – o realizacji pracowni xystudio pisze Tomasz Michalak [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA OD XYSTUDIO].

technika

Budynek realizuje założenia planu miejscowego – maksymalnie wypełnia działkę, zachowując jednocześnie kameralność i odpowiednie doświetlenie – o realizacji MVRDV pisze Wiktor Kowalski [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej dr inż. arch. Agnieszki Błażko z Katedry Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, doc. PG.

konteksty

Mikroalgi to jeden z najstarszych organizmów na naszej planecie. Są w stanie usunąć część zanieczyszczeń z przestrzeni miejskiej. Pracujemy z różnymi rodzajami mikroorganizmów. Interesuje nas, jak działają i w jaki sposób te procesy można zintegrować z architekturą – mówi Claudia Pasquero z londyńskiego biura ecoLogicStudio. Rozmową z nią otwieramy nowy cykl na łamach „A-m” – Technologie architektury przyszłości.

Czy istnieje architektura ponadczasowa? Jakie jej cechy uznawane są za szczególnie istotne? Czy i jak kryteria oceny tej dziedziny zmieniają się w czasie? W cieniu globalnej pandemii i rosnącej wiedzy o zmianach klimatycznych toczyły się dyskusje z wiodącymi polskimi architektami, o tym, co w architekturze najcenniejsze. Podsumowujemy ostatnie, piąte spotkanie Wartości w architekturze i cały tak zatytułowany cykl zorganizowany przez „Architekturę-murator” w 2021 roku.

praktyka

Nietypowym elementem budynku jest sferyczne planetarium zlokalizowane w centralnej części holu. Monolityczna konstrukcja została wsparta na dwóch podciągach żelbetowych, dzięki czemu sprawia wrażenie lewitującej kuli – o wyzwaniach związanych z realizacją Morskiego Centrum Nauki pisze Piotr Płaskowicki [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA ORAZ FILM Z ETAPU BUDOWY].

Czy możliwe jest zaprojektowanie budynku, który będzie całkowicie niepalny? Zapewne tak, ale trudno liczyć na to, że spełni on oczekiwania inwestora dotyczące np. komfortu [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów

Malarstwo, rzeźba i tapety jak dzieła sztuki – do przestrzeni publicznych oraz prywatnych

Malarstwo, rzeźba i tapety jak dzieła sztuki – do przestrzeni publicznych oraz prywatnych

kolumny studenckie

Program studiów zmienia się nieustannie, nadążając za najnowszymi trendami i eksperymentalnymi metodami projektowymi – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Gdańskiej, piszą: Agata Biernacik, Jakub Depka, Julia Krystosiak, Krzysztof Płudowski, Dominika Wodeńko i Aleksandra Wróbel [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować poszczególne wydziały w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.

zawód architekt

Wystawa światowa to jest czas, gdy można zwrócić uwagę na daną technologię, edukować opinię publiczną, poszerzać horyzonty. O Expo 2020 w Dubaju oraz projekcie polskiego pawilonu autorstwa pracowni WXCA z Martą Sękulską-Wrońską rozmawia Maja Mozga-Górecka.

z archiwum architektury

Przy okazji prezentacji pawilonu Polski na Expo 2020 w Dubaju przypominamy historię polskiego udziału w wystawach światowych. W cyklu „Z archiwum” publikujemy opracowany na Expo 1958 w Brukseli, lecz niezrealizowany projekt polskiego pawilonu oraz podsumowanie owej wystawy, wraz ze współczesnym komentarzem Natalii Paszkowskiej [TYLKO W WYDANIU CYFROWYM].

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum