Politechnika Świętokrzyska

2021-10-26 16:38 Tekst: Weronika Adamek, opracowanie: Weronika Konior
WBiA PŚk 1
Autor: WBiA PŚk 1 | Kampus Politechniki Świętokrzyskiej

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować poszczególne wydziały w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej.

Praktyki:

Praktyka inwentaryzacyjna – architektoniczna, czas trwania: 2 tygodnie, termin: w lipcu po I roku studiów. Celem praktyki jest zapoznanie studentów z metodami i technikami sporządzania dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektów zabytkowych oraz współczesnych. Składa się z dwóch części: geodezyjnej oraz architektonicznej.

Plener rysunkowo-malarski, czas trwania: tydzień, termin: w lipcu po II roku studiów. W trakcie trwania praktyki studenci wykonują prace rysunkowe i malarskie.

Praktyka urbanistyczna, czas trwania: 2 tygodnie, termin: w lipcu po II roku studiów. Jest to praktyka terenowa, podczas której studenci zapoznają się z zasadami i metodami przeprowadzania inwentaryzacji urbanistycznej, będącej podstawą do wszystkich analiz z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego. Praktyka zawodowa, czas trwania i termin: 7. semestr studiów, miejsce praktyki: biura projektowe, pracownie projektowe, zespoły projektowania architektoniczno-budowlanego. Celem praktyki jest zaznajomienie studentów z charakterem pracy biura projektów. Zdobywają oni w jej trakcie wiedzę z zakresu sporządzania dokumentacji budowlanej, współpracy architekta z projektantami odpowiedzialnymi za poszczególne branże techniczne oraz współpracy na płaszczyźnie inwestor – projektant – wykonawca.

Wyjazdy zagraniczne:

Uczelnia realizuje program Erasmus+, w ramach którego studenci mają możliwość zrealizowania jednego semestru studiów na uczelni partnerskiej za granicą. Uczelnie współpracujące to: Haute École de la Province de Liège (Belgia), Polytechnic University of Cartagena – Universidad Politecnica de Cartagena (Hiszpania), Vilnius Gediminas Technical University – Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Litwa), University of Lisbon – Universidade de Lisboa (Portugalia), University of Beira Interior – Universidade de Beira Interior (Portugalia), İzmir University – İzmir Üniversitesi (Turcja). W ramach programu student może także odbyć praktykę za granicą.

Wyjazdy studyjne:

Katedra Architektury i Urbanistyki jest organizatorem plenerów malarskich, odbywających się m.in. w Kazimierzy Wielkiej, Klimontowie i Bodzentynie. Podczas wyjazdów w malownicze rejony studenci mają możliwość znalezienia inspiracji do dalszej pracy, a także rozwijania swojego warsztatu twórczego dzięki wykorzystaniu różnych technik i stylów w tworzeniu dzieł, w tym ołówka, węgla, lawowania, kredek, pasteli, akwareli oraz akryli. Tematyka prac wykonanych podczas plenerów obejmuje szkice wybranych obiektów, detale architektoniczne, wnętrza w perspektywie, obiekty małej architektury. Po zakończeniu wyjazdu organizowana jest na uczelni wystawa wyróżnionych prac.

Kursy, szkolenia:

Na wydziale prowadzone są bezpłatne szkolenia w różnym stopniu zaawansowania, m.in.: Tekla Structures, Autodesk Revit Structure, Autodesk Revit Architecture. Każde z nich kończy się uzyskaniem certyfikatu Autodesk lub Tekla Structures.

W ramach jednego z programów student ma możliwość odbycia płatnego stażu w pracowni projektowej w wymiarze 160 godzin, podczas którego może poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć większe doświadczenie.

Spis treści Architektura 11/2021
przegląd

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. felieton Aleksandra Krajewskiego na temat rządowego pomysłu projektów domów za złotówkę i omówienie najnowszego raportu IPCC. Podsumowujemy także kolejne odcinki Miastoranka, a wraz z założycielkami inicjatywy Bal architektek zastanawiamy się, co tegoroczna edycja biennale w Wenecji mówi o kobietach. Ponadto prezentujemy rozwiązanie Franciszka Matla, będące odpowiedzią na pytanie, jak polepszyć warunki zamieszkiwania w bloku.

Każda kolumna, schodek czy inny element w pawilonie odpowiada konkretnemu miejscu. Sumayya Vally przeanalizowała około 60 lokalizacji na terenie Londynu, które historycznie przyczyniły się do tworzenia wspólnot. Na tej liście są pierwsze meczety, pierwsze synagogi, ale także bardzo nieformalne przestrzenie, jak pierwszy klub jazzowy w Anglii, w którym grano muzykę tworzoną przez osoby czarnoskóre czy miejsca związane z działalnością osób LGBTQ+ – mówi Natalia Grabowska, kuratorka tegorocznego Serpentine Pavilion w Londynie.

Przegląd najciekawszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu Chmielewski + Partners, JEMS i Grupa 5 Architekci.

realizacje

Powstał obiekt mocno zapadający w pamięć, nasycony treściami symbolicznymi i wydobywający piękno przemysłowej architektury międzywojnia – o nowej realizacji pracowni ARKON Jan Kabac piszą Konrad Kucza-Kuczyński i Jerzy S. Majewski [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Monument reprezentuje cechy wspólne dla współczesnych upamiętnień: zachęca do eksploracji i wspiera różnorodne formy aktywnego odbioru – o realizacji Katarzyny Ephraim pisze Joanna Kabrońska [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE SCHEMATY].

Autorzy przenoszą nas w świat południowo-zachodniej Azji w sposób romantyczny i tajemniczy, pokazując go i na powierzchni ziemi, i pod wodą – o nowej realizacji pracowni Szlachcic Architekci pisze Ewa Kuryłowicz.

Artyści Teresa Starzec i Andrzej Jan Bielawski stworzyli prywatną mikroosadę wkomponowaną w podlaski, nadnarwiański krajobraz. O jej realizacji pisze Iwona Ławecka-Marczewska [W WYDANIU CYFROWYM SZKICE ANDRZEJA BIELAWSKIEGO].

technika

Z uwagi na skalę obiektu sklepienia wykonano w konstrukcji żelbetowej, którą obłożono cegłami pochodzącymi m.in. z rozebranych okolicznych pieców do wypalania ceramiki - o nowej realizacji Studio Zhu-Pei pisze Wiktor Kowalski [W WYDANIU CYFROWYM SZKICE KONCEPCYJNE I DODATKOWE ZDJĘCIA].

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej dr. hab. inż. arch. Jacka Wesołowskiego, kierownika Zakładu Urbanistyki i Rewitalizacji Miast w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, profesora PŁ.

konteksty

Wydaje się, że ruch samochodowy w czasie pandemii ze względu na pracę zdalną powinien zmaleć, ale jednak wzrósł. Ludzie zaczęli kupować najtańsze auta, aby tylko jakieś mieć. Najważniejszy wniosek z naszych badań to właśnie konieczność ograniczenia ruchu samochodowego. Małgorzata Denis i Anna Majewska – architektki i badaczki z Politechniki Warszawskiej – o tym, co zrobić by uodpornić polskie miasta na pandemię [W WYDANIU CYFROWYM DO POBRANIA JEDNA Z ANALIZ AUTOREK].

Pandemia nie kładzie kresu miastom, jakie znaliśmy. Jej szczególny charakter polega na tym, że działa czasami jak dopalacz – akcelerator, a czasami jak wygaszacz procesów, które dopiero zaczynały się tlić. Wraz z socjolożką profesor Katarzyną Kajdanek zastanawiamy się, jak pandemia zmienia życie w polskich miastach.

praktyka

Aby nie zdominować historycznej bryły planetarium, architekci zdecydowali o ukryciu nowej kubatury pod ziemią. Wyzwaniem był dobór sposobu fundamentowania, który nie stwarzałby niebezpieczeństwa uszkodzenia istniejącego budynku – o wyzwaniach związanych z realizacją Muzeum Sztuki Nowoczesnej piszą Joanna Kapturczak i Michał Kapturczak [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA Z REALIZACJI I RYSUNKI].

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów

Do łazienki i kuchni: designerska umywalka, płytki od projektanta mody, bateria bezdotykowa

kolumny studenckie

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować poszczególne wydziały w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej.

Studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a także pogłębiania wiedzy dzięki kursom, szkoleniom i praktykom organizowanym w trakcie trwania studiów. Wspierany jest także ich rozwój kulturalny – o tym, dlaczego warto studiować architekturę na Politechnice Świętokrzyskiej pisze Weronika Adamek.

zawód architekt

Bardzo dobra architektura, której zabraknie akcentu związanego z treścią budynku, nie utrwali się w świadomości. O realizacji Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, a także architekturze cerkiewnej z Janem Kabacem rozmawia Maja Mozga-Górecka.

z archiwum architektury

W cyklu „Z archiwum” przypominamy artykuł Krystyny Trautsolt-Kleyff „Portret Polaka we wnętrzu. Wzory kulturowe a projektowanie mieszkań”, zamieszczony w „Architekturze” nr 3/1988. Autorka omawia w nim trzy najważniejsze i najbardziej powszechne w owym czasie wzorce organizowania przestrzennego mieszkania, będące wynikiem działania czynników społeczno-kulturowych, a mianowicie: integracyjny (tradycyjny), izolacyjny (wielkomiejski) oraz równowagi (rozwojowy). Analizuje także różnice w stylu życia trzech grup społecznych, mające bezpośredni wpływ na urządzenie i użytkowanie mieszkań. Natomiast refleksją, jak priorytety w wykorzystaniu przestrzeni mieszkań zmieniły się w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku, w rzeczywistości pandemicznej, dzieli się Anna Lorens w napisanym współcześnie komentarzu [TYLKO W WYDANIU CYFROWYM].

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum