Etyka w architekturze. Pokolenie moralnego niepokoju? Dyskusja

2023-05-30 15:27 prowadzenie: Monika Arczyńska

Czy Kodeks Etyki Zawodowej Architektów KEZA się zestarzał? Z jakimi problemami moralnymi borykają się obecnie projektanci? Czy poglądy młodego pokolenia są w tych kwestiach rewolucyjne?

Założenia dyskusji: Kodeks Etyki Zawodowej Architektów (KEZA) niedługo będzie już pełnoletni – Izba przyjęła go w czerwcu 2005 roku. Sięgnęliśmy do niego, aby zweryfikować, na ile założenia sprzed dwóch dekad są dziś aktualne. Dyskutowaliśmy o wybranych regułach, szczególnie istotnych z uwagi na wyzwania środowiskowe i społeczne naszych czasów, a także tych, które wydają się nie do końca przystawać do obecnych realiów, zwłaszcza rynkowych. Zaproszeni do rozmowy goście to przedstawiciele i przedstawicielki pokolenia, którzy w momencie przyjęcia Kodeksu albo jeszcze się uczyli, albo zaczynali karierę w niełatwym początku nowego milenium. Reprezentują różne organizacje i przyjęli różne scenariusze etycznego działania: od zakładania jednoosobowych armii przeciwstawiających się niesprawiedliwości i niekompetencji w branżowych organizacjach po działania edukacyjne i społeczne. Pracujący projektowo starają się realizować na co dzień to, co pozornie może wydawać się proste, czyli tworzenie architektury zgodnie z własnym sumieniem i wiedzą. „Robić swoje” wcale nie jest jednak łatwo, gdy trzeba pogodzić oczekiwania klientów, tych publicznych i tych prywatnych, oraz standardy, o których dwie dekady wstecz jeszcze nie było mowy. Przykładowo takie tematy jak odpowiedzialność klimatyczna rzadko pojawiały się wśród poruszanych wątków jako zbyt oczywiste, aby o nich dyskutować w kontekście etyki zawodu. Bardzo wybrzmiały za to kwestie zaniżania stawek, odpowiedzialności za zespół i warunki pracy w biurach projektowych, brak autorytetów czy krytyki architektonicznej.

Monika Arczyńska: Mamy rozmawiać o etyce, która w teorii powinna być czymś ponadczasowym i uniwersalnym, lecz zmienia się kontekst, w jakim pracują architekci i architektki. Biorąc pod uwagę, że od czasu przyjęcia KEZA weszło na rynek nowe pokolenie, czy zauważacie, że młodzi zwracają uwagę na zupełnie inne kwestie etyczne niż zwracano wcześniej?

Kuba Snopek: Wydaje mi się, że wszystkie te kodeksy są odzwierciedleniem pewnego rodzaju etosu. Każdy, kto ma do czynienia z architekturą, wie, że jest to profesja, która kiedyś była wielka, mniej więcej do połowy XX wieku. Nowoczesna architektura ma swoje korzenie właśnie wtedy. Architekci zostali wówczas predestynowani do tego, żeby zwalczyć bardzo ważny problem społeczny, jakim były przeludnione przemysłowe miasta. Ludzie zjeżdżali do nich i umierali w nich szybciej niż na wsi, ze względu na zanieczyszczenie czy warunki mieszkaniowe. Te czasy są fundamentem do traktowania architekta jako zawodu zaufania publicznego. Jako kogoś, kto ma misję zmieniania świata na lepszy i służenia społeczeństwu. Większość studentów architektury uczy się automatycznie myślenia takimi kategoriami. To dobrze, bo jest to istota tego zawodu. Natomiast w międzyczasie, w latach 70. w Stanach Zjednoczonych, a w latach 80., 90. w Polsce, zmienił się klient. Miasta zostały „uleczone”, stały się miejscami bardziej przyjaznymi, zielonymi itd. Modernizm to osiągnął. Architektura jednak została sprywatyzowana, straciła misję społeczną i stała się produktem rynkowym. Jest w tym zawodzie pewne napięcie, z jednej strony chcemy tworzyć przestrzeń publiczną, otwarte miejsca dla ludzi, a z drugiej klient najczęściej jest prywatny, a projektów publicznych jest bardzo mało. Decyzje, czy dla niego pracować, czy nie, co jest w tej pracy dopuszczalne, co powinno być prywatne, a co publiczne, związane są z problemami etycznymi. Druga kwestia jest taka, że przez 100 lat świat się zmienił. Jest o wiele mniejsze nastawienie na autora-twórcę. Teraz ludzie raczej współpracują, niż hierarchicznie tworzą różnego rodzaju projekty, jak to miało miejsce na początku XX wieku. Wiemy, że architektura i budownictwo odpowiadają za największą emisję CO2, ale to nie zostało jeszcze zinternalizowane. Nagle może się okazać, że jakakolwiek nowa architektura jest nieetyczna. Niektóre rzeczy, które były dla niej fundamentalne, zaczynają być kwestionowane.

Spis treści Architektura 06/2023
przegląd

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy, tym razem m.in. wyniki konkursu Wienerberger Brick Award 2023.

Przegląd najciekawszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu: Ingarden & Ewý, JAZ+ Architekci i Konior Studio.

Recenzujemy najciekawsze publikacje i nowości wydawnicze. W tym miesiącu Zofia Piotrowska recenzuje książkę „Powrotnicy. Reurbanizacja w perspektywie przebiegu życia” Katarzyny Kajdanek, a Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak publikację „Modernizm, socrealizm, socmodernizm, postmodernizm. Przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku”.

Zestawiając Chile i PRL, chciałam pokazać, że architektura postmodernistyczna wykorzystywana jako element walki politycznej to nie był fenomen typowy wyłącznie dla krajów późnosocjalistycznych, ale że można go zaobserwować również tam, gdzie istniał reżim neoliberalny. O książce „Political Postmodernisms. Architecture in Chile and Poland 1970-1990”, z jej autorką, Lidią Klein, rozmawia Maja Mozga-Górecka.

realizacje

Projektanci stacji metra otwartych w latach 2019-2022 zostali wyłonieni w zorganizowanych przez miasto konkursach – o nowych stacjach metra trzech biur projektowych piszą Hubert Trammer i Jerzy S. Majewski [ W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ].

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego to projekt wielowątkowy. Przestrzeń lekkiego pawilonu otoczonego zielenią jest otwarta nie tylko dla naukowców – Karolina Tunajek opisuje projekt Heinle, Wischer und Partner Architekci [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Dynamiczna, przejrzysta forma rotundy wraz z odrestaurowaną zabytkową oranżerią wydają się dawać początek nowej interpretacji parku Oliwskiego – pisze Joanna Kabrońska o obiekcie autorstwa RYSY Architekci.

Budynek został zaprojektowany na użytek jego autorów oraz firmy deweloperskiej, co widać w dopracowaniu formy, rzutów i detali – pisze Daniel Załuski o obiekcie autorstwa pracowni Proconcept [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

technika

Skomplikowany technicznie projekt dynamicznej bryły, która brawurowo pochyla się nad rzeką, obejmuje konstrukcję wspornikową i dwukondygnacyjny garaż podziemny poniżej poziomu wody – Wiktor Kowalski komentuje realizację Bjarke Ingels Group (BIG) i Barcode Architects [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

teoria i praktyka

O architekturze zrównoważonej i kompetencjach prospołecznych pisze Anna Bać, architektka, prof. Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Akademia Architektury by Bać.

konteksty

Czy Kodeks Etyki Zawodowej Architektów KEZA się zestarzał? Z jakimi problemami moralnymi borykają się obecnie projektanci? Czy poglądy młodego pokolenia są w tych kwestiach rewolucyjne?

Poprosiliśmy uczestników dyskusji o podanie najbardziej nieetycznych ich zdaniem sytuacji w polskim środowisku architektonicznym z ostatnich dwóch lat. Poniżej publikujemy odpowiedzi.

O łączeniu pracy z przyjaźnią, prowadzeniu autorskiej pracowni oraz byciu kobietą w architekturze rozmawiamy z Barbarą Nawrocką i Dominiką Wilczyńską z Miastopracowni.

warsztat

Najbardziej skomplikowanym elementem rewitalizacji parku jest zbiornik wodny. Głównym celem jego przebudowy będzie stworzenie całorocznego akwenu, gdzie poprzez naturalizację osiągnięta zostanie wysoka jakość i czystość wody – piszą Agnieszka Radziszewska, Paweł Grodzicki o projekcie rewitalizacji Pola Mokotowskiego [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ].

praktyka

Rola oświetlenia nie kończy się na funkcjach użytkowych. Wykorzystuje się je też do podkreślania wybranych stref budynku albo kreowania nastroju.

przybornik

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów

wzornik

Dizajn w łazience – akcesoria i materiały wykończeniowe z najnowszych kolekcji wiodących marek

zawód

W naszej profesji niewiele jest umiejętności, których nie dałoby się zastąpić odpowiednio wyuczoną siecią neuronową czy algorytmem genetycznym – mówi Paweł Grodzicki w rozmowie z Mają Mozgą-Górecką.

z archiwum architektury

Przypominamy artykuł Arseniusza Romanowicza z numeru 1/1964 „Architektury” pt. „ Przystanki ruchu podmiejskiego". Archiwalną publikację komentuje Grzegorz Piątek.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum