Architektura-murator - 2023-06
Autor: Jerzy Porębski z wykorzystaniem zdjęcia autorstwa Piotra Krajewskiego <p>W naszym środowisku zawodowym wyczuwa się narastające napięcie i nie jest to wyłącznie kwestia zmiany pokoleniowej, która cyklicznie ujawnia pewne przewartościowania. Podobnie silne emocje wśród architektów pamiętam tylko z czasu transformacji po 1989 roku, gdy upadało wiele paradygmatów. Dobrym przykładem jest tu aktualny konkurs architektoniczny na projekt przywrócenia zachodniej pierzei placu Piłsudskiego wraz z Pałacem Saskim i Pałacem Brühla, nazwany w komunikacie sekretarza konkursu Marka Szaniawskiego <em>największym wyzwaniem architektonicznym i urbanistycznym ostatnich dekad</em>, w kontraście do słów Magdaleny Staniszkis: <em>dotychczas imperatywem rozwoju było: budować! Tymczasem czy na pewno potrzebujemy Pałacu Saskiego</em> (…)? (fragment wypowiedzi o architekturze, która <em>nie przyspiesza końca świata</em> – „A-m” 6/2023).</p> <p>Zmiany klimatyczne, wojna w Ukrainie, duże spowolnienie gospodarcze, a dodatkowo aktualne kwestie polityczne to tylko część czynników, które stanowią punkty zapalne. Zapamiętajmy ten ważny moment we współczesnej polskiej architekturze, zaczyn przemian. W tym numerze zaprosiliśmy do dyskusji przedstawicieli i przedstawicielki pokolenia, którzy w momencie przyjęcia przez SARP (a potem Izbę Architektów) Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów albo się jeszcze uczyli, albo zaczynali karierę. Czy Kodeks wciąż przystaje do obecnych realiów? Jakie są aktualne zawodowe wyzwania? Czym jest dziś dobro, a czym zło w architekturze? Dziękuję Monice Arczyńskiej za poprowadzenie tej niełatwej rozmowy. <strong>Ewa P. Porębska</strong></p>
Architektura-murator 06/2023

W naszym środowisku zawodowym wyczuwa się narastające napięcie i nie jest to wyłącznie kwestia zmiany pokoleniowej, która cyklicznie ujawnia pewne przewartościowania. Podobnie silne emocje wśród architektów pamiętam tylko z czasu transformacji po 1989 roku, gdy upadało wiele paradygmatów. Dobrym przykładem jest tu aktualny konkurs architektoniczny na projekt przywrócenia zachodniej pierzei placu Piłsudskiego wraz z Pałacem Saskim i Pałacem Brühla, nazwany w komunikacie sekretarza konkursu Marka Szaniawskiego największym wyzwaniem architektonicznym i urbanistycznym ostatnich dekad, w kontraście do słów Magdaleny Staniszkis: dotychczas imperatywem rozwoju było: budować! Tymczasem czy na pewno potrzebujemy Pałacu Saskiego (…)? (fragment wypowiedzi o architekturze, która nie przyspiesza końca świata – „A-m” 6/2023).

Zmiany klimatyczne, wojna w Ukrainie, duże spowolnienie gospodarcze, a dodatkowo aktualne kwestie polityczne to tylko część czynników, które stanowią punkty zapalne. Zapamiętajmy ten ważny moment we współczesnej polskiej architekturze, zaczyn przemian. W tym numerze zaprosiliśmy do dyskusji przedstawicieli i przedstawicielki pokolenia, którzy w momencie przyjęcia przez SARP (a potem Izbę Architektów) Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów albo się jeszcze uczyli, albo zaczynali karierę. Czy Kodeks wciąż przystaje do obecnych realiów? Jakie są aktualne zawodowe wyzwania? Czym jest dziś dobro, a czym zło w architekturze? Dziękuję Monice Arczyńskiej za poprowadzenie tej niełatwej rozmowy. Ewa P. Porębska

Spis treści Architektura 06/2023
przegląd

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy, tym razem m.in. wyniki konkursu Wienerberger Brick Award 2023.

Przegląd najciekawszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu: Ingarden & Ewý, JAZ+ Architekci i Konior Studio.

Recenzujemy najciekawsze publikacje i nowości wydawnicze. W tym miesiącu Zofia Piotrowska recenzuje książkę „Powrotnicy. Reurbanizacja w perspektywie przebiegu życia” Katarzyny Kajdanek, a Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak publikację „Modernizm, socrealizm, socmodernizm, postmodernizm. Przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku”.

Zestawiając Chile i PRL, chciałam pokazać, że architektura postmodernistyczna wykorzystywana jako element walki politycznej to nie był fenomen typowy wyłącznie dla krajów późnosocjalistycznych, ale że można go zaobserwować również tam, gdzie istniał reżim neoliberalny. O książce „Political Postmodernisms. Architecture in Chile and Poland 1970-1990”, z jej autorką, Lidią Klein, rozmawia Maja Mozga-Górecka.

realizacje

Projektanci stacji metra otwartych w latach 2019-2022 zostali wyłonieni w zorganizowanych przez miasto konkursach – o nowych stacjach metra trzech biur projektowych piszą Hubert Trammer i Jerzy S. Majewski [ W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ].

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego to projekt wielowątkowy. Przestrzeń lekkiego pawilonu otoczonego zielenią jest otwarta nie tylko dla naukowców – Karolina Tunajek opisuje projekt Heinle, Wischer und Partner Architekci [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Dynamiczna, przejrzysta forma rotundy wraz z odrestaurowaną zabytkową oranżerią wydają się dawać początek nowej interpretacji parku Oliwskiego – pisze Joanna Kabrońska o obiekcie autorstwa RYSY Architekci.

Budynek został zaprojektowany na użytek jego autorów oraz firmy deweloperskiej, co widać w dopracowaniu formy, rzutów i detali – pisze Daniel Załuski o obiekcie autorstwa pracowni Proconcept [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

technika

Skomplikowany technicznie projekt dynamicznej bryły, która brawurowo pochyla się nad rzeką, obejmuje konstrukcję wspornikową i dwukondygnacyjny garaż podziemny poniżej poziomu wody – Wiktor Kowalski komentuje realizację Bjarke Ingels Group (BIG) i Barcode Architects [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

teoria i praktyka

O architekturze zrównoważonej i kompetencjach prospołecznych pisze Anna Bać, architektka, prof. Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Akademia Architektury by Bać.

konteksty

Czy Kodeks Etyki Zawodowej Architektów KEZA się zestarzał? Z jakimi problemami moralnymi borykają się obecnie projektanci? Czy poglądy młodego pokolenia są w tych kwestiach rewolucyjne?

Poprosiliśmy uczestników dyskusji o podanie najbardziej nieetycznych ich zdaniem sytuacji w polskim środowisku architektonicznym z ostatnich dwóch lat. Poniżej publikujemy odpowiedzi.

O łączeniu pracy z przyjaźnią, prowadzeniu autorskiej pracowni oraz byciu kobietą w architekturze rozmawiamy z Barbarą Nawrocką i Dominiką Wilczyńską z Miastopracowni.

warsztat

Najbardziej skomplikowanym elementem rewitalizacji parku jest zbiornik wodny. Głównym celem jego przebudowy będzie stworzenie całorocznego akwenu, gdzie poprzez naturalizację osiągnięta zostanie wysoka jakość i czystość wody – piszą Agnieszka Radziszewska, Paweł Grodzicki o projekcie rewitalizacji Pola Mokotowskiego [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ].

praktyka

Rola oświetlenia nie kończy się na funkcjach użytkowych. Wykorzystuje się je też do podkreślania wybranych stref budynku albo kreowania nastroju.

przybornik

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów

wzornik

Dizajn w łazience – akcesoria i materiały wykończeniowe z najnowszych kolekcji wiodących marek

zawód

W naszej profesji niewiele jest umiejętności, których nie dałoby się zastąpić odpowiednio wyuczoną siecią neuronową czy algorytmem genetycznym – mówi Paweł Grodzicki w rozmowie z Mają Mozgą-Górecką.

z archiwum architektury

Przypominamy artykuł Arseniusza Romanowicza z numeru 1/1964 „Architektury” pt. „ Przystanki ruchu podmiejskiego". Archiwalną publikację komentuje Grzegorz Piątek.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum