Czy beton może być eko?

2022-03-30 12:48 Tekst: Magda Pios, Wiktor Kowalski
FoamWork
Autor: Fot. Digital Building Technologies, Patrick Bedarf 7 | FoamWork – prototyp stropu o zredukowanej masie wykonanego z betonu zbrojonego włóknami, autorzy: Digital Building Technologies ETH Zürich we współpracy z FenX AG

Beton i żelbet są materiałami, których wytwarzanie powoduje ogromne obciążenie dla środowiska. Przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych, odpowiadają za zużycie wody i deficytowego w wielu rejonach piasku. W tym odcinku naszego cyklu Technologie architektury przyszłości zastanawiamy się co zrobić, by beton mniej szkodził naszej planecie i jaką rolę mają tu do odegrania architekci.

Beton znany jest ludzkości od zarania dziejów. Powstaje z połączenia spoiwa (cementu) rozrobionego z wodą, kruszywa (piasku i żwiru różnych frakcji) oraz ewentualnych dodatków. Prawdopodobnie po raz pierwszy został wykorzystany w Asyrii między siódmym a czwartym wiekiem p.n.e., a do jego wytworzenia jako spoiwa użyto wapna. Około drugiego wieku p.n.e. „sztuczna skała” znalazła szerokie zastosowanie w starożytnym Egipcie i imperium rzymskim, gdzie jako spoiwo stosowano popioły pochodzenia wulkanicznego, co czyniło materiał wodoodpornym. Archeolodzy odnajdywali także ślady „betonu” w ruinach świątyń Majów. Swoją współczesną postać zawdzięcza wynalezieniu cementu portlandzkiego opatentowanego w 1824 roku przez Anglika Josepha Aspdina. Wynalazek spowodował odejście od tradycyjnych technologii budowlanych, w tym rezygnację z użycia innych wcześniej stosowanych spoiw. Kolejnym krokiem milowym dla budownictwa było wynalezienie w 1849 roku żelbetu, który łączy zalety betonu i stali, i do dziś jest najszerzej wykorzystywanym materiałem konstrukcyjnym. Sam beton poza konstrukcjami znajduje także liczne zastosowania w wyrobach takich, jak bloczki, pustaki, materiały elewacyjne, wykończeniowe i nawierzchnie.

Beton w liczbach

Roczna światowa produkcja betonu wynosi 10 mld ton, natomiast cementu portlandzkiego ponad 4 mld ton. Od lat 50. produkcja roczna cementu wzrosła dziewięciokrotnie. Ekspansja przemysłu cementowego szczególnego tempa nabrała po roku 2000 i mimo obecnego chwilowego spowolnienia przewiduje się dalszy wzrost związany z rozwojem krajów azjatyckich i afrykańskich. Aktualnie największymi producentami cementu są Chiny i Indie wytwarzające odpowiednio ok. 55% i 8% światowych zasobów (Europa – 6,6%). Równolegle, w tym samym tempie, następuje wzrost wytwarzanej ilości stali, której w 1950 roku produkowano 200 mln ton, w 2005 roku przekroczono 1 mld ton, a w 2021 roku 1,8 mld tony. Mając wiele pożądanych w budownictwie cech, beton i żelbet są jednocześnie materiałami, których produkcja powoduje ogromne obciążenie dla środowiska. W znacznym stopniu przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych, odpowiadają za zużycie wody, deficytowego w wielu rejonach piasku oraz zniszczenia krajobrazu przez wydobycie kruszyw. Produkcja jednego metra sześciennego betonu na bazie cementu portlandzkiego (OPC – Ordinary Portland Cement) wiąże się z emisją 300 kg gazów cieplarnianych (w przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla, CO2eq). Takiej objętości betonu we współczesnych konstrukcjach przeważnie towarzyszy też ok. 100 kg stali zbrojeniowej, w trakcie produkcji której do atmosfery wydostaje się kolejnych 200 kg CO2eq. Według danych Komisji Europejskiej produkcja betonu odpowiada za 5%, a zgodnie z innymi zestawieniami nawet 8,5% światowej rocznej emisji gazów cieplarnianych. Kolejne 8% pochodzi z produkcji stali, której 52% znajduje zastosowanie w budownictwie i infrastrukturze. Aby zrealizować założony w Porozumieniu Paryskim cel ograniczenia emisji CO2 o 30% do 2030 roku i osiągnąć zerowe emisje netto w roku 2050, zarówno przemysł cementowy, jak i hutniczy będą musiały przejść gruntowną transformację.

Spis treści Architektura 04/2022
przegląd

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. wystawy „Polscy architekci w Luksemburgu” i „Kengo Kuma. Eksperyment. Materiał. Architektura”. Publikujemy też kolejny felieton Łukasza Harata i założycielek inicjatywy Bal architektek.

Przegląd najciekawszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu Grupa Architektoniczna Domino, ch+ architekci i APA Wojciechowski.

Recenzujemy najciekawsze publikacje i nowości wydawnicze, w tym miesiącu Hanna Faryna-Paszkiewicz recenzuje książkę „Maria i Kazimierz Piechotkowie. Wspomnienia architektów”, a Grzegorz Stiasny monografię „Jan Szpakowicz. Przestrzeń elementarna” [W WYDANIU CYFROWYM DO POBRANIA FRAGMENT KSIĄŻKI „MARIA I KAZIMIERZ PIECHOTKOWIE. WSPOMNIENIA ARCHITEKTÓW”].

realizacje

Rzuty budynków są modelowe i prezentują skromną, ale przemyślaną odpowiedź, jak powinno wyglądać dotowane przez państwo mieszkalnictwo. Program Mieszkanie Plus próbują podsumować dla nas Stanisław Rewski, Grzegorz Stiasny, Hubert Trammer i Agata Twardoch. W numerze także prezentacje pięciu osiedli zrealizowanych w ramach tej rządowej inicjatywy.

Historię tego miejsca czyta się nie tylko w napotykanych wzdłuż parkowych ścieżek tekstach, ale i w użytych do rewaloryzacji parku materiałach. O nowej realizacji eM4.Pracowni Architektury.Brataniec pisze Beata Gawryszewska.

Idea dziedzińca pozwoliła dokonać wyraźnego podziału funkcjonalnego obiektu oraz zapewniła wewnętrzną, odizolowaną od zgiełku ulic przestrzeń. O nowej realizacji biura MAMGUSTA Architekci pisze Dorota Sibińska [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Autorzy wykorzystali żelazną architektoniczną logikę do stworzenia pozornie przypadkowej kompozycji, nawiązującej do zastanego kontekstu. O realizacji biura James & Mau Arquitectura pisze Marcin Kwietowicz [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Rychwałdzkie oratorium to obiekt maleńki, funkcjonalnie wydaje się najprostszy, ale jednak pełen emocji i niepozostawiający nikogo obojętnym. O realizacji Jakuba Turbasa i Bartłomieja Pyrzyka pisze Janusz Sepioł [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

technika

Nieregularny układ sześcianów sprawia, że nawet w obrębie jednego modułu każda z kondygnacji wymagała zastosowania innego układu belek stropowych. O technicznych aspektach realizacji Centrum Turystyki Kulturowej Ice Cubes w Xinxiang projektu Zone of Utopia i Mathieu Forest Architecte pisze Wiktor Kowalski [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna pełnić? Publikujemy esej dr. hab. inż. arch. Eugeniusza Skrzypczaka z Katedry Architektury i Urbanistyki WAiW Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

konteksty

Beton i żelbet są materiałami, których wytwarzanie powoduje ogromne obciążenie dla środowiska. Przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych, odpowiadają za zużycie wody i deficytowego w wielu rejonach piasku. W tym odcinku naszego cyklu Technologie architektury przyszłości zastanawiamy się co zrobić, by beton mniej szkodził naszej planecie i jaką rolę mają tu do odegrania architekci.

praktyka

Głównym wyzwaniem projektu był materiał elewacyjny. Do wykończenia budynku wykorzystano m.in. płyty z reliefami, które wykonano z użyciem wieloosiowego frezowania, cięcia CNC i obróbki waterjet. O realizacji Muzeum Historii Polski w Warszawie piszą Katarzyna Billik, Krzysztof Budzisz i Paweł Grodzicki [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA I FILM].

Montowane na sucho, odsunięte od ścian nośnych fasady to dziś najpopularniejsza metoda wykańczania budynków wysokich i obiektów średniej wielkości.

Najnowsze kolekcje łazienkowe wiodących marek. Piękne i trwałe meble outdoor.

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów.

kolumny studenckie

W ramach cyklu Wydziały Architektury w Polsce prezentujemy Wydział Architektury w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Misją Wydziału Architektury WSEiZ jest nowoczesne kształcenie oparte na koncepcji uczenia się przez całe życie, mające na celu przekazanie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji społecznych. O tym, dlaczego warto studiować architekturę w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie piszą Anthony Weineis i Ewelina Kalużna.

zawód architekt

Moim zdaniem to konieczność, by architekt krajobrazu uczestniczył w każdym projekcie zagospodarowania terenu. O betonozie, placach miejskich i multidyscyplinarności z Urszulą Forczek-Brataniec rozmawia Maja Mozga-Górecka.

z archiwum architektury

W cyklu Z archiwum przypominamy publikację „Paris ’37-Montreal ’90”, która ukazała się w „Architekturze” nr 5/6/1989 i zawierała zbiór prac odnoszących się do tez XVII Kongresu UIA, organizowanego w Montrealu pod hasłem „Kultura i Technologia”. O komentarz do materiału poprosiliśmy tym razem Jerzego Grochulskiego z WA PW.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum