List do redakcji. Grzegorz Buczek o konkursie na projekt opery w Łazienkach

2023-04-21 16:11 Grzegorz A. Buczek, architekt – urbanista, em. wykładowca na WA PW, SGGW, SGH, UW i ASP, członek GKU-A, b. przewodniczący Komisji ds. legislacji przy ZG SARP
Trwa konkurs na projekt nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej. Budynek stanie na terenie Łazienek
Autor: Archiwum Architektury Działka na terenie Łazienek, na której stanąć ma nowa siedziba Polskiej Opery Królewskiej; fot. materiały konkursowe

O pewnym konkursie, czyli… operę damy tutaj! Grzegorz Buczek o konkursie na projekt nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej w Łazienkach.

O pewnym konkursie, czyli …operę damy tutaj!

Konkurs architektoniczny jest uznawany za właściwy sposób wyboru najlepszego rozwiązania architektonicznego i urbanistycznego dla objętego nim terenu. Niektóre nie powinny być jednak organizowane, a jeśli już – niestety – są, to nie należy ich rekomendować i promować, gdyż branie w nich udziału można uznać za naruszenie reguły 2.1 Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów: Architekci szanują w swej twórczości wartości zastane, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe i dbają o ich zachowanie i rozwój (zasada 2: Zobowiązania wobec społeczeństwa). W Strategii rozwoju Warszawy do 2020 r. władze stolicy określiły (w ramach celu strategicznego 2: Wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywności społecznej) m.in. program 2.1.3: Rewaloryzacja zabytkowych parków miejskich, w którym wskazano w pierwszej kolejności Łazienki Północne (zamiennie nazywane parkiem Agrykola, a także parkiem Sobieskiego). Napisano w nim m.in.: Prace rewaloryzacyjne przeprowadzone będą kompleksowo. Odnawianym parkom przywrócony zostanie ich historyczny układ, wzbogacony (…) o fontanny, stawy, strumienie, kaskady. (…) stworzymy miejsca aktywnej rekreacji. W ramach celu strategicznego 5: Osiągnięcie w Warszawie trwałego ładu przestrzennego określono m.in. cel operacyjny 5.1: Uporządkowanie struktury przestrzennej miasta z wyłączeniem spod zabudowy zwartych terenów zieleni tworzących układ przyrodniczy, a w nim program 5.1.3. Określenie zasad ochrony obszarów o szczególnych walorach urbanistycznych, kulturowych i przyrodniczych.

Spis treści Architektura 05/2023
przegląd

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy, tym razem m.in. rozstrzygnięcie konkursu o Nagroda Pritzkera 2023. Publikujemy też kolejny felieton Balu architektek.

O pewnym konkursie, czyli… operę damy tutaj! Grzegorz Buczek o konkursie na projekt nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej w Łazienkach.

Przegląd najciekawszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu: Zespół Towarowa 22 na warszawskiej Woli, Targowisko w Jeleniej Górze, Nowy dworzec w Koszalinie, Nowy dom kultury w Mikołowie, Park linearny w Warszawie, Prototypownia UAP w Poznaniu.

Recenzujemy najciekawsze publikacje i nowości wydawnicze. W tym miesiącu Grzegorz Stiasny omawia książkę „Krajobraz architektoniczny Warszawy w 2022” pod redakcją Sławomira Gzella, a Aleksander Krajewski publikację „Urbania. O miastach przyszłości” autorstwa Stefano Boeriego.

Najciekawsze wydarzenia nadchodzących miesięcy, m.in. Łódź Design Festival, wystawa Zgruzowstanie Warszawy i konkurs Kształtowanie Przestrzeni.

realizacje

Przedszkole w Regułach to przykład nie tylko dobrej architektury dla najmłodszych, lecz także udanej współpracy samorządu z SARP-em – piszą Mateusz Płoszaj-Mazurek i Dorota Sibińska o realizacji M.O.C. Architekci [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ].

Kompozycja brył z szacunkiem i konsekwentnie odnosi się do historycznego kontekstu, zachowując silną formę oraz pełne dostojeństwa środki wyrazu – pisze Anna Maria Wierzbicka o projekcie Bujnowski Architekci [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Obiekt, jako część szeroko zakrojonej rewitalizacji, jest miejscem o wielu funkcjach społecznych i nowej jakości w układzie urbanistycznym miasteczka – pisze Katarzyna Gucałło o realizacji pracowni Neostudio Architekci [WIĘCEJ ZDJĘĆ W WYDANIU CYFROWYM].

W tym niskobudżetowym projekcie wizerunek jest drugorzędny, ważniejszy był aspekt społeczny, angażujący m.in. projektantów i mieszkańców dzielnicy – Aleksandra Czupkiewicz przygląda się projektowi menthol architects.

wnętrza

W procesie modernizacji bloku położniczego z lat 80. równie ważna co funkcjonalność okazała się terapeutyczna rola projektowanych wnętrz – pisze Jerzy S. Majewski o projekcie m+ design [WIĘCEJ ZDJĘĆ W WYDANIU CYFROWYM].

technika

Budowę komplikowała lokalizacja w sercu wrażliwej strefy odnowy miejskiej, co wiązało się z wykopaliskami archeologicznymi i zabezpieczeniem okolicznej tkanki historycznej – pisze Wiktor Kowalski o projekcie Ivry Serres Architecture, Beaudouin Architects [TYLKO W WYDANIU CYFROWYM SZKICE].

teoria i praktyka

Etyczny wymiar aktywności architekta według prof. dr. hab. inż. arch. Piotra Marciniaka, kierownika Zakładu Historii, Teorii i Ochrony Dziedzictwa na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.

konteksty

Najważniejszy przesłaniem tegorocznego biennale, odbywającego się pod hasłem „Laboratorium przyszłości" jest zmiana.

Z Adamem Przywarą, kuratorem wystawy Zgruzowstanie Warszawy 1945–1949 prezentowanej do 3 września w Muzeum Warszawy, oraz Petrem Vladimirowem z Fundacji Brda rozmawiamy o potencjale wtórnego wykorzystywania materiałów budowlanych w odbudowie miast po zniszczeniach wojennych.

O tym, jak działać w przestrzeni publicznej, o aktywizmie miejskim, a także o studiach doktoranckich na wydziałach architektury rozmawiamy z Łukaszem Haratem.

przybornik

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów

warsztat

Rozpoznawalnym elementem budynku są wolnostojące słupy dachu głównego o ażurowych formach. Wykonana ze stalowych rur konstrukcja nawiązuje do roślinnych splotów drzew i pnączy.

wzornik

Dywany, kilimy i dekoracje – wszystko, by urządzić przytulne wnętrza publiczne i prywatne

kolumny studenckie

Agnieszka Przybylska pisze o rozwiązaniach przyjaznych dla osób z niepełnosprawnościami, studiujących i pracujących w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych.

z archiwum architektury

W ramach naszego cyklu przypominamy artykuł z numeru 2/1949 „Architektury” pt. „Wystawa rysunku odręcznego w Politechnice Warszawskiej ze współczesnym komentarzem Marcina Sadowskiego z pracowni JEMS Architekci [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ARCHIWALNE SZKICE].

zawód architekt

Re-architektura jest przyszłością. To radykalna zmiana w mentalności, bo dotychczas imperatywem rozwoju było: budować! – mówi w rozmowie z Mają Mozgą-Górecką Magdalena Staniszkis.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum