Architektura jest najważniejsza. Rozmowy

2016-02-26 10:58 Tekst: Aleksandra Czupkiewicz
Architektura jest najważniejsza. Rozmowy
Autor: archiwum serwisu Ewa Mańkowska-Grin, Architektura jest najważniejsza. Rozmowy, EMG 2015

Czy architekt jest rzemieślnikiem, budowniczym, czy może artystą? Jakie są największe wyzwania tego zawodu? Czy każdy architekt ma swojego mistrza i nauczyciela? Wszystkim rozmówcom autorka zadała ten sam zestaw pytań. Odpowiadają: Zbigniew Maćków, Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak, Krzysztof Ingarden, Piotr Wróbel, Jan Łaś, Stanisław Niemczyk, Ewa Kuryłowicz oraz Piotr Śmierzewski, Wojciech Subalski i Dariusz Herman z biura HS99 – recenzja Aleksandry Czupkiewicz.

Książka Ewy Mańkowskiej-Grin, malarki i właścicielki wydawnictwa EMG, to zbiór rozmów z wybitnymi osobowościami polskiej architektury. Wstępem do publikacji były rozważania ojca autorki – krakowskiego profesora Tomasza Mańkowskiego (1926-2012) – który zastanawiał się, czemu architektura, ta najbardziej twórcza działalność ludzkości, twórczość najtrwalsza, kulturotwórcza i decydująca o jakości bytu pokoleń (...) biegnie ścieżką budzącą tak niewielkie zainteresowanie.

Podążając tym tropem, Zbigniew Maćków, Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak, Krzysztof Ingarden, Piotr Wróbel, Jan Łaś, Stanisław Niemczyk, Ewa Kuryłowicz oraz Piotr Śmierzewski, Wojciech Subalski i Dariusz Herman z biura HS99 komentują tytułowe stwierdzenie: Architektura jest najważniejsza.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum