Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

2022-06-30 11:28 Tekst: Bartłomiej Bogucki, opracowanie: Kateryna Reshetniak

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Od ponad roku prezentujemy poszczególne wydziały w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce.

Praktyki: Student zobowiązany jest do odbycia trzech praktyk warsztatowych w czasie trwania studiów: pleneru rysunkowego (2 tygodnie po II roku); praktyki inwentaryzacyjno-architektonicznej (1 tydzień po III roku); praktyki urbanistycznej (2 tygodnie po III roku) oraz praktyki zawodowej odbywającej się na VII semestrze studiów poza uczelnią, z udziałem izb architektów. WAiSP współpracuje z wieloma pracowniami architektonicznymi, które oferują możliwość odbycia praktyki zawodowej u architektów-praktyków prowadzących zajęcia projektowe na Wydziale, to m.in: Ingarden & Ewý Architekci, APA Czech Duliński Wróbel, NArchitekTURA Bartosz Haduch, Horizone Studio, Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne. Ponadto Wydział wspiera studentów w znalezieniu praktyk zawodowych i miejsc pracy poprzez swoją bogatą sieć kontaktów na całym świecie, a także dzięki organizacji szkoleń i doradztwa zawodowego oferowanych przez Biuro Karier.

Współpraca: Na Wydziale odbywają się liczne cykliczne konferencje, wykłady i warsztaty międzynarodowe. W ramach programu Visiting Professors rokrocznie WAiSP odwiedzają wykładowcy z zagranicznych uczelni. Wykłady gościnne wygłosili m.in. H. Qian (Arata Isozaki + Hu Qian Partners, Szanghaj), Takaharu Tezuka (Tokyo City University,Tokio), Wang Lu i Zhu Wenyi (Uniwersytet Tsinghua, Pekin), A. Legendre (XTU, Paryż) czy G. Maasland (dyrektor biura MVRDV), Marcin Sapeta (Kengo Kuma and Associates), Stanislaw Berbeć (Luksemburg). Wydział współpracuje cyklicznie z organizatorem międzynarodowych konferencji Share Architects. Od lat aktywne są kontakty badawczo–naukowe z Uniwersytetem Tsinghua w Pekinie. W ramach współpracy organizuje się wyjazdy i warsztaty. Na Wydziale uruchomiono program współpracy z japońskim biurem Kengo Kuma & Associates, który oferuje corocznie staż i stypendium (Kengo Kuma Student Award) dla najzdolniejszego absolwenta II stopnia studiów magisterskich na kierunku architektura WAiSP KAAFM. W ramach współpracy z biurem w 2021 roku zostały zrealizowane warsztaty polsko–japońskie Chmura oraz wystawa monograficzna twórczości Kengo Kumy. W celu wspierania procesu kształcenia studentów oraz podnoszenia poziomu badań i edukacji architektonicznej pracownicy Wydziału KAAFM założyli Stowarzyszenie dla Edukacji Architektonicznej (SEA). Jego misją jest wspieranie aktywności studentów architektury i urbanistyki WAiSP w przedsięwzięciach o charakterze badawczo-naukowym, artystycznym i projektowym, a także kulturalnym. Wsparcie i pomoc organizacyjną Stowarzyszenia mogą otrzymać m.in. następujące inicjatywy społeczności akademickiej: warsztaty, konkursy, wystawy, wyjazdy badawczo-seminaryjne. Wydział zaprasza ponadto branżowe przedsiębiorstwa, organizując wspólnie przedsięwzięcia edukacyjne. Wyjazdy studialne: W ramach podpisanych umów o współpracy z uczelniami partnerskimi zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi mogą brać udział w wymianie międzynarodowej i wyjazdach naukowo-badawczych. Przy programie Erasmus+ Wydział współpracuje z wieloma uczelniami w Europie m.in. Hochschule Bremen (Niemcy), Escuela Technica Superior de Arquitectura de Sevilla (Hiszpania), École Supérieure d’Architecture de Nancy (Francja), Università IUAV di Venezia (Włochy), Architectural Institute in Prague (Czechy), University of Ljubljana (Słowenia), Universita degli Studi di Palermo (Włochy), Universitat de Barcelona (Hiszpania). W ciągu całych studiów można wykorzystać trzy semestry mobilności – dwa na I stopniu oraz jeden na II stopniu. Wyjazdy studialne są realizowane przez koło naukowe HAUZ07. Dwa razy w roku studenci wyjeżdżają do miejsc interesujących pod względem architektonicznym. W ostatnich latach członkowie HAUZ07 odwiedzili Pekin, Bazyleę i Bregencję, Brugię, Gandawę, Wiedeń i Oslo. Co dwa lata organizowany jest wyjazd studialny do Wenecji na Międzynarodowe Biennale Architektury.

Spis treści Architektura 07/2022
przegląd

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. Westival Architektury w Szczecinie, wystawę Absolwenci – Architekci w Krakowie oraz rozstrzygnięcie konkursu EU Mies van der Rohe Award 2022. Publikujemy też kolejny felieton założycielek inicjatywy Bal architektek.

Recenzujemy najciekawsze publikacje i nowości wydawnicze, w tym miesiącu Aleksander Krajewski omawia „Jak studiować życie w przestrzeni publicznej” Jana Gehla i Birgitte Svarre, a Janusz Sepioł „Archiprzewodnik po Polsce” Roberta Koniecznego i Tomasza Malkowskiego.

Przegląd najciekawszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu Studio GAB, Interurban, PSBA i INOONI, modelsoffbeauty, Restudio Jacaszek Architekci i Bedra Cichosz Architekci.

realizacje

Pierwsze realizacje w rejonie ulic Sierakowskiego, Krowiej i Okrzei pokazują, że nowy fragment Warszawy może stać się dzielnicą wielofunkcyjną, o dość stonowanej, wielkomiejskiej architekturze. O Porcie Praskim piszą Paweł Detko i Łukasz Pancewicz.

Dla projektantów najważniejszą wartością miejsca był jego naturalny charakter. Do przekształceń użyli języka stworzonego przez przyrodę – pisze Jerzy S. Majewski o Plaży Romantycznej w warszawskim Wawrze [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ].

Architektura tężni jest ramą dla ruchu odbywającego się wewnątrz niej. Tworzy przestrzenny kontekst dla uzdrawiania tam ciała i zmysłów – pisze Janusz Sepioł [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWO FILM I ZDJĘCIA Z BUDOWY].

Założeniem było stworzenie obiektu przejściowego, transformowalnego. Obiekt nie zwraca na siebie uwagi krzykliwą elewacją, nie epatuje detalem – pisze Sonia Prószyńska [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ].

Sposób kształtowania elewacji hotelu naśladuje podziały i rytmy stosowane w historycznych budynkach na Kazimierzu, ale we współczesnym wydaniu – pisze o butikowym hotelu Warszauer Marcin Brataniec [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ].

praktyka

Fasada multimedialna zbudowana z paneli fotowoltaicznych zintegrowanych z oświetleniem LED zużywa tylko tyle energii, ile sama jest w stanie wytworzyć – pisze Wiktor Kowalski o Pawilonie Novartis [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Kluczową trudność stanowiła adaptacja ponad stuletnich budynków zgodnie z wymaganiami inwestora i konserwatora. Dotyczyło to m.in. wymiany stropów, wprowadzenia wind czy ognioodpornego wykończenia – piszą Anna Rostkowska i Piotr Kilanowski [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA REALIZACJI].

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów.

Oświetlenie dekoracyjne do wnętrz użyteczności publicznej i prywatnych.

konteksty

Jak studentom architektury w Polsce udaje się łączyć studia dzienne z pracą zawodową i czy grozi to wypaleniem zawodowym, zanim skończą 25 lat – pytamy wykładowców, pracodawców, psychologów i samych zainteresowanych.

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna odgrywać? Publikujemy esej dra inż. arch. Tomasza Bradeckiego, prodziekana ds. współpracy i rozwoju, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

W cyklu „Z archiwum” przypominamy publikacje: „Podstawowe problemy rozwoju Warszawy” oraz „Praski Rejon Centrum Warszawy” , które ukazały się w „Architekturze” nr 8-9/1973. O współczesny komentarz do tych materiałów poprosiliśmy Jerzego S. Majewskiego.

kolumny studenckie

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Od ponad roku prezentujemy poszczególne wydziały w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce.

WAiSP KAAFM oferuje studentom kierunku architektura multidyscyplinarny profil edukacyjny, zakładający edukację w dziedzinach architektury, inżynierii i sztuki. O swojej uczelni pisze student Bartłomiej Bogucki.

zawód architekt

Lubimy wchodzić na dachy, oglądać miasto z nowych ujęć – z Małgorzatą Adamowicz-Nowacka rozmawia Maja Mozga-Górecka.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum