Ambasador "A-m" o Akademii Krakowskiej

2022-06-30 11:27

WAiSP KAAFM oferuje studentom kierunku architektura multidyscyplinarny profil edukacyjny, zakładający edukację w dziedzinach architektury, inżynierii i sztuki. O swojej uczelni pisze student Bartłomiej Bogucki.

Historia wydziału

Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to jeden z pierwszych niepublicznych wydziałów kształcących na kierunku architektura w Polsce. Wniosek o zatwierdzenie programu studiów na ww. kierunku został opracowany w 2002 roku przez dr. Krzysztofa Ingardena z inicjatywy prof. Tomasza Mańkowskiego. Pierwszą siedzibą Wydziału był podnajęty od Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego budynek przy ul. Radziwiłłowskiej 4. Ta piękna kamienica z fasadą projektu Józefa Sowińskiego i wnętrzami Stanisława Wyspiańskiego była inspirującym miejscem do realizacji ambitnych programów dydaktycznych. Pierwszym dziekanem WAiSP został prof. dr hab. Stanisław Hryń, a prodziekanem dr inż. arch. Krzysztof Ingarden. W 2004 roku Wydział został przeniesiony do nowej siedziby, do zaadaptowanej postindustrialnej przestrzeni przy ul. Lipowej 4. W 2008 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego WAiSP KAAFM uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku architektura i urbanistyka – jako pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce. W 2012 roku program nauczania na kierunku architektura został dostosowany do standardów dla kierunku architektura zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. oraz Dyrektywy 2005/36/WE dotyczącej kwalifikacji architektów w krajach UE, co zostało potwierdzone w 2013 roku przez UE w notyfikacji dyplomów kierunku architektura wydawanych na Krakowskiej Akademii. Od 2015 roku siedziba Wydziału mieści się na kampusie KAAFM przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, a od 2021 roku we własnym budynku. W listopadzie 2021 roku odbyła się wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej i WAiSP uzyskał pozytywną decyzję akredytacji programowej dla studiów I i II stopnia do roku akademickiego 2027/2028. Głównym założeniem dydaktycznym na powstałym w 2002 roku kierunku architektura było kształcenie w klasach mistrzowskich. Założenie polegało na umożliwieniu studentom nauki kompozycji architektonicznej na zajęciach prowadzonych przez najważniejszych praktykujących architektów krakowskich o znaczącym dorobku naukowym, projektowym i realizacyjnym. Dzięki takiej koncepcji kształcenia absolwenci są przygotowani do samodzielnej pracy twórczej.

Spis treści Architektura 07/2022
przegląd

Relacjonujemy najciekawsze wydarzenia ostatnich miesięcy: tym razem m.in. Westival Architektury w Szczecinie, wystawę Absolwenci – Architekci w Krakowie oraz rozstrzygnięcie konkursu EU Mies van der Rohe Award 2022. Publikujemy też kolejny felieton założycielek inicjatywy Bal architektek.

Recenzujemy najciekawsze publikacje i nowości wydawnicze, w tym miesiącu Aleksander Krajewski omawia „Jak studiować życie w przestrzeni publicznej” Jana Gehla i Birgitte Svarre, a Janusz Sepioł „Archiprzewodnik po Polsce” Roberta Koniecznego i Tomasza Malkowskiego.

Przegląd najciekawszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu Studio GAB, Interurban, PSBA i INOONI, modelsoffbeauty, Restudio Jacaszek Architekci i Bedra Cichosz Architekci.

realizacje

Pierwsze realizacje w rejonie ulic Sierakowskiego, Krowiej i Okrzei pokazują, że nowy fragment Warszawy może stać się dzielnicą wielofunkcyjną, o dość stonowanej, wielkomiejskiej architekturze. O Porcie Praskim piszą Paweł Detko i Łukasz Pancewicz.

Dla projektantów najważniejszą wartością miejsca był jego naturalny charakter. Do przekształceń użyli języka stworzonego przez przyrodę – pisze Jerzy S. Majewski o Plaży Romantycznej w warszawskim Wawrze [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ].

Architektura tężni jest ramą dla ruchu odbywającego się wewnątrz niej. Tworzy przestrzenny kontekst dla uzdrawiania tam ciała i zmysłów – pisze Janusz Sepioł [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWO FILM I ZDJĘCIA Z BUDOWY].

Założeniem było stworzenie obiektu przejściowego, transformowalnego. Obiekt nie zwraca na siebie uwagi krzykliwą elewacją, nie epatuje detalem – pisze Sonia Prószyńska [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ].

Sposób kształtowania elewacji hotelu naśladuje podziały i rytmy stosowane w historycznych budynkach na Kazimierzu, ale we współczesnym wydaniu – pisze o butikowym hotelu Warszauer Marcin Brataniec [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ].

praktyka

Fasada multimedialna zbudowana z paneli fotowoltaicznych zintegrowanych z oświetleniem LED zużywa tylko tyle energii, ile sama jest w stanie wytworzyć – pisze Wiktor Kowalski o Pawilonie Novartis [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA].

Kluczową trudność stanowiła adaptacja ponad stuletnich budynków zgodnie z wymaganiami inwestora i konserwatora. Dotyczyło to m.in. wymiany stropów, wprowadzenia wind czy ognioodpornego wykończenia – piszą Anna Rostkowska i Piotr Kilanowski [W WYDANIU CYFROWYM DODATKOWE ZDJĘCIA REALIZACJI].

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów.

Oświetlenie dekoracyjne do wnętrz użyteczności publicznej i prywatnych.

konteksty

Jak studentom architektury w Polsce udaje się łączyć studia dzienne z pracą zawodową i czy grozi to wypaleniem zawodowym, zanim skończą 25 lat – pytamy wykładowców, pracodawców, psychologów i samych zainteresowanych.

teoria i praktyka

Czym jest architektura? Jaką rolę powinna odgrywać? Publikujemy esej dra inż. arch. Tomasza Bradeckiego, prodziekana ds. współpracy i rozwoju, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

W cyklu „Z archiwum” przypominamy publikacje: „Podstawowe problemy rozwoju Warszawy” oraz „Praski Rejon Centrum Warszawy” , które ukazały się w „Architekturze” nr 8-9/1973. O współczesny komentarz do tych materiałów poprosiliśmy Jerzego S. Majewskiego.

kolumny studenckie

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Od ponad roku prezentujemy poszczególne wydziały w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce.

WAiSP KAAFM oferuje studentom kierunku architektura multidyscyplinarny profil edukacyjny, zakładający edukację w dziedzinach architektury, inżynierii i sztuki. O swojej uczelni pisze student Bartłomiej Bogucki.

zawód architekt

Lubimy wchodzić na dachy, oglądać miasto z nowych ujęć – z Małgorzatą Adamowicz-Nowacka rozmawia Maja Mozga-Górecka.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum