Teoria i praktyka planowania przestrzennego. Urbanistyka Europy

2017-05-22 14:25
Teoria i praktyka planowania przestrzennego. Urbanistyka Europy
Autor: archiwum serwisu Jan Maciej Chmielewski, Teoria i praktyka planowania przestrzennego. Urbanistyka Europy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2016

Najnowsza książka profesora Jana Macieja Chmielewskiego wypełnia lukę pomiędzy literaturą naukową czytaną przez nielicznych, tłumaczeniami klasyki światowej oraz wydawnictwami tworzonymi z nadzieją na popularyzację problematyki urbanistycznej. Przedstawiono tu poszczególne zagadnienia związane z podstawami teoretycznymi oraz praktyką planistyczną w Europie, zaprezentowano specyfikę struktury miasta europejskiego oraz temat kształtujących je procesów. Tę systematyczną i kompleksową część uzupełniono o bogato ilustrowane omówienia projektów i realizacji z Europy Zachodniej, głównie z krajów skandynawskich – recenzja Michała Stangla.

Podręcznik profesora Jana Macieja Chmielewskiego to obszerne, ponad 500-stronicowe kompendium wiedzy z zakresu urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Książka jest skierowana głównie do studentów gospodarki przestrzennej lub architektury i urbanistyki, ale może też stanowić ciekawe repetytorium dla projektantów. Stanowi rozszerzenie klasycznego podręcznika autorstwa profesora Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, którego kolejne wydania od lat są podstawowym materiałem dydaktycznym z dziedziny urbanistyki.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum