Temporäre Räume. Konzepte zur Stadtnutzung

2018-08-31 14:10 Tekst: Paweł Jaworski
Temporäre Räume. Konzepte zur Stadtnutzung
Autor: archiwum serwisu Temporäre Räume. Konzepte zur Stadtnutzung, red. Florian Haydn, Robert Temel, Birkhäuser Verlag 2006

Teksty umieszczone w publikacji mają charakter teoretyczny lub praktyczny: część z nich odnosi się do zagadnień definicyjnych, prawnych, ekonomicznych czy organizacyjnych, a pozostałe są studiami kon-kretnych projektów, w których użyto rozwiązań zaplanowanych od początku jako tymczasowe – recenzja Pawła Jaworskiego.

Zbiór esejów pod redakcją Floriana Haydna i Roberta Temela to pierwsze szerokie opracowanie dotyczące użytkowania tymczasowego. Książka stanowi obecnie ważny punkt odniesienia dla projektów i badań urbanistycznych w tym zakresie prowadzonych przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych oraz Ameryce Łacińskiej.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum