Osiedle Spacerowa w Krakowie

2018-08-31 14:11
Osiedle Spacerowa w Krakowie
Autor: archiwum serwisu Architekci przewidzieli też budynki biurowe, które miałyby być realizowane niezależnie, jako przedsięwzięcie czysto komercyjne. Obiekty te oddzielałyby osiedle od obwodnicy miasta

Biuro AMC – Andrzej M. Chołdzyński zwyciężyło w konkursie na kolejne osiedle w ramach programu Miesz-kanie Plus.

Przedmiotem konkursu zorganizowanego przez BGK Nieruchomości we współpracy z krakowskim SARP-em było opracowanie koncepcji osiedla na Klinach w południowej części miasta. Uczestnicy mieli przygotować ogólną wizję 18-hektarowego założenia oraz projekt zabudowy dla jego fragmentu, w rejonie ul. Spacerowej, Komuny Paryskiej i Małysiaka. Docelowo na działce ma powstać ok. tysiąca mieszkań, a także takie obiekty jak żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa czy punkty handlowo-usługowe. Na przestrzenie zielone przewidziano ponad 25% terenu. Autorzy zwycięskiej pracy zaproponowali założenie o zróżnicowanym układzie ulic i traktów pieszo-rowerowych, a jednocześnie dużym udziale powierzchni biologicznie czynnej – ponad 64%. Przewidzieli też gradację wysokości budynków zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu – od obiektów trzykondygnacyjnych, po lokalnie ośmiokondygnacyjne. Pomysł realizacji osiedla w tym miejscu budzi jednak w Krakowie duże kontrowersje. Mieszkańcy obawiają się nowych problemów komunikacyjnych i utrudnień w dostępie do infrastruktury społecznej. Krytykowana jest też sama idea zabudowy otwartego dotąd terenu, stanowiącego jeden z korytarzy przewietrzających miasto.

Rozpoczęcie realizacji: 2019

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum