Projekty studenckie – wyniki konkursu Dom jutra. Model budownictwa dostępnego

2018-02-28 16:08
domjutra
Autor: archiwum serwisu OSIEDLE SPOŁECZNOŚCI JUTRA WYRÓŻNIENIE II STOPNIA AUTORKI: JUSTYNA KAŹMIERCZAK, NELLY MALINOWSKA OPIS AUTORSKI (FRAGMENT) Projekt odpowiada na potrzeby, takie jak możliwość korzystania z samodzielnego mieszkania przez wszystkie grupy społeczne i wiekowe, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz wspólnoty, a także coraz większej potrzeby samorozwoju człowieka oraz popularyzacja aktywizacji społecznej.

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej oraz BGK Nieruchomości, przy wsparciu Fundacji BGK zorganizowały konkurs dla studentów i młodych architektów pod hasłem Dom jutra. Model budownictwa dostępnego. Zadanie konkursowe polegało na zaprezentowaniu idei środowiska zamieszkiwania w przyszłości.

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej oraz BGK Nieruchomości, przy wsparciu Fundacji BGK zorganizowały konkurs dla studentów i młodych architektów pod hasłem Dom jutra. Model budownictwa dostępnego. Zadanie konkursowe polegało na zaprezentowaniu idei środowiska zamieszkiwania w przyszłości. Istotnym było wyszczególnienie zakresu potrzeb współczesnego człowieka oraz określenie przestrzeni niezbędnej do ich realizacji. Projekt musiał być rozwinięty w jednej z czterech kategorii: Osiedle społeczności jutra dotyczącej rozważań o charakterze urbanistycznym, których celem jest stworzenie optymalnego środowiska mieszkaniowego; Modelowy dom mieszkalny wiążący się z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań w budynku, w sferze funkcjonalnej, użytkowej i przestrzennej; Technologia, energia, materiały ukierunkowanej na poszukiwanie technologii realizacyjnych i gwarantujących trwałość, użyteczność, efektywność energetyczną i piękno przy ograniczonych środkach finansowych; Budowanie społeczności w erze informacyjnej będącej inspiracją do poszukiwania rozwiązań wynikających z cyfryzacji środowiska oraz do właściwego reagowania na zmiany wrażliwości użytkowników. Wszystkie tematy należało rozpatrywać w kontekście budownictwa społecznego, realizowanego z pomocą państwa, przy optymalizacji kosztów z zachowaniem odpowiedniej jakości i trwałości.

Na konkurs nadesłano 165 prac z całej Polski. Podczas obrad 18 grudnia 2017 roku jury w składzie: Mirosław Barszcz (Prezes Zarządu BGK Nieruchomości), architekt Klaudiusz Fross (Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej), Andrzej Garbacz (Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej), Grzegorz Muszyński (członek Zarządu BGK Nieruchomości), architekt Stanisław Niemczyk (BGK Nieruchomości), architekt Lucyna Nyka (Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej), Jan Słyk (Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej), Włodzimierz Stasiak (wiceprezes Zarządu BGK Nieruchomości) – przewodniczący jury, architekt Michał Brutkowski – sekretarz konkursu, architekt Paweł Trębacz – sekretarz konkursu, przyznało trzy nagrody główne po 6000 zł, 11 wyróżnień pierwszego stopnia po 4000 zł, 4 wyróżnienia drugiego stopnia po 2000 zł i 7 wyróżnień honorowych. Nagrodę główną w kategorii Osiedle społeczności jutra otrzymały Alicja Wieczorkiewicz i Aleksandra Kozłowska, w kategorii Technologia, energia, materiały nagrodę otrzymał Jarosław Wiśniewski, w kategorii Budowanie społeczności w erze informacyjnej nagrodę przyznano Jackowi Markusiewiczowi i Karolinie Ostrowskiej-Wawryniuk, w kategorii Modelowy dom mieszkalny nagrody głównej nie przyznano. Na początku br. BGK Nieruchomości ogłosiło drugą edycję konkursu. Tym razem zadanie projektowe dotyczy modelowego domu jednorodzinnego. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 marca. Szczegóły na stronie organizatora.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum