Młode Miasto Gdańsk

2018-02-28 18:41
czt3
Autor: archiwum serwisu

Książka Piotra Lorensa i Janusza Lipińskiego to kompendium wiedzy na temat Młodego Miasta. Stanowi nie tylko bogato ilustrowaną analizę historyczną, lecz także świetny komentarz do zachodzących na opisywanym obszarze zjawisk, zakończonych narodzeniem Solidarności. Architektów szczególnie zainteresują ostatnie rozdziały poświęcone wizjom, planom i przekształceniom urbanistycznym. Podawane przez autorów informacje są szczególnie cenne w obliczu aktualnie planowanych na terenie Młodego Miasta konkursów architektonicznych – recenzja Jacka Droszcza.

Wykorzystując obecną koniunkturę Gdańsk w imponującym tempie zmienia oblicze. Zachowując swoje struktury w obrębie historycznych obszarów Głównego i Starego Miasta, szuka nowych terenów rozwojowych. Ustępujący przemysł stoczniowy pozostawia po sobie obszary świetnie się do tego nadające. Możliwość kreowania nowego frontu wodnego i przekształcanie „cesarskich” hal produkcyjnych wyzwoliły emocje, które owocowały wieloma konkursami i opracowaniami studialnymi. Tym procesom oraz wielu innym wydarzeniom mającym tu miejsce Piotr Lorens i Janusz Lipiński poświęcają książkę. Jest to kompendium wiedzy na temat Młodego Miasta, które stanowi nie tylko bogato ilustrowaną analizę historyczną, lecz także świetny komentarz do zachodzących na opisywanym obszarze zjawisk, zakończonych narodzeniem Solidarności. Architektów szczególnie zainteresują ostatnie rozdziały poświęcone wizjom, planom i przekształceniom urbanistycznym. Podawane przez autorów informacje są szczególnie cenne w obliczu aktualnie planowanych na terenie Młodego Miasta konkursów architektonicznych. Wszystkim konkurentom więc lekturę tę polecam.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum