Posadowienie budynku – o konstrukcji Wydziału Radia i Telewizji Czesław Hodurek

2018-02-28 16:52 Tekst: Czesław Hodurek
writ
Autor: Ryszard Czernow /dzięki uprzejmości WRiTV Aby zachować statyczność obiektu, w pierwszym etapie wykonano tymczasowe stężenie budynku elementami stalowymi

Trudne warunki gruntowe, konieczność zachowania istniejącego familoka i troska o sąsiednią zabudowę sprawiły, że do problemu posadowienia od samego początku podchodzono z dużą uwagą. Przeprowadzono 6 dodatkowych sondowań statycznych CPT o głębokości od 20 do 40 m. Przy każdym z sąsiadujących obiektów i familoku wykonano co najmniej po jednej odkrywce fundamentowej – pisze Czesław Hodurek.

Uwarunkowania lokalizacyjne i konkursowe stanowiły dla projektanta konstrukcji nie lada wyzwanie. Teren budowy z trzech stron otacza stara zabudowa w złym stanie technicznym, bez wieńców i właściwych stężeń. Poniżej projektowanej płyty fundamentowej stwierdzono występowanie gruntów nienośnych oraz wysokiego, niestabilnego poziomu wód gruntowych. Jest to też obszar oddziaływania zlikwidowanej w 2000 roku kopalni Katowice.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum