Budynek ratusza w Konstancinie-Jeziornie

2018-02-28 19:15 Tekst: Wojciech Kotecki, Jacek Wochowski
konstancin1
Autor: BBGK Architekci Charakterystycznym elementem budynku jest okładzina fasady wykonana z cegły ceramicznej

Nowy ratusz został zaprojektowany jako budynek niskoenergochłonny. Przewidziano w nim m.in. przeszklenia ograniczające przenikanie promieni słonecznych, własny węzeł cieplny i system wykorzystywania wody deszczowej – o realizacji nowej siedziby urzędu miasta w Konstancinie piszą jej współautorzy Wojciech Kotecki i Jacek Wochowski.

Budynek nowego ratusza powstaje w dosyć chaotycznym otoczeniu północnych przedmieść Konstancina-Jeziorny. Położony z dala od najbardziej atrakcyjnej, południowej części miasta, trochę na uboczu, odsunięty o kilkaset metrów od głównej ulicy Warszawskiej, przy drodze o charakterze małej obwodnicy łączącej Konstancin z Piasecznem. Na północ od działki rozciągają się tereny pól uprawnych o gęstym, pasmowym podziale własności. Ratusz to obiekt o wyjątkowym charakterze urbanistycznym. Ze względu na rangę stanowi bardzo silny obiekt krystalizujący przestrzeń. Zlokalizowanie tak ważnego budynku użyteczności publicznej w miejscu dzisiaj odrobinę zapomnianym ma szansę znacznie zmienić geografię Konstancina, który obecnie rozwija się głównie w stronę południową. Tymczasem teren pomiędzy ulicą Piaseczyńską i torami kolejowymi jest potencjalnie najbardziej atrakcyjnym inwestycyjnie obszarem miasta, zarówno przez dobrą lokalizację i skomunikowanie, jak i brak istotnych problemów własnościowych. Realizowany obiekt ma szansę znacznie przyspieszyć urbanizację tego centralnego rejonu Konstancina. Nietypowy kontekst urbanistyczny stał się punktem wyjścia dla ukształtowania bryły. Budynek od strony ulicy Piaseczyńskiej ma reprezentacyjny charakter, z wieżą i zegarem we wschodnim narożniku. Odsunięcie go od ulicy pozwala na dobrą ekspozycję bryły od ulicy Warszawskiej, a jednocześnie tworzy plac porządkujący przestrzeń miejską. W związku z tranzytowym charakterem ulicy Piaseczyńskiej parking położony jest od północnej strony budynku, przy ulicy Kolejowej. Dlatego to tędy, poprzez zielone patio, będą wchodzić wszyscy jego użytkownicy, choć wejście to ma mniej oficjalny wyraz i bardziej kameralną skalę niż wejście główne. Budynek zaprojektowano jako parterowy, jedynie skrzydło południowe ma dwie kondygnacje, zwieńczone wieżą, w której mieści się sala rady miasta.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum