Preludium zrównoważonej architektury

2018-02-28 19:08 Tekst: Michał Stangel
preludium
Autor: archiwum serwisu 3XE Preludium, ZG SARP 2017

Działania zespołu stworzonego przy ZG SARP koncentrują się w znacznej mierze na budownictwie niskoenergetycznym, jednak wydana w ubiegłym roku broszura ujmuje temat szerzej i bardziej kompleksowo – od ekonomii, przez urbanistykę, po proces realizacji ekologicznej architektury i aktywne domy – pisze Michał Stangel.

Publikacja 3xE Preludium jest efektem prac działającego przy Zarządzie Głównym SARP zespołu roboczego do spraw zrównoważonego rozwoju. Jak czytamy we wstępie, działania zespołu koncentrują się w znacznej mierze na budownictwie niskoenergetycznym, jednak broszura ujmuje temat szerzej i bardziej kompleksowo. Składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym, ekologiczna architektura pokazana jest przez pryzmat efektywności i ekonomii. Następnie omówione są kwestie związane z urbanistyką. To ważny aspekt, bo w szerszym ujęciu znaczna część zasobów wykorzystywana jest na poruszanie się czy infrastrukturę. Przedstawiono tu kilka urbanistycznych czynników związanych z lokalizacją obiektów architektonicznych, jak klimat, światło, zieleń, transport czy gospodarowanie wodą i odpadami. Kolejny rozdział dotyczy procedur związanych z powstawaniem budynków, prezentując ciekawe zestawienie ekologicznych aspektów do uwzględnienia na różnym etapie „rozszerzonego procesu projektowego”: od założeń projektowych, przez koncepcję, po projekt budowlany. Omówiono tu też skrótowo kilka systemów wielokryterialnej certyfikacji ekologicznej. Dalej opisano koncepcję „domów aktywnych” – tu kwestie dotyczące ochrony środowiska łączą się z dbałością o klimat wewnętrzny i doświetlenie.

Ostatni rozdział pokazuje dążenie do rozwoju architektury ekologicznej w perspektywie roku 2050 na przykładzie Danii, gdzie wdrażana jest długoterminowa strategia, której celem jest całkowite uniezależnienie kraju od paliw kopalnych. Znajdziemy w tym miejscu kluczowe informacje na temat standardu pasywnego oraz omówienie dwóch realizacji budynków autorstwa Bjerg Arkitektur. Książka jest zwięzła (90 stron), przystępna, a do tego bardzo dobrze opracowana pod względem graficznym, co ułatwia przyswajanie informacji. Dlatego z pewnością może być cennym materiałem edukacyjnym dla architektów, studentów architektury i wszystkich innych zainteresowanych ekologicznym budownictwem, np. specjalistów z branż budowlanych, którzy chcieliby zyskać szersze spojrzenie na problematykę „zielonej architektury”. Papierowe egzemplarze są dostępne w biurze ZG SARP w Warszawie, natomiast cyfrową wersję można przejrzeć na portalu Issuu. W najbliższym czasie będzie też udostępniona jako pdf. Broszura ma być wprowadzeniem do szerszego ujęcia zagadnień zrównoważonego rozwoju w budynkach, można więc trzymać kciuki za powodzenie następnych publikacji z tej serii.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum