DiverCITY³ – festiwal miast we Wrocławiu

2018-02-28 16:27
divercity
Autor: archiwum serwisu Jednym z priorytetów władz wrocławia jest łączenie miasta z resztą aglomeracji. Na zdjęciu otwarty w 2011 roku most rędziński, będący częścią autostrady a8; fot. dzięki uprzejmości urzędu miasta

Najciekawsze inicjatywy i pomysły na miasto prezentowane podczas konferencji DiverCITY3. W tym numerze między innymi rozmowa z Jonasem Bjørklundem, architektem i urbanistą w urzędzie miasta Bodø w Norwegii oraz projekt Fabryka Pełna Życia, który zapowiada realizację nowego centrum Dąbrowy Górniczej.

Wrocław i polityka mobilności. NOWE STUDIUM

Na początku stycznia Wrocław przyjął nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Główne założenia określone zostały na podstawie licznych analiz i konsultacji z mieszkańcami. Prace nad dokumentem rozpoczęto jeszcze w 2014 roku. Ostatecznie sformułowano w nim dziewięć dziedzin polityki przestrzennej miasta, określających wizję rozwoju m.in. w sferze mieszkalnictwa, przestrzeni publicznej, kompozycji i infrastruktury urbanistycznej czy dziedzictwa kulturowego. Według zapisów studium zieleń traktowana będzie odtąd na równi z innymi formami zagospodarowania terenu. Określono też osiem specjalnych stylów zamieszkania o zróżnicowanych formach zabudowy, w tym śródmiejski, kameralny, osiedlowy i mozaikowy. Stolica Dolnego Śląska będzie ponadto realizować ideę miasta zwartego i tworzyć integrujące społeczność przestrzenie publiczne. Szczególnie dużo miejsca poświęcono polityce zrównoważonej mobilności, o czym podczas ubiegłorocznej konferencji DiverCITY3 opowiadali m.in. Monika Kozłowska-Święconek i Tomasz Stefanicki z urzędu miasta. Główne założenia w tej dziedzinie to jeszcze większa integracja różnych środków transportu publicznego, maksymalne wykorzystywanie wrocławskiego węzła kolejowego oraz łączenie miasta z aglomeracją, w szczególności jednak rozwój sieci tramwajowej. Jeśli plany budowy nowych tras dla tramwajów uda się zrealizować, ponad połowa wrocławian będzie mieć do najbliższego przystanku nie więcej niż 400 metrów. Dopełnieniem całego systemu ma być również komunikacja rzeczna. Przewiduje się realizację kolejnych przystani i przystanków tramwajów wodnych. Duży nacisk położono oczywiście na udogodnienia dla pieszych i cyklistów. Wyznaczono m.in. 625 km nowych dróg rowerowych, w tym specjalne zielone trasy, które mają przebiegać z dala od głównych arterii. Pełna treść dokumentu dostępna na stronie: zaplanuj.wroclaw.pl.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum