Teoria i praktyka według Moniki Szopińskiej-Mularz

2023-10-25 16:30

Znajomość teorii pozwala podejmować świadome decyzje projektowe – pisze dr inż. arch. Moniki Szopińskiej-Mularz z Zakładu Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury na Politechnice Rzeszowskiej.

Teoria jest w moim odczuciu niezbędna w praktyce, dążącej do stworzenia projektu architektonicznego, który reprezentuje więcej niż wartość wizualną. Juhani Pallasmaa celnie zauważył, że dominacja wzroku i przemożnej wyobraźni na nim opartej nigdy wcześniej nie była mocniejsza niż w obecnej epoce technologicznie rozszerzonego oka i wizualnych wyobrażeń. Tylko znajomość teorii pozwala podejmować świadome decyzje projektowe, dzięki którym architektura wychodzi poza ramy formy artystycznej. Żyjemy w czasach totalnej estetyzacji, przez co wielokrotnie spisujemy na straty typologie architektoniczne postrzegane jako brzydkie, niszcząc relacje istniejące od lat, często od wieków.

Poprzez wybór właściwych metod i stawianie odpowiednich pytań badawczych jesteśmy w stanie opracować praktyczne rozwiązania projektowe – odpowiadamy wtedy na lokalne potrzeby, rozwijamy społeczności sąsiedzkie, minimalizujemy wpływ negatywnych zjawisk klimatycznych, chronimy dziedzictwo kulturowe i naturę. Właśnie taka praktyka mnie interesuje. Fascynują mnie teorie skierowane w stronę przyszłości, spekulacyjne, wręcz futurystyczne rozwiązania w projektowaniu, badane i wprowadzane współczesnymi, ale nieoczywistymi środkami w celu budowania rezyliencji.

Spis treści Architektura 11/2023
przegląd

Jak zawsze relacjonujemy najważniejsze wydarzenia. Tym razem są to: Kinomural, wystawa Liberated space? oraz Weekend Architektury w Gdyni.

We wrześniu po raz pierwszy w Polsce gościł znany architekt i społeczny aktywista Alejandro Aravena, założyciel pracowni Elemental z Santiago de Chile. W tym numerze publikujemy wywiad z projektantem.

Jak zawsze prezentujemy najciekawsze wydarzenia architektoniczne. Polecamy relację z warsztatów OSSA 2023.

Publikacje: Prywatne i publiczne. Architektura nowoczesna jako medium masowe, Beatriz Colominy oraz Niechciane, nielubiane. Warszawski rap lat 90., Filipa Kalinowskiego, recenzują dla nas Monika Arczyńska i Zofia Piotrowska

Przegląd najciekawszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu: BCM Architekci, Medusa Group, TRIAS AVI i Ralph Appelbaum Associates, Stelmach i Parnerzy, Pas Projekt i SPA.

Wśród najciekawszych wydarzeń znalazła się relacja z międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni 2023".

Polecamy warte uwagi wydarzenia: Forum Dostępności oraz wystawę Layers, przygotowaną przez pracownię Jems Architekci, a prezentowaną w berlińskiej Architektur Galerie.

realizacje

Wielowątkową narrację architektoniczną MHP zawdzięcza precyzyjnie układanej, grupowanej i ornamentowanej marmurowej skale, która w symboliczny sposób wyraża proces zmian kulturowych i naturalnych – piszą Jerzy S. Majewski i Maciej Miłobędzki o nowej realizacji pracowni WXCA.

Nadrzędnym celem projektu była twórcza interpretacja tradycyjnej zabudowy zagrodowej, łącząca miejsce pracy leśników ze strefą edukacji – o nowej realizacji pracowni Gierbienis + Poklewski pisze Monika Arczyńska [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ].

Nowy park wokół Kopca Powstania Warszawskiego upamiętnia zburzenie Warszawy, ale także pokazuje siłę oraz żywotność odbudowanej stolicy – pisze Beata Gawryszewska o nowej realizacji pracowni Archigrest i topoScape [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ].

Z zewnątrz trudno dostrzec, że obiekt skrywa dom jednorodzinny, którego funkcje – z uwagi na szczupłość terenu – zostały rozdysponowane w pionie – o nowej realizacji pracowni INDO Architekci piszą Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ].

wnętrza

Budynek z czasów Austro-Węgier zrewitalizowali architekci o hiszpańskim rodowodzie dla niemieckiego instytutu. Powstało wysmakowane danie fusion – o nowej realizacji pracowni James&Mau Arquitectura pisze Marcin Brataniec.

technika

Zastosowanie konstrukcji stalowej pozwoliło zmniejszyć ciężar budynku i ograniczyć wielkość fundamentów, wykonanych tak, aby chronić starożytną skałę i delikatną florę pisze Wiktor Kowalski o realizacji autorstwa Dorte Mandrup [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ].

teoria i praktyka

Znajomość teorii pozwala podejmować świadome decyzje projektowe – pisze dr inż. arch. Moniki Szopińskiej-Mularz z Zakładu Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury na Politechnice Rzeszowskiej.

konteksty

O tym, jak działa sztuczna inteligencja, o historii wykorzystywania danych wejściowych do generowania rozwiązań w architekturze, która rozpoczęła się już w latach 60., oraz o najnowszych technikach projektowania opartych na AI, pisze Piotr Zybura.

warsztat

Most pieszo-rowerowy będzie tworzył reprezentatywną oś pomiędzy ulicą Ząbkowską na warszawskiej Pradze a Powiślem, prowadzącą dalej w kierunku Krakowskiego Przedmieścia i Starego Miasta – piszą o realizacji Schüßler-Plan Inżynierzy Piotr Piotrkowicz i Marcel Michalak [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ MATERIAŁÓW Z BUDOWY].

przybornik

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów

wzornik

Bądź eko – zrównoważone i przemyślane produkty, odpowiedzialne projektowanie i produkcja

zawód architekt

Uczymy się balansować pomiędzy naturalnością projektowanych terenów (...) a ich kreowaniem – mówi Maciej Kaufman w rozmowie z Emilią Ignaciuk.

z archiwum architektury

W tym wydaniu przypominamy artykuł opublikowany w numerze 5-6/1986 „Architektury" pt. „Wizualizacja komputerowa w projektowaniu architektonicznym", autorstwa Janusza Kłosa. O współczesny komentarz poprosiliśmy Kacpra Radziszewskiego.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum