Co się wydarzyło

2024-03-28 10:43

Janusz Korzeń relacjonuje obchody stulecia Towarzystwa Urbanistów Polskich, a Bal Architektek zwraca uwagę na trzy mocne kobiece głosy w zakresie popularyzacji architektury.

Urbaniści w nowej roli?

Dokładnie sto lat po założeniu Towarzystwa Urbanistów Polskich, 28 stycznia 2023 r., jubileuszową konferencją na warszawskim Wydziale Architektury rozpoczęły się obchody tego jubileuszu. Świętowano go na szeregu spotkaniach regionalnych, m.in. w Jeleniej Górze, Gdańsku, Krakowie, Białymstoku czy Katowicach. Na Nadzwyczajnym Zjeździe Członków TUP 3 grudnia ub. roku podsumowano te obchody i przyjęto Deklarację Zjazdową, w której w bardzo ogólnym ujęciu wskazane zostały kierunki przyszłych działań.

Urbaniści muszą przyjąć nowe role i angażować się w procesy rozwoju w nowy, często nie mający wcześniej miejsca sposób. Muszą posiąść nową wiedzę i kompetencje merytoryczne, ale też powinni wypracować nowe formy działania i nowe instrumenty. To one posłużą integracji różnych zagadnień istotnych dla procesów rozwoju – społecznych, gospodarczych, środowiskowych i związanych z samym zagospodarowywaniem przestrzeni (…). Urbaniści mają szansę stać się liderami tych przemian, polegających na traktowaniu przestrzeni, jako dobra wspólnego (…) – czytamy m. in. w Deklaracji.

Wskazane w niej działania mają pomóc w złagodzeniu lub wręcz odwróceniu skutków wszystkich tych negatywnych procesów, jakie dotknęły przestrzeń i krajobraz naszego kraju, a szczegółowe propozycje rozwiązań będą przedmiotem obrad na zbliżającym się 7. Kongresie Urbanistyki Polskiej.

Przy okazji podsumowania obchodów 100-lecia TUP, na uroczystej kolacji w Starej Oranżerii w Łazienkach, wręczone zostały honorowe nagrody im. Tadeusza Tołwińskiego. To ustanowione w 2023 r. wyróżnienie ma na celu docenienie wybitnych osiągnięć naukowych, twórczych i popularyzatorskich w zakresie urbanistyki. Jej pierwszymi laureatami zostali Barbara Szulczewska i Jan Chmielewski, oboje z Oddziału TUP w Warszawie, Janusz Korzeń z Oddziału w Jeleniej Górze, Tadeusz Markowski z Oddziału w Łodzi oraz Bogdan Wyporek z Oddziału w Warszawie.

Janusz Korzeń

Spis treści Architektura 04/2024
przegląd

Janusz Korzeń relacjonuje obchody stulecia Towarzystwa Urbanistów Polskich, a Bal Architektek zwraca uwagę na trzy mocne kobiece głosy w zakresie popularyzacji architektury.

Kwartał przyszłości to wystawa, która jest zaproszeniem do rozmowy o fragmencie centrum Warszawy. Sprzedać teren i zezwolić na wieżowce czy zachować dawną szkołę, która zmienia się w społecznie ważne miejsce?

Około 180 czeskich miastach ma miejskiego architekta. Nie zawsze jest to praca na pełen etat, ale to i tak oznacza, że w prawie jednej trzeciej miast jest ktoś, kto czuwa nad architekturą – mówi Arturowi Celińskiemu Osamu Okamura.

Przegląd najciekawszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu.

Prezentujemy recenzje książek: „Lustro weneckie. Biennale – międzynarodowe wystawy architektoniczne" oraz „Heidegger dla architektów".

Japoński architekt Riken Yamamoto otrzymał tegoroczną nagrodę Pritzkera.

konteksty

Wszyscy powtarzamy jak mantrę, że tylko poprzez konkurs można otrzymać rezultat spełniający oczekiwania kierowane przez i pod adresem projektantów, inwestorów, władz miast, mieszkańców itd. Jaka jest jednak konkursowa korzyść z punktu widzenia przystępujących do nich architektów i architektek?

W ramach naszego cyklu przypominamy artykuły z numerów 1/2001, 2/2001, 6/2001, 9/2001 oraz 4/2004. Cytaty wybrała i komentarzem opatrzyła Ewa P. Porębska.

Świat się zmienia, a polskie konkursy – nie za bardzo. Formuła konkursowa nie tyle się wyczerpała, co wymaga zmian, na co zwracają uwagę architekci i architektki.

realizacje

Architekci chcieli zachować jak najwięcej historycznej tkanki, nadając jej funkcje mieszkaniową i usługową. Nadrzędne było otwarcie na miasto i stworzenie przestrzeni dostępnej – piszą Zbigniew Maćków, Roman Rutkowski i Michał Duda o najnowszej realizacji pracowni SRDK Studio Projekt [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ].

Przestrzeń odnosi się z szacunkiem do historii miejsca, jednocześnie wpisując się we współczesne funkcje węzła przesiadkowego oraz parku miejskiego – pisze Anna Kulińska o najnowszej realizacji pracowni Architekci Gadomscy [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ].

Wyzwaniem było wpisanie budynku, przy niewielkiej powierzchni działki, w trudny kontekst centrum miasta i sąsiedztwo dużej galerii handlowej – pisze Wojciech Fudala o najnowszej realizacji Pracowni Architektonicznej Czora & Czora [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ].

wnętrza

Dwie przychodnie Nord Clinic, czyli gdańsko-gdyński dwugłos o nowoczesnych klinikach pediatrycznych, przyjaznych dzieciom, ich opiekunom i personelowi.

Projektowanie to kompromisy i wybory. Od nas zależy, czy chcemy przechylić szalę w kierunku kreowania nowych zachowań, czy istniejących przyzwyczajeń – mówią w rozmowie z Anną Żmijewską Kasia Kabo i Tomek Pydo.

teoria i praktyka

O ekologicznej architekturze w teorii i praktyce pisze dr inż. arch. Maciej Jagielak, asystent na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, autor strony i podcastu Emisja Architektury.

warsztat

Ważnym elementem budynku jest wielopoziomowe atrium łączące cztery skrzydła, w których zlokalizowano pokoje studenckie. Istotnym etapem wznoszenia tej części konstrukcji było rusztowanie i szalowanie okrągłych otworów w jego stropach – piszą Marcin Garbacki, Karolina Tunajek, Jacek Wochowski o najnowszej realizacji pracowni Projekt Praga [W WYDANIU CYFROWYM WIĘCEJ ZDJĘĆ].

przybornik

Nowe produkty i specjalistyczne technologie dla architektów

wzornik

Ścienne inspiracje nie tylko do wnętrz mieszkalnych – płytki ceramiczne, tapety czy naturalny kamień

zawód architektka

Utrata sprawczości architektów bardzo mnie męczy i chętnie zrobiłabym coś w kierunku podwyższenia powagi i statusu tego zawodu w Polsce – mówi Dorota Jarodzka-Śródka w rozmowie z Aleksandrą Czupkiewicz.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum