Strefa Aktywności / Chorzów

2020-11-24 15:28 Tekst: Justyna Swoszowska, zdjęcia: Michał Kopaniszyn
Strefa Aktywności 6
Autor: Michał Kopaniszyn 2 | Betonowa płaszczyzna została wpisana w istniejący drzewostan. Kilka wysokich drzew przeniknęło w przestrzeń placu. Według wczesnego zamysłu architektów jednym z elementów zieleni miał być sad z drzewami owocowym, jabłoniami i śliwami oraz warzywny ogród społeczny

Wielofunkcyjna strefa rekreacyjna to przykład działań prowadzących do integracji przestrzeni kampusu uniwersyteckiego z miastem. O nowej realizacji biura SLAS architekci pisze Justyna Swoszowska.

Uniwersytet Śląski oraz Urząd Miasta w Chorzowie są inicjatorami planu rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, którego cele to przedsięwzięcia naukowe, dydaktyczne oraz społeczne. W ten ostatni obszar wpisują się działania zmierzające do integrowania przestrzeni kampusu uniwersyteckiego z miastem. Częścią tego planu jest wykonanie na ternie należącym do UŚ wielofunkcyjnej strefy rekreacyjnej. Realizacji tego wspólnego przedsięwzięcia podjęło się katowickie biuro SLAS architekci. W opinii twórców był to projekt szczególny, bo ich udział nie ograniczył się do wykonania koncepcji przestrzenno-architektonicznej. Architekci uczestniczyli na równi z inwestorami w dyskusji na temat programu funkcjonalnego strefy oraz sposobów włączania okolicznych dzielnic mieszkaniowych w życie uniwersytetu i miasta.

Szukasz innych wydań ?

Sprawdź archiwum